Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 05/06/2023
14:30
Rozsudok
C-204/21
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Pologne (Indépendance a vie privée des juges)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Collins
pondelok 05/06/2023
14:30
Prednes
Spojené veci C-554/21
C-622/21
C-727/21
Zásady práva Spoločenstva
HANN-INVEST
MINERAL-SEKULINE
UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB
Súdny dvor - Veľká komora
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 06/06/2023
09:30
Rozsudok
C-700/21
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers)
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 06/06/2023
09:30
Prednes
C-406/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky
Súdny dvor - Veľká komora
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 06/06/2023
09:30
Prednes
T-361/21
Poľnohospodárstvo a rybolov
Papouis Dairies a i. / Komisia
Všeobecný súd - Desiata komora
EN Salle rouge
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 06/06/2023
09:30
Prednes
T-449/21
Hospodárska súťaž
Natixis / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 06/06/2023
09:30
Prednes
T-360/22
Berezkin / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 06/06/2023
14:30
Prednes
T-237/22
Usmanov / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:00
Prednes
C-299/22
Tez Tour
Súdny dvor - Druhá komora
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:00
Prednes
Spojené veci C-414/22
C-584/22
DocLX Travel Events
Kiwi Tours
Súdny dvor - Druhá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Prednes
C-509/22
Dane
Girelli Alcool
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-650/20
Služobný poriadok úradníkov
KD / EUIPO
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-141/21
Shakutin / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-309/21
Inštitucionálne právo
TC / Parlament
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
LT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Prednes
T-456/21
Hospodárska súťaž
Bank of America a Bank of America Corporation / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-581/21
Skryba / Rada
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-582/21
Rubnikovich / Rada
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-583/21
Bakhanovich / Rada
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-735/21
Duševné vlastníctvo
Aprile a Commerciale Italiana / EUIPO - DC Comics (Représentation d’une chauve-souris dans un cadre ovale)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-33/22
Duševné vlastníctvo
Vallegre / EUIPO - Joseph Phelps Vineyards (PORTO INSÍGNIA)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-47/22
Duševné vlastníctvo
DDR Kultur / EUIPO - Groupe Canal+ (THE PLANET)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-63/22
Duševné vlastníctvo
Brooks England / EUIPO - Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Prednes
T-108/22
Sopra Steria Benelux a Unisys Belgium / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-143/22
Služobný poriadok úradníkov
OP / Parlament
Všeobecný súd - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-218/22
T-219/22
Duševné vlastníctvo
Roxtec / EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques)
Wallmax / EUIPO - Roxtec (Représentation d'un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-227/22
Duševné vlastníctvo
Cylus Cyber Security / EUIPO - Cylance (CYLUS)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-239/22
Duševné vlastníctvo
Cherusci / EUIPO - LexDellmeier (RIALTO)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-322/22
Štátna pomoc
UNSA Énergie / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-339/22
Duševné vlastníctvo
Chocolates Lacasa Internacional / EUIPO - Esquitino Madrid (Conguitos)
Všeobecný súd - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-368/22
Duševné vlastníctvo
Cassa Centrale / EUIPO - Bankia (BANQUÌ)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-419/22
Duševné vlastníctvo
Medex / EUIPO - Stein (medex)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-519/22
Duševné vlastníctvo
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (FITNESS)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-541/22
Duševné vlastníctvo
Sanity Group / EUIPO - AC Marca Brands (Sanity Group)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Rozsudok
T-543/22
Duševné vlastníctvo
Laboratorios Ern / EUIPO - BRM Extremities (BIOPLAN)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
09:30
Prednes
T-639/22
Duševné vlastníctvo
VF International / EUIPO - Super Brand Licencing (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/06/2023
14:30
Prednes
T-616/22
Duševné vlastníctvo
Breville / EUIPO (Dispositifs de cuisson)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/06/2023
09:00
Prednes
T-462/21
Hospodárska súťaž
Portigon / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
DE Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-468/20
Sloboda usadiť sa
Fastweb e.a. (Périodicités de facturation)
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Emiliou
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-50/21
Sloboda usadiť sa
Prestige and Limousine
Súdny dvor - Prvá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-408/21 P
Rada / Pech
Súdny dvor - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Emiliou
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-407/21
UFC - Que choisir a CLCV
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Medina
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-455/21
Lyoness Europe
Súdny dvor - Piata komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 08/06/2023
09:30
Návrhy
C-457/21 P
Štátna pomoc
Komisia / Amazon.com a i.
Súdny dvor - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-540/21
Komisia / Slovaquie (Droit de résiliation sans frais)
Súdny dvor - Druhá komora
SK Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-545/21
ANAS
Súdny dvor - Tretia komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-567/21
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
BNP Paribas
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-570/21
YYY. (Notion de consommateur)
Súdny dvor - Piata komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-636/21
Poľnohospodárstvo a rybolov
Regione Lombardia (Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales)
Súdny dvor - Tretia komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Medina
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-640/21
Colná únia
Zes Zollner Electronic
Súdny dvor - Piata komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-654/21
Duševné vlastníctvo
LM (Demande reconventionnelle en nullité)
Súdny dvor - Desiata komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-747/21 P
C-748/21 P
Obchodná politika
Severstal / Komisia
NLMK / Komisia
Súdny dvor - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Emiliou
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-49/22
Doprava
Austrian Airlines (Vol de rapatriement)
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Emiliou
štvrtok 08/06/2023
09:30
Návrhy
C-58/22
Zásady práva Spoločenstva
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
Súdny dvor - Prvá komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Emiliou
štvrtok 08/06/2023
09:30
Návrhy
C-96/22
Dane
Companhia de Distribuição Integral Logista Portugal
Súdny dvor - Piata komora
PT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 08/06/2023
09:30
Návrhy
C-125/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Notion d’atteintes graves)
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 08/06/2023
09:30
Návrhy
C-178/22
Aproximácia právnych predpisov
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano
Súdny dvor - Veľká komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Collins
štvrtok 08/06/2023
09:30
Návrhy
C-218/22
Sociálna politika
Comune di Copertino
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 08/06/2023
09:30
Návrhy
C-231/22
Aproximácia právnych predpisov
État belge (Données traitées par un journal officiel)
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Medina
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
C-322/22
Dane
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Súdny dvor - Siedma komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 08/06/2023
09:30
Prednes
C-334/22
Duševné vlastníctvo
Audi (Support d’emblème sur une calandre)
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/06/2023
09:30
Návrhy
C-376/22
Voľný pohyb osôb
Google Ireland a i.
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 08/06/2023
09:30
Prednes
C-421/22
Doprava
DOBELES AUTOBUSU PARKS a i.
Súdny dvor - Piata komora
LV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/06/2023
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-430/22
C-468/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
VB (Information du condamné par défaut)
Súdny dvor - Šiesta komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
piatok 09/06/2023
09:30
Prednes
T-441/21
Hospodárska súťaž
UBS Group a UBS / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 09/06/2023
09:30
Prednes
T-425/22
Duševné vlastníctvo
Kalypso Media Group / EUIPO (COMMANDOS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 12/06/2023
09:30
Prednes
T-446/21
Energia
Commission de régulation de l’énergie / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 12/06/2023
09:30
Prednes
T-453/21
Hospodárska súťaž
UniCredit a UniCredit Bank / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 12/06/2023
09:30
Prednes
T-472/21
Energia
RTE / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 12/06/2023
09:30
Prednes
T-476/21
Energia
TransnetBW / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 12/06/2023
09:30
Prednes
T-482/21
Energia
TenneT TSO a TenneT TSO / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 12/06/2023
09:30
Prednes
T-484/21
Energia
Polskie sieci elektroenergetyczne / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 12/06/2023
09:30
Prednes
T-485/21
Energia
BNetzA / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
DE Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 12/06/2023
09:30
Prednes
T-807/21
Služobný poriadok úradníkov
QI / Komisia
Všeobecný súd - Desiata komora
FR Salle rouge
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 12/06/2023
09:30
Prednes
T-305/22
Rashnikov / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 12/06/2023
15:00
Prednes
