Calendar judiciar
Calendarul are valoare indicativă și se publică sub rezerva unor eventuale modificări.
Triere după : dată | instanță | sală
Data Cauza Limba de procedură Sală
luni 16/09/2019
14:30
pledoarie
C-717/18
Spațiu de libertate, securitate și justiție
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Curtea de Justiție - Marea Cameră
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Cerere introductivă (JO) HTML / PDF