CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
vytlačiť vytlačiť
Kalendár

Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 20/02/2018
09:30
Rozsudok
C-16/16 P
Belgicko / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 20/02/2018
09:30
Prednes
C-121/17
Duševné vlastníctvo
Teva UK a i.
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/02/2018
09:30
Návrhy
C-441/17
Komisia / Poľsko
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 20/02/2018
09:30
Prednes
T-259/13 RENV
Poľnohospodárstvo a rybolov
Francúzsko / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/02/2018
09:30
Rozsudok
T-118/16
Duševné vlastníctvo
Deutsche Post / EUIPO - bpost (BEPOST)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/02/2018
09:30
Prednes
T-290/16
Poľnohospodárstvo a rybolov
Fruits de Ponent / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/02/2018
09:30
Rozsudok
T-45/17
Duševné vlastníctvo
Kwang Yang Motor / EUIPO - Schmidt (CK1)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/02/2018
09:30
Prednes
T-164/17
Duševné vlastníctvo
Apple and Pear Australia a Star Fruits Diffusion / EUIPO - Pink Lady America (WILD PINK)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/02/2018
14:30
Prednes
T-733/16
Hospodárska politika
Banque Postale / BCE
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/02/2018
09:00
Prednes
C-124/17
Vossloh Laeis
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/02/2018
09:30
Rozsudok
C-518/15
Sociálna politika
Matzak
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 21/02/2018
09:30
Návrhy
C-123/16 P
Hospodárska súťaž
Orange Polska / Komisia
Súdny dvor - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 21/02/2018
09:30
Rozsudok
C-326/16 P
Inštitucionálne právo
LL / Parlament
Súdny dvor - Piata komora
LT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 21/02/2018
09:30
Rozsudok
C-628/16
Dane
Kreuzmayr
Súdny dvor - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 21/02/2018
09:30
Návrhy
C-667/16
Poľnohospodárstvo a rybolov
Nooren
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 21/02/2018
09:30
Návrhy
C-28/17
Sloboda usadiť sa
NN
Súdny dvor - Prvá komora
DA Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 21/02/2018
09:30
Prednes
C-71/17
Aproximácia právnych predpisov
Vicente Fernandes
Súdny dvor - Druhá komora
PT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/02/2018
09:30
Rozsudok
C-132/17
Slobodné poskytovanie služieb
Peugeot Deutschland
Súdny dvor - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 21/02/2018
09:30
Prednes
C-137/17
Voľný pohyb tovaru
Van Gennip a i.
Súdny dvor - Piata komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/02/2018
09:30
Rozsudok
T-731/15
Klyuyev / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/02/2018
09:30
Prednes
T-362/16
Duševné vlastníctvo
Tillotts Pharma / EUIPO - Ferring (XENASA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/02/2018
09:30
Prednes
T-530/16
Služobný poriadok úradníkov
Schubert a i. / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/02/2018
09:30
Rozsudok
T-727/16
Duševné vlastníctvo
Repower / EUIPO - repowermap.org (REPOWER)
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/02/2018
09:30
Rozsudok
T-179/17
Duševné vlastníctvo
Laboratoire Nuxe / EUIPO - Camille (NYouX)
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/02/2018
14:30
Prednes
Spojené veci T-543/16
T-544/16
Služobný poriadok úradníkov
Carpenito / Rada
Kannellopoulou a i. / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/02/2018
09:30
Rozsudok
C-103/16
Sociálna politika
Porras Guisado
Súdny dvor - Tretia komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 22/02/2018
09:30
Návrhy
C-181/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Gnandi
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 22/02/2018
09:30
Rozsudok
C-328/16
Komisia / Grécko
Súdny dvor - Tretia komora
EL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 22/02/2018
09:30
Rozsudok
C-336/16
Komisia / Poľsko
Súdny dvor - Tretia komora
PL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 22/02/2018
09:30
Rozsudok
C-396/16
Dane
T – 2
Súdny dvor - Prvá komora
SL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 22/02/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-398/16
C-399/16
Sloboda usadiť sa
X
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 22/02/2018
09:30
Rozsudok
C-545/16
Colná únia
Kubota (UK) a EP Barrus
Súdny dvor - Šiesta komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 22/02/2018
09:30
Rozsudok
C-572/16
INEOS Köln
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 22/02/2018
09:30
Návrhy
C-632/16
Dyson
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 22/02/2018
09:30
Návrhy
C-665/16
Dane
Gmina Wrocław
Súdny dvor - Siedma komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 22/02/2018
09:30
Návrhy
C-20/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Oberle
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 22/02/2018
09:30
Návrhy
C-31/17
Dane
Cristal Union
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 22/02/2018
09:30
Prednes
C-41/17
Sociálna politika
González Castro
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/02/2018
09:30
Návrhy
C-44/17
Aproximácia právnych predpisov
The Scotch Whisky Association
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 22/02/2018
09:30
Návrhy
C-49/17
Dane
Koppers Denmark
Súdny dvor - Prvá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 22/02/2018
09:30
Prednes
C-51/17
OTP Bank a OTP Faktoring
Súdny dvor - Druhá komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/02/2018
09:30
Návrhy
C-59/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
SCI Château du Grand Bois
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 22/02/2018
09:30
Prednes
Spojené veci C-84/17 P
C-85/17 P
C-95/17 P
Duševné vlastníctvo
Société des produits Nestlé / Mondelez UK Holdings & Services
Mondelez UK Holdings & Services / EUIPO
EUIPO / Mondelez UK Holdings & Services
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/02/2018
09:30
Prednes
C-167/17
Klohn
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/02/2018
09:30
Rozsudok
C-182/17
Dane
Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.
Súdny dvor - Siedma komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
štvrtok 22/02/2018
09:30
Rozsudok
C-185/17
Colná únia
SAKSA
Súdny dvor -
BG Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 22/02/2018
09:30
Návrhy
C-217/17 P
Duševné vlastníctvo
Mast-Jägermeister / EUIPO
Súdny dvor - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 22/02/2018
09:30
Prednes
T-632/16
Služobný poriadok úradníkov
Haeberlen / ENISA
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/02/2018
09:30
Prednes
T-882/16
Duševné vlastníctvo
Sipral World / EUIPO - La Dolfina (DOLFINA)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/02/2018
09:30
Rozsudok
T-210/17
Duševné vlastníctvo
International Gaming Projects / EUIPO - Zitro IP (TRIPLE TURBO)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 23/02/2018
09:30
Prednes
T-260/16
Poľnohospodárstvo a rybolov
Švédsko / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
SV Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 23/02/2018
09:30
Rozsudok
T-445/16
Duševné vlastníctvo
Schniga / OCVV (Gala Schnico)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 23/02/2018
09:30
Prednes
T-9/17
Služobný poriadok úradníkov
RI / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 23/02/2018
09:30
Prednes
T-218/17
Služobný poriadok úradníkov
HF / Parlament
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 23/02/2018
14:30
Prednes
T-233/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Portugalsko / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
PT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 26/02/2018
09:30
Prednes
Spojené veci T-722/15
T-723/15
T-724/15
Štátna pomoc
Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns / Komisia
Genossenschaftsverband Bayern / Komisia
Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 26/02/2018
14:30
Prednes
C-33/17
Slobodné poskytovanie služieb
Čepelnik
Súdny dvor - Veľká komora
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/02/2018
09:30
Rozsudok
C-64/16
Zásady práva Spoločenstva
Associação Sindical dos Juízes Portugueses
Súdny dvor - Veľká komora
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
utorok 27/02/2018
09:30
Návrhy
C-135/16
Štátna pomoc
Georgsmarienhütte a i.