C-352/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Demande d’extradition d’un réfugié vers la Turquie)
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
09:30
Prednes
C-551/22 P
Hospodárska politika
Komisia / CRU
Súdny dvor - Veľká komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
09:30
Prednes
T-446/21
Energia
Commission de régulation de l’énergie / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
09:30
Prednes
T-453/21
Hospodárska súťaž
UniCredit a UniCredit Bank / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
09:30
Prednes
T-472/21
Energia
RTE / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
09:30
Prednes
T-476/21
Energia
TransnetBW / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
09:30
Prednes
T-482/21
Energia
TenneT TSO a TenneT TSO / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
09:30
Prednes
T-484/21
Energia
Polskie sieci elektroenergetyczne / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
09:30
Prednes
T-485/21
Energia
BNetzA / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
DE Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
09:30
Prednes
T-359/22
Zubitskiy / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
14:00
Prednes
T-455/21
Hospodárska súťaž
Nomura International a Nomura Holdings / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/06/2023
14:30
Prednes
T-333/22
Khan / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
09:30
Prednes
C-341/22
Dane
Feudi di San Gregorio Aziende Agricole
Súdny dvor - Tretia komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
09:30
Rozsudok
T-200/20
Duševné vlastníctvo
Stone Brewing / EUIPO - Molson Coors Brewing Company (UK) (STONE BREWING)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
09:30
Rozsudok
T-585/20
Hospodárska súťaž
Polwax / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
PL Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
09:30
Rozsudok
T-79/21
Štátna pomoc
Ryanair a Airport Marketing Services / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
09:30
Rozsudok
T-201/21
Covington & Burling a Van Vooren / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
09:30
Rozsudok
T-376/21
Instituto Cervantes / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
09:30
Prednes
T-455/21
Hospodárska súťaž
Nomura International a Nomura Holdings / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
09:30
Prednes
T-483/21
Energia
Polskie sieci elektroenergetyczne / ACER
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
09:30
Rozsudok
T-446/22
Duševné vlastníctvo
Corver / EUIPO (CHR ME)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
09:30
Prednes
T-484/22
Služobný poriadok úradníkov
QN / eu-LISA
Všeobecný súd - Desiata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/06/2023
13:45
Prednes
T-384/22
Duševné vlastníctvo
Productos Ibéricos Calderón y Ramos / EUIPO - Hijos de Rivera (ESTRELLA DE CASTILLA)
Všeobecný súd - Šiesta komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/06/2023
09:00
Prednes
C-582/22
Doprava
Die Länderbahn a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/06/2023
09:30
Rozsudok
C-499/21 P
Občianstvo Únie
Silver a i. / Rada
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Emiliou
štvrtok 15/06/2023
09:30
Rozsudok
C-501/21 P
Inštitucionálne právo
Shindler a i. / Rada
Súdny dvor - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Emiliou
štvrtok 15/06/2023
09:30
Rozsudok
C-502/21 P
Inštitucionálne právo
Price / Rada
Súdny dvor - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Emiliou
štvrtok 15/06/2023
09:30
Rozsudok
C-520/21
Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat)
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Collins
štvrtok 15/06/2023
09:30
Rozsudok
C-721/21
Eco Advocacy
Súdny dvor - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 15/06/2023
09:30
Návrhy
C-755/21 P
Inštitucionálne právo
Kočner / Europol
Súdny dvor - Veľká komora
SK Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 15/06/2023
09:30
Návrhy
C-118/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Direktor na Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ pri MVR - Sofia
Súdny dvor - Veľká komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 15/06/2023
09:30
Rozsudok
C-132/22
Voľný pohyb osôb
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Classements spéciaux)
Súdny dvor - Šiesta komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 15/06/2023
09:30
Rozsudok
C-183/22
Poľnohospodárstvo a rybolov
Saint-Louis Sucre (Reconnaissance d’une organisation de producteurs)
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 15/06/2023
09:30
Návrhy
C-222/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversion religieuse ultérieure)
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 15/06/2023
09:30
Rozsudok
C-287/22
Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit)
