CURIA
rss
wyszukiwanie zaawansowane
drukowanie drukowanie
Kalendarz

Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
wtorek 10/04/2018
09:30
Wyrok
C-191/16
Obywatelstwo Unii
Pisciotti
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
wtorek 10/04/2018
09:30
Wyrok
C-320/16
Zbliżanie ustawodawstw
Uber France
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 10/04/2018
09:30
Opinia
C-88/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Zurich Insurance i Metso Minerals
Trybunał Sprawiedliwości - Trzecia izba
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
wtorek 10/04/2018
09:30
Opinia
C-89/17
Obywatelstwo Unii
Banger
Trybunał Sprawiedliwości - Czwarta izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 10/04/2018
09:30
Opinia
C-122/17
Zbliżanie ustawodawstw
Smith
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
wtorek 10/04/2018
09:30
Opinia
C-154/17
Podatki
E LATS
Trybunał Sprawiedliwości -
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 10/04/2018
09:30
Rozprawa
C-193/17
Polityka socjalna
Cresco Investigation
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/04/2018
09:30
Wyrok
T-274/15
Konkurencja
Alcogroup i Alcodis / Komisja
Sąd - Ósma izba
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/04/2018
09:30
Rozprawa
T-739/16
Własność intelektualna
Akant Monika i Zbigniew Harasym / EUIPO - Hunter Douglas Holding (COSIMO)
Sąd - W składzie jednego sędziego
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/04/2018
09:30
Rozprawa
T-136/17
Własność intelektualna
Cotécnica / EUIPO - Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)
Sąd - Pierwsza izba
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/04/2018
09:30
Rozprawa
T-273/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Quadri di Cardano / Komisja
Sąd - Druga izba
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 11/04/2018
09:00
Opinia
C-600/16 P
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
National Iranian Tanker Company / Rada
Trybunał Sprawiedliwości - Czwarta izba
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 11/04/2018
09:00
Rozprawa
C-256/17
Swobodne świadczenie usług
Sandd
Trybunał Sprawiedliwości - Czwarta izba
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 11/04/2018
09:30
Wyrok
C-532/16
Podatki
SEB bankas
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwsza izba
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 11/04/2018
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-622/16 P
C-623/16 P
C-624/16 P
Pomoc państwa
Scuola Elementare Maria Montessori / Komisja
Komisja / Scuola Elementare Maria Montessori
Komisja / Ferracci
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka izba
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wathelet
sroda 11/04/2018
09:30
Opinia
C-668/16
Zbliżanie ustawodawstw
Komisja / Niemcy
Trybunał Sprawiedliwości - Druga izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Mengozzi
sroda 11/04/2018
09:30
Opinia
C-43/17 P
Prawo instytucjonalne
Jenkinson / Rada i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwsza izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 11/04/2018
09:30
Rozprawa
C-245/17
Polityka socjalna
Viejobueno Ibáñez i de la Vara González
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwsza izba
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 11/04/2018
09:30
Rozprawa
C-379/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Società Immobiliare Al Bosco
Trybunał Sprawiedliwości - Druga izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 11/04/2018
09:30
Wyrok
T-271/10 RENV
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
H / Rada
Sąd - Szósta izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 11/04/2018
09:30
Rozprawa
T-284/15
Pomoc państwa
AlzChem / Komisja
Sąd - Szósta izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 11/04/2018
09:30
Rozprawa
T-69/16
Kaluzula arbitrażowa
Ateknea Solutions Catalonia / Komisja
Sąd - Trzecia izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 11/04/2018
14:30
Rozprawa
C-337/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Feniks
Trybunał Sprawiedliwości - Druga izba
PL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 12/04/2018
09:30
Wyrok
C-258/16
Transport
Finnair
Trybunał Sprawiedliwości - Trzecia izba
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 12/04/2018
09:30
Wyrok
C-541/16
Transport
Komisja / Dania
Trybunał Sprawiedliwości - Piąta izba
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 12/04/2018
09:30
Wyrok
C-550/16
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
A i S
Trybunał Sprawiedliwości - Druga izba
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 12/04/2018
09:30
Opinia
C-561/16
Energia
Saras Energía
Trybunał Sprawiedliwości - Druga izba
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 12/04/2018
09:30
Opinia
C-4/17 P
Rolnictwo
Republika Czeska / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Trzecia izba
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 12/04/2018
09:30
Wyrok
C-8/17
Podatki
Biosafe - Indústria de Reciclagens
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 12/04/2018
09:30
Wyrok
C-13/17
Zbliżanie ustawodawstw
Fédération des entreprises de la beauté
Trybunał Sprawiedliwości - Szósta izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 12/04/2018
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-61/17
C-62/17
C-72/17
Polityka socjalna
Bichat
Chlubna
Walkner
Trybunał Sprawiedliwości - Piąta izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 12/04/2018
09:30
Opinia
C-99/17 P
Konkurencja
Infineon Technologies / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Czwarta izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wathelet
czwartek 12/04/2018
09:30
Opinia
C-107/17
Poliyka gospodarcza
Aviabaltika
Trybunał Sprawiedliwości - Czwarta izba
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 12/04/2018
09:30
Wyrok
C-110/17
Swobodny przepływ kapitału
Komisja / Belgia
Trybunał Sprawiedliwości - Szósta izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 12/04/2018
09:30
Opinia
C-115/17
Zasady prawa wspólnotowego
Administration des douanes i droits indirects et FranceAgriMer
Trybunał Sprawiedliwości - Piąta izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 12/04/2018
09:30
Opinia
C-151/17
Zbliżanie ustawodawstw
Swedish Match
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwsza izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 12/04/2018
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-195/17
C-197/17
C-198/17
C-199/17
C-200/17
C-201/17
C-202/17
C-203/17
C-226/17
C-228/17
C-254/17
C-274/17
C-275/17
C-278/17
C-279/17
C-280/17
C-281/17
C-282/17
C-283/17
C-284/17
C-285/17
C-286/17
C-290/17
C-291/17
C-292/17
Transport
Krüsemann i in.
Neufeldt i in.
Wallmann
Hoffmeyer i Meyer
de Winder
Schlosser i Schlosser
Rebbe i in.
Schmeer
Wittmann
Lorenz i Sprecher
Yüce
Schoen
Meyer
Kiehl
Eßer
Schmidt
Ansorge
Blesgen
Künnecke i in.
Gentile
Ossenbeck
Fell
Jordan-Grompe i in.
EUflight.de
Trybunał Sprawiedliwości - Trzecia izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 12/04/2018
09:30
Wyrok
C-227/17
Unia celna
Medtronic
Trybunał Sprawiedliwości -
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wathelet
czwartek 12/04/2018
09:30
Wyrok
C-302/17
PPC Power
Trybunał Sprawiedliwości - Szósta izba
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 12/04/2018
09:30
Wyrok
C-323/17
People Over Wind i Sweetman
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 12/04/2018
09:30
Opinia
C-335/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Valcheva
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwsza izba
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 12/04/2018
09:30
Rozprawa
T-251/16
Prawo instytucjonalne
Directeur général de l'OLAF / Komisja
Sąd - Siódma izba w składzie powiększonym
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 12/04/2018
09:30
Wyrok
T-763/16
Kaluzula arbitrażowa
PY / EUCAP Sahel Niger
Sąd - Piąta izba
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 12/04/2018
09:30
Rozprawa
T-150/17
Własność intelektualna
Asolo / EUIPO - Red Bull (FLÜGEL)
Sąd - Piąta izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 12/04/2018
14:30
Rozprawa
T-29/17
Regulamin pracowniczy urzędników
RQ / Komisja
Sąd - Siódma izba w składzie powiększonym
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 12/04/2018
15:00
Rozprawa
T-104/17
Własność intelektualna
Apple / EUIPO - Apo International (apo)
Sąd - Piąta izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 13/04/2018
09:30
Rozprawa
T-905/16
Własność intelektualna
Chefaro Ireland / EUIPO - Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)
Sąd - Trzecia izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 13/04/2018
09:30
Wyrok
T-119/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Alba Aguilera i in. / SEAE
Sąd - Piąta izba
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 13/04/2018
09:30
Rozprawa
T-283/17
Regulamin pracowniczy urzędników
SH / Komisja
Sąd - Czwarta izba
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 13/04/2018
09:30
Rozprawa
T-457/17
Własność intelektualna
Medisana / EUIPO (happy life)
Sąd - Piąta izba
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF

.