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 27/02/2018
09:30
Rozsudok
C-266/16
Vonkajšie vzťahy
Western Sahara Campaign
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 27/02/2018
09:30
Prednes
C-68/17
Sociálna politika
IR
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/02/2018
09:30
Prednes
Spojené veci T-379/10 RENV
T-381/10 RENV
Hospodárska súťaž
Keramag Keramische Werke a i. / Komisia
Sanitec Europe / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/02/2018
09:30
Rozsudok
T-166/15
Duševné vlastníctvo
Gramberg / EUIPO - Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/02/2018
09:30
Prednes
T-683/15
Štátna pomoc
Freistaat Bayern / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/02/2018
09:30
Rozsudok
T-222/16
Duševné vlastníctvo
Hansen Medical / EUIPO - Covidien (MAGELLAN)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/02/2018
09:30
Rozsudok
T-307/16
CEE Bankwatch Network / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 27/02/2018
09:30
Rozsudok
T-338/16 P
Služobný poriadok úradníkov
Zink / Komisia
Všeobecný súd - Odvolací senát
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-301/16 P
Obchodná politika
Komisia / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings
Súdny dvor - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-307/16
Dane
Pieńkowski
Súdny dvor - Piata komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-387/16
Dane
Nidera
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-418/16 P
Duševné vlastníctvo
mobile.de / EUIPO
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-518/16
Štátna pomoc
ZPT
Súdny dvor - Prvá komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-523/16
C-536/16
MA.T.I. SUD
DUEMMESGR
Súdny dvor - Ôsma komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-577/16
Trinseo Deutschland
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 28/02/2018
09:30
Návrhy
C-618/16
Voľný pohyb osôb
Prefeta
Súdny dvor - Piata komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-672/16
Dane
Imofloresmira - Investimentos Imobiliários
Súdny dvor - Siedma komora
PT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-3/17
Slobodné poskytovanie služieb
Sporting Odds
Súdny dvor - Šiesta komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 28/02/2018
09:30
Návrhy
C-15/17
Bosphorus Queen Shipping
Súdny dvor - Tretia komora
FI Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 28/02/2018
09:30
Návrhy
C-14/17
VAR
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 28/02/2018
09:30
Prednes
C-18/17
Pristúpenie nových štátov
Danieli & C. Officine Meccaniche a i.
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
09:30
Návrhy
C-27/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
flyLAL-Lithuanian Airlines
Súdny dvor - Druhá komora
LT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-46/17
Sociálna politika
John
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 28/02/2018
09:30
Prednes
C-98/17 P
Hospodárska súťaž
Philips a Philips France / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
09:30
Prednes
C-115/17
Zásady práva Spoločenstva
Administration des douanes a droits indirects et FranceAgriMer
Súdny dvor - Piata komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-117/17
Comune di Castelbellino
Súdny dvor - Šiesta komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 28/02/2018
09:30
Prednes
C-242/17
LEGO
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
09:30
Prednes
C-251/17
Komisia / Taliansko
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
C-289/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Collect Inkasso a i.
Súdny dvor - Siedma komora
ET Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
T-292/15
Inštitucionálne právo
Vakakis kai Synergates / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
09:30
Prednes
T-240/16
Klyuyev / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
T-764/16
Služobný poriadok úradníkov
Paulini / BCE
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
09:30
Rozsudok
T-843/16
Duševné vlastníctvo
dm-drogerie markt / EUIPO - Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
09:30
Prednes
T-463/17
Duševné vlastníctvo
Raise Conseil / EUIPO - Raizers (RAISE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
10:30
Prednes
C-99/17 P
Hospodárska súťaž
Infineon Technologies / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 28/02/2018
11:00
Prednes
C-268/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
AY
Súdny dvor - Piata komora
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Návrhy
Spojené veci C-115/16
C-118/16
C-119/16
Dane
N Luxembourg 1
X Denmark
C Danmark I
Súdny dvor - Veľká komora
DA Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 01/03/2018
09:30
Návrhy
Spojené veci C-116/16
C-117/16
Dane
T Danmark
Y Denmark
Súdny dvor - Veľká komora
DA Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 01/03/2018
09:30
Prednes
C-128/16 P
Štátna pomoc
Komisia / Španielsko a i.
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Rozsudok
C-297/16
Voľný pohyb osôb
CMVRO
Súdny dvor - Tretia komora
RO Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 01/03/2018
09:30
Návrhy
C-299/16
Dane
Z Denmark
Súdny dvor - Veľká komora
DA Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 01/03/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-412/16 P
C-413/16 P
Duševné vlastníctvo
Ice Mountain Ibiza / EUIPO
Súdny dvor -
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 01/03/2018
09:30
Rozsudok
C-558/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Mahnkopf
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 01/03/2018
09:30
Prednes
C-4/17 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Česká republika / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
CS Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Rozsudok
C-9/17
Tirkkonen
Súdny dvor - Tretia komora
FI Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 01/03/2018
09:30
Rozsudok
C-76/17
Voľný pohyb tovaru
Petrotel-Lukoil a Georgescu
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 01/03/2018
09:30
Prednes
C-105/17
Kamenova
Súdny dvor - Piata komora
BG Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Prednes
C-165/17
Dane
Morgan Stanley & Co International
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Prednes
C-207/17
Obchodná politika
Rotho Blaas
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Rozsudok
T-316/15
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Rozsudok
T-402/15
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Rozsudok
T-85/16
Duševné vlastníctvo
Shoe Branding Europe / EUIPO - adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Prednes
T-227/16
Duševné vlastníctvo
Haverkamp IP / EUIPO - Sissel (Tapis de sol)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Rozsudok
T-438/16
Duševné vlastníctvo
Altunis / EUIPO - Hotel Cipriani (CIPRIANI)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Rozsudok
T-629/16
Duševné vlastníctvo
Shoe Branding Europe / EUIPO - adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
09:30
Prednes
T-39/17
Chambre de commerce a d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
14:30
Prednes
C-176/17
Profi Credit Polska
Súdny dvor - Druhá komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 01/03/2018
14:30
Prednes
T-228/16
Duševné vlastníctvo
Haverkamp IP / EUIPO - Sissel (Modèle à motif plage de galets)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 05/03/2018
14:30
Prednes
C-135/17
Voľný pohyb kapitálu
X
Súdny dvor - Veľká komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 05/03/2018
14:30
Prednes
T-854/16
Služobný poriadok úradníkov
Barata / Parlament
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 06/03/2018
09:00
Rozsudok
Spojené veci C-52/16
C-113/16
Voľný pohyb kapitálu
SEGRO
Horváth
Súdny dvor - Veľká komora
HU
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
utorok 06/03/2018
09:00
Rozsudok
C-284/16
Zásady práva Spoločenstva
Achmea
Súdny dvor - Veľká komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 06/03/2018
09:00
Prednes
Spojené veci C-391/16
C-77/17
C-78/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
M
X
Súdny dvor - Veľká komora
CS
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 06/03/2018
09:00
Rozsudok
C-579/16 P
Štátna pomoc
Komisia / FIH Holding a FIH Erhversbank
Súdny dvor - Veľká komora
EN
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 06/03/2018
09:30
Prednes
Spojené veci T-314/16
T-435/16
MS / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/03/2018
09:30
Rozsudok
C-127/16 P
Štátna pomoc
SNCF Mobilités / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
FR
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 07/03/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-274/16
C-447/16
C-448/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
flightright
Becker
Barkan a i.
Súdny dvor - Tretia komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 07/03/2018
09:30
Rozsudok
C-494/16
Sociálna politika
Santoro
Súdny dvor - Prvá komora
IT
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 07/03/2018
09:30
Návrhy
C-544/16
Dane
Marcandi
Súdny dvor - Piata komora
EN
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 07/03/2018
09:30
Rozsudok
C-560/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
E.ON Czech Holding
Súdny dvor - Prvá komora
CS
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 07/03/2018
09:30
Prednes
C-561/16
Energia
Saras Energía
Súdny dvor - Druhá komora
ES
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/03/2018
09:30
Rozsudok
C-651/16
Voľný pohyb osôb
DW
Súdny dvor -
LV
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 07/03/2018
09:30
Návrhy
C-1/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Petronas Lubricants
Súdny dvor - Tretia komora
IT
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 07/03/2018
09:30
Návrhy
C-90/17
Dane
Turbogás
Súdny dvor - Prvá komora
PT
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 07/03/2018
09:30
Návrhy
C-103/17
Dane
Messer France
Súdny dvor - Prvá komora
FR
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 07/03/2018
09:30
Prednes
C-114/17 P
Štátna pomoc
Španielsko / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/03/2018
09:30
Rozsudok
C-159/17
Dane
Dobre
Súdny dvor -
RO
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 07/03/2018
09:30
Prednes
C-230/17
Občianstvo Únie
Deha Altiner a Ravn
Súdny dvor - Tretia komora
DA
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/03/2018
09:30
Návrhy
C-246/17
Občianstvo Únie
Diallo
Súdny dvor - Prvá komora
FR
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 07/03/2018
09:30
Rozsudok
T-855/16
Fertisac / ECHA
Všeobecný súd - Prvá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/03/2018
09:30
Prednes
T-109/17
Duševné vlastníctvo
FCA US / EUIPO - Busbridge (VIPER)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 07/03/2018
14:30
Prednes
T-413/17
Duševné vlastníctvo
Karl Storz / EUIPO (3D)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/03/2018
09:30
Rozsudok
C-395/16
Duševné vlastníctvo
DOCERAM
Súdny dvor - Druhá komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 08/03/2018
09:30
Prednes
C-17/17
Sociálna politika
Grenville Hampshire
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/03/2018
09:30
Návrhy
C-34/17
Aproximácia právnych predpisov
Donnellan
Súdny dvor - Druhá komora
EN
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 08/03/2018
09:30
Prednes
Spojené veci C-54/17
C-55/17
Aproximácia právnych predpisov
Wind Tre
Vodafone Italia
Súdny dvor - Druhá komora
IT
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/03/2018
09:30
Rozsudok
C-64/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Saey Home & Garden
Súdny dvor - Siedma komora
PT
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 08/03/2018
09:30
Rozsudok
T-45/13 RENV
Rose Vision / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/03/2018
09:30
Prednes
T-222/14 RENV
Duševné vlastníctvo
Deluxe Entertainment Services Group / EUIPO (deluxe)
Všeobecný súd - Šiesta komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/03/2018
09:30
Rozsudok
T-587/15
Rose Vision / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/03/2018
09:30
Prednes
T-811/16
Služobný poriadok úradníkov
Di Bernardo / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/03/2018
09:30
Prednes
T-17/17
Služobný poriadok úradníkov
Constantinescu / Parlament
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/03/2018
09:30
Rozsudok
T-159/17
Duševné vlastníctvo
Claro Sol Cleaning / EUIPO - Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/03/2018
15:00
Prednes
T-606/16
Služobný poriadok úradníkov
Pereira / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 08/03/2018
15:00
Prednes
T-33/17
Amicus Therapeutics UK a Amicus Therapeutics / EMA
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 09/03/2018
09:30
Prednes
T-169/17
Služobný poriadok úradníkov
Pethke / EUIPO
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/03/2018
09:00
Prednes
Spojené veci C-626/15
C-659/16
Inštitucionálne právo
Komisia / Conseil (AMP Antarctique)
Komisia / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
FR
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/03/2018
09:00
Rozsudok
C-244/16 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Industrias Químicas del Vallés / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
ES
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 13/03/2018
09:00
Rozsudok
C-384/16 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
European Union Copper Task Force / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
EN
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 13/03/2018
09:00
Návrhy
C-52/17
Aproximácia právnych predpisov
VTB Bank (Austria)
Súdny dvor - Piata komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 13/03/2018
09:30
Rozsudok
T-542/11 RENV
Štátna pomoc
Alouminion / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/03/2018
09:30
Prednes
T-544/13 RENV
Energia
Dyson / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/03/2018
09:30
Prednes
T-774/16
Duševné vlastníctvo
Consejo Regulador del Cava / EUIPO - Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/03/2018
09:30
Rozsudok
T-824/16
Duševné vlastníctvo
Kiosked / EUIPO - VRT (K)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/03/2018
09:30
Prednes
T-874/16
Služobný poriadok úradníkov
RA /
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 13/03/2018
14:00
Prednes
T-477/16
Arbitrážna doložka
Epsilon International / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Rozsudok
C-482/16
Sociálna politika
Stollwitzer
Súdny dvor - Prvá komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 14/03/2018
09:30
Rozsudok
C-557/16
Aproximácia právnych predpisov
Astellas Pharma
Súdny dvor - Druhá komora
FI
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 14/03/2018
09:30
Prednes
C-686/16 P
Duševné vlastníctvo
Meissen Keramik / EUIPO
Súdny dvor - Druhá komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Prednes
C-149/17
Duševné vlastníctvo
Bastei Lübbe
Súdny dvor - Tretia komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Prednes
C-171/17
Slobodné poskytovanie služieb
Komisia / Maďarsko
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Prednes
C-249/17
Dane
Ryanair
Súdny dvor - Prvá komora
EN
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-533/15
T-264/16
Kim a i. / Rada a Komisia
Korea National Insurance Corporation / Rada a Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Rozsudok
T-33/16
TestBioTech / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Rozsudok
T-424/16
Duševné vlastníctvo
Gifi Diffusion / EUIPO - Crocs (Chaussures)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Prednes
T-459/16
Poľnohospodárstvo a rybolov
Španielsko / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Rozsudok
T-651/16
Duševné vlastníctvo
Crocs / EUIPO - Gifi Diffusion (Chaussures)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Prednes
T-41/17
Duševné vlastníctvo
Lotte / EUIPO - Nestlé Unternehmungen Deutschland (Représentation d’images de koala)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
09:30
Prednes
T-122/17
Duševné vlastníctvo
Devin / EUIPO - Haskovo (DEVIN)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 14/03/2018
14:30
Prednes
T-313/17
Duševné vlastníctvo
Wajos / EUIPO (Forme d'une bouteille)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/03/2018
09:30
Rozsudok
C-256/16
Obchodná politika
Deichmann
Súdny dvor - Tretia komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 15/03/2018
09:30
Rozsudok
C-431/16
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Blanco Marqués
Súdny dvor -
ES
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 15/03/2018
09:30
Rozsudok
C-470/16
North East Pylon Pressure Campaign a Sheehy
Súdny dvor - Prvá komora
EN
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 15/03/2018
09:30
Rozsudok
C-575/16
Voľný pohyb osôb
Komisia / Česká republika
Súdny dvor - Šiesta komora
CS
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
štvrtok 15/03/2018
09:30
Návrhy
C-89/17
Občianstvo Únie
Banger
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 15/03/2018
09:30
Prednes
C-93/17
Štátna pomoc
Komisia / Grécko
Súdny dvor - Prvá komora
EL
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/03/2018
09:30
Prednes
C-239/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Teglgaard a Fløjstrupgård
Súdny dvor - Tretia komora
DA
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/03/2018
09:30
Rozsudok
T-507/15
Poľnohospodárstvo a rybolov
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/03/2018
09:30
Rozsudok
T-108/16
Štátna pomoc
Naviera Armas / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/03/2018
09:30
Rozsudok
T-211/16
Obchodná politika
Caviro Distillerie a i. / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/03/2018
09:30
Prednes
T-718/16
Duševné vlastníctvo
Mad Dogg Athletics / EUIPO - Aerospinning Master Franchising (SPINNING)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/03/2018
09:30
Rozsudok
T-1/17
Duševné vlastníctvo
La Mafia Franchises