Súdny dvor - Deviata komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Medina
štvrtok 15/06/2023
09:30
Rozsudok
C-292/22
Colná únia
Nova Targovska Kompania 2004
Súdny dvor - Desiata komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 15/06/2023
09:30
Návrhy
C-330/22
Politika rybolovu
Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro)
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 15/06/2023
09:30
Návrhy
C-333/22
Aproximácia právnych predpisov
Ligue des droits humains (Vérification du traitement des données par l’autorité de contrôle)
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Medina
štvrtok 15/06/2023
09:30
Prednes
C-336/22
Dane
f6 Cigarettenfabrik
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/06/2023
09:30
Rozsudok
C-411/22
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Thermalhotel Fontana
Súdny dvor - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 15/06/2023
09:30
Návrhy
C-451/22
Zásady práva Spoločenstva
RTL Nederland a RTL Nieuws
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Collins
štvrtok 15/06/2023
09:30
Prednes
T-406/21
Hospodárska súťaž
Credit Suisse Group a Credit Suisse Securities (Europe) / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/06/2023
14:30
Prednes
Spojené veci T-201/22
T-202/22
Duševné vlastníctvo
TA Towers / EUIPO - Wobben Properties (Matériaux de construction)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/06/2023
09:30
Prednes
T-386/21
Hospodárska súťaž
Crédit Agricole a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/06/2023
09:30
Prednes
T-613/21
Služobný poriadok úradníkov
XH / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/06/2023
09:30
Prednes
T-206/22
Makhlouf / Rada
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/06/2023
09:30
Prednes
T-207/22
Mhana / Rada
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/06/2023
09:30
Prednes
T-208/22
Makhlouf / Rada
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/06/2023
09:30
Prednes
T-209/22
Makhlouf / Rada
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/06/2023
09:30
Prednes
T-186/22
Hospodárska politika
BNP Paribas / BCE
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/06/2023
09:30
Prednes
T-187/22
Hospodárska politika
BPCE a i. / BCE
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/06/2023
09:30
Prednes
T-188/22
Hospodárska politika
Crédit agricole a i. / BCE
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/06/2023
09:30
Prednes
T-189/22
Hospodárska politika
Conféderation nationale du Crédit Mutuel a i. / BCE
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/06/2023
09:30
Prednes
T-190/22
Hospodárska politika
Banque postale / BCE
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/06/2023
09:30
Prednes
T-191/22
Hospodárska politika
Société générale / BCE
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/06/2023
09:30
Prednes
T-529/22
Služobný poriadok úradníkov
QT / Európska investičná banka
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/06/2023
14:30
Prednes
T-435/22
Duševné vlastníctvo
Pascoe pharmazeutische Präparate / EUIPO - Novartis Pharma (PASCELMO)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Prednes
C-390/22
Doprava
Obshtina Pomorie
Súdny dvor - Piata komora
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Rozsudok
T-131/21
Štátna pomoc
Região Autónoma da Madeira / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
PT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Rozsudok
T-326/21
Obchodná politika
Guangdong Haomei New Materials a Guangdong King Metal Light Alloy Technology / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Rozsudok
T-748/21
Obchodná politika
Hangzhou Dingsheng Industrial Group a i. / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Prednes
T-115/22
Belshyna / Rada
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Prednes
T-182/22
Hospodárska politika
Deutsche Bank a i. / BCE
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-197/22
T-198/22
Duševné vlastníctvo
Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories / EUIPO-Arbora&Ausonia(InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Prednes
T-328/22
Duševné vlastníctvo
Korres / EUIPO - Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Rozsudok
T-347/22
Duševné vlastníctvo
Rauch Furnace Technology / EUIPO - Musto a Bureau (Creuset)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Rozsudok
T-438/22
Duševné vlastníctvo
International British Education XXI / EUIPO - Saint George´s School (IBE ST. GEORGE'S)
Všeobecný súd - Siedma komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/06/2023
09:30
Rozsudok
T-514/22
Duševné vlastníctvo
Vitromed / EUIPO - Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/06/2023
09:00
Prednes
C-298/22
Hospodárska súťaž
Banco BPN / BIC Português a i.
Súdny dvor - Piata komora
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-459/20
Občianstvo Únie
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mère thaïlandaise d’un enfant mineur néerlandais)
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-6/21 P
C-16/21 P
Nemecko / Pharma Mar a Komisia
Estónsko / Pharma Mar a Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-427/21
Sociálna politika
ALB FILS KLINIKEN
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-513/21 P
Služobný poriadok úradníkov
DI / BCE
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-579/21
Aproximácia právnych predpisov
Pankki S
Súdny dvor - Prvá komora
FI Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 22/06/2023
09:30
Návrhy
C-588/21 P
Public.Resource.Org a Right to Know / Komisia a i.
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Medina
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-660/21
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
K.B. a F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-711/21
C-712/21
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
État belge (Éléments postérieurs à la décision de retour)
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Collins
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-823/21
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Hongrie (Déclaration d’intention préalable à une demande d’asile)
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-833/21
Dane
Endesa Generación
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-24/22
Colná únia
PR Pet
Súdny dvor - Siedma komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-163/22 P
Štátna pomoc
Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo / Komisia
Súdny dvor - Deviata komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-259/22 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Arysta LifeScience Great Britain / Komisia
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-258/22
Voľný pohyb kapitálu
H Lebensversicherung
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 22/06/2023
09:30
Rozsudok
C-268/22
Obchodná politika
VITOL
Súdny dvor - Siedma komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 22/06/2023
09:30
Návrhy
C-281/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
G. K. e.a. (Parquet européen)
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 22/06/2023
09:30
Návrhy
C-321/22
Provident Polska
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 22/06/2023
09:30
Prednes
C-339/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
BSH Hausgeräte
Súdny dvor - Štvrtá komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/06/2023
09:30
Návrhy
C-422/22
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
Súdny dvor - Druhá komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 22/06/2023
09:30
Návrhy
C-497/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Roompot Service
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 22/06/2023
09:30
Prednes
Spojené veci T-538/22
T-539/22
T-545/22
T-546/22
T-547/22
Duševné vlastníctvo
Hästens Sängar / EUIPO - Mustang (Motif à damier gris avec chevaux noirs)
Hästens Sängar / EUIPO - Mustang (Motif à damier gris avec chevaux plus foncés)
Hästens Sängar / EUIPO - Mustang (Motif à damier beige avec chevaux blancs)
Hästens Sängar / EUIPO - Mustang (Motif à damier bleu a blanc avec chevaux blancs)
Hästens Sängar / EUIPO - Mustang (Motif à damier avec chevaux)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 26/06/2023
09:30
Prednes
T-189/21
Aloe Vera of Europe / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 26/06/2023
14:30
Prednes
T-234/22
Ismailova / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/06/2023
09:30
Prednes
T-733/21
Arbitrážna doložka
Greenspider / Eismea
Všeobecný súd - Tretia komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/06/2023
09:30
Prednes
Spojené veci T-29/22
T-192/22
Polynt / ECHA
Všeobecný súd - Desiata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/06/2023
09:30
Prednes
T-321/22
Duševné vlastníctvo
International Foodstuffs / EUIPO - Société des produits Nestlé (TIFFANY CRUNCH N CREAM)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/06/2023
14:30
Prednes
C-351/22
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Neves 77 Solutions
Súdny dvor - Veľká komora
RO null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/06/2023
14:30
Prednes
T-283/22
Moshkovich / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Salle rouge
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:00
Prednes
Spojené veci C-790/21 P
C-791/21 P
Štátna pomoc
Covestro Deutschland / Komisia
Nemecko / Covestro Deutschland a Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:00
Prednes
Spojené veci C-792/21 P
C-793/21 P
Štátna pomoc
AZ / Komisia
Nemecko / AZ a Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:00
Prednes
Spojené veci C-794/21 P
C-800/21 P
Štátna pomoc
Nemecko / Infineon Technologies Dresden a i.
Infineon Technologies a Infineon Technologies Dresden / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:00
Prednes
Spojené veci C-795/21 P
C-796/21 P
Štátna pomoc
WEPA Hygieneprodukte a WEPA Deutschland / Komisia
Nemecko / WEPA Hygieneprodukte a i.
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:30
Prednes
C-549/22
Vonkajšie vzťahy
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Transfert de prestations de survie)
Súdny dvor - Druhá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:30
Rozsudok
T-207/21
Polynt / ECHA
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:30
Rozsudok
T-239/21
Dana Astra / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:30
Rozsudok
T-145/22
Duševné vlastníctvo
CEDC International / EUIPO - Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:30
Prednes
T-248/22
Mordashov / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:30
Prednes
Spojené veci T-381/22
T-382/22
T-383/22
Duševné vlastníctvo
Good Services / EUIPO - ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)
Všeobecný súd - Tretia komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:30
Rozsudok
T-452/22
Duševné vlastníctvo
Hofmeir Magnetics / EUIPO - Healthfactories (Hofmag)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:30
Rozsudok
T-495/22
Duševné vlastníctvo
UGA Nutraceuticals / EUIPO - BASF (OMEGOR)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:30
Rozsudok
T-496/22
Duševné vlastníctvo
UGA Nutraceuticals / EUIPO - BASF (OMEGOR VITALITY)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
09:30
Rozsudok
T-645/22
Duševné vlastníctvo
C. & S. / EUIPO - Scuderia AlphaTauri (CS jeans your best fashion partner)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/06/2023
15:00
Prednes
T-490/22
Duševné vlastníctvo
Dr. Rudolf Liebe Nachfolger / EUIPO - Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 29/06/2023
09:30
Rozsudok
C-444/21
Komisia / Irlande (Protection des zones spéciales de conservation)
Súdny dvor - Druhá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 29/06/2023
09:30
Rozsudok
C-756/21
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan)
Súdny dvor - Prvá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 29/06/2023
09:30
Rozsudok
C-763/21 P
Štátna pomoc
TUIfly / Komisia
Súdny dvor - Desiata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Medina
štvrtok 29/06/2023
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-829/21
C-129/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Stadt Frankfurt am Main (Renouvellement d’un permis de séjour dans le deuxième État membre)
Stadt Offenbach am Main (Renouvellement d’un permis de séjour dans le deuxième État membre)
Súdny dvor - Druhá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 29/06/2023
09:30
Návrhy
C-61/22
Aproximácia právnych predpisov
Landeshauptstadt Wiesbaden
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Medina
štvrtok 29/06/2023
09:30
Návrhy
Spojené veci C-207/22
C-267/22
C-290/22
Aproximácia právnych predpisov
Lineas – Concessões de Transportes
Global Roads Investimentos
NOS-SGPS
Súdny dvor - Prvá komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Medina
štvrtok 29/06/2023
09:30
Rozsudok
C-211/22
Hospodárska súťaž
Super Bock Bebidas
Súdny dvor - Tretia komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 29/06/2023
09:30
Návrhy
C-216/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bundesrepublik Deutschland (Recevabilité d’une demande ultérieure)
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Emiliou
štvrtok 29/06/2023
09:30
Rozsudok
C-220/22
Komisia / Portugal (Valeurs limites – NO2)
Súdny dvor - Šiesta komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 29/06/2023
09:30
Rozsudok
C-232/22
Dane
Cabot Plastics Belgium
Súdny dvor - Desiata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Medina
štvrtok 29/06/2023
09:30
Návrhy
C-311/22
Moesgaard Meat 2012
Súdny dvor - Druhá komora
DA null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 29/06/2023
09:30
Rozsudok
C-467/22 P
Obchodná politika
Airoldi Metalli / Komisia
Súdny dvor - Deviata komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Collins
štvrtok 29/06/2023
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-501/22
C-502/22
C-503/22
C-504/22
Poľnohospodárstvo a rybolov
Interfel
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Emiliou
štvrtok 29/06/2023
09:30
Prednes
C-519/22
Dane
MAX7 Design
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 29/06/2023
09:30
Návrhy
C-107/23 PPU
Zásady práva Spoločenstva
Lin
Súdny dvor - Veľká komora
RO null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 29/06/2023
09:30
Prednes
Spojené veci T-504/22
T-505/22
Duševné vlastníctvo
Levantur / EUIPO - Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS)
Levantur / EUIPO - Fantasia Hotels & Resorts (LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection)
Všeobecný súd - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 30/06/2023
09:30
Prednes
T-123/22
Poľnohospodárstvo a rybolov
Ecocert India / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 04/07/2023
09:30
Rozsudok
C-252/21
Aproximácia právnych predpisov
Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
utorok 04/07/2023
09:30
Prednes
T-371/21
Služobný poriadok úradníkov
WV / SEAE
Všeobecný súd - Desiata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 04/07/2023
09:30
Prednes
T-304/22
Fridman / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Salle rouge
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 04/07/2023
09:30
Prednes
T-564/22
Duševné vlastníctvo
Pierre Balmain / EUIPO - Story Time (Représentation d'une tête de lion)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 04/07/2023
14:30
Prednes
T-301/22
Aven / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Salle rouge
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Prednes
C-328/22
Komisia / Slovénie (Traitement des eaux urbaines résiduaires)
Súdny dvor - Siedma komora
SL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Prednes
Spojené veci C-395/22
C-428/22
Energia
„Trade Express-L“
DEVNIA TSIMENT
Súdny dvor - Tretia komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Prednes
C-420/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
NW (Informations classifiées)
Súdny dvor - Prvá komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Prednes
C-528/22
Občianstvo Únie
PQ (Informations classifiées)
Súdny dvor - Prvá komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Rozsudok
T-115/20
Inštitucionálne právo
Puigdemont i Casamajó a Comín i Oliveres / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Rozsudok
T-639/20
TIB Chemicals / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Rozsudok
T-649/20
Arbitrážna doložka
Entreprise commune «Aviation propre» / NG
Všeobecný súd - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Rozsudok
T-721/20
Arbitrážna doložka
Entreprise commune «Aviation propre» / NG
Všeobecný súd - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Rozsudok
T-767/20
Arbitrážna doložka
Entreprise commune «Aviation propre» / NG
Všeobecný súd - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Rozsudok
T-126/21
Obchodná politika
Nevinnomysskiy Azot a NAK "Azot" / Komisia
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Rozsudok
T-223/21
Služobný poriadok úradníkov
SE / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Rozsudok
T-272/21
Inštitucionálne právo
Puigdemont i Casamajó a i. / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/07/2023
09:30
Rozsudok
T-10/22
Duševné vlastníctvo
Wajos / EUIPO (Forme d´un contenant)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/07/2023
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-212/21 P
C-223/21 P
Európska investičná banka / ClientEarth
Komisia / ClientEarth
Súdny dvor - Tretia komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 06/07/2023
09:30
Rozsudok
C-8/22
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Commissaire général aux réfugiés a aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave)
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 06/07/2023
09:30
Návrhy
C-122/22 P
Inštitucionálne právo
Dyson a i. / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 06/07/2023
09:30
Návrhy
C-173/22 P
Služobný poriadok úradníkov
MG / Európska investičná banka
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Ćapeta
štvrtok 06/07/2023
09:30
Návrhy
C-354/22
Poľnohospodárstvo a rybolov
Weingut A
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 06/07/2023
09:30
Návrhy
C-434/22
Latvijas valsts meži
Súdny dvor - Deviata komora
LV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 06/07/2023
09:30
Prednes
C-438/22
Hospodárska súťaž
Em akaunt BG
Súdny dvor - Druhá komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/07/2023
09:30
Prednes
C-517/22 P
Obchodná politika
Eurobolt a i. / Komisia a Stafa Group
Súdny dvor - Tretia komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/07/2023
09:30
Prednes
T-37/21
Služobný poriadok úradníkov
KF / Európska investičná banka
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/07/2023
14:30
Prednes
T-603/22
Duševné vlastníctvo
Agus / EUIPO - Alpen Food Group (ROYAL MILK)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 07/07/2023
09:30
Prednes
T-302/21
ABOCA a i. / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
EN Grande salle - Thémis
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 07/07/2023
09:30
Prednes
T-146/22
Štátna pomoc
Ryanair / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF