Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
sroda 09/01/2019
09:30
Opinia
C-620/16
Zasady prawa wspólnotowego
Komisja / Niemcy
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 09/01/2019
09:30
Opinia
C-668/17 P
Własność intelektualna
Viridis Pharmaceutical / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 09/01/2019
09:30
Rozprawa
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
FI sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 09/01/2019
09:30
Rozprawa
C-688/17
Własność intelektualna
Bayer Pharma
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
HU sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 09/01/2019
09:30
Rozprawa
C-691/17
Podatki
PORR Építési Kft.
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
HU sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 09/01/2019
09:30
Rozprawa
C-127/18
Podatki
A-PACK CZ
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
CS sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 09/01/2019
09:30
Rozprawa
T-12/18
Własność intelektualna
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Sąd - Pierwszej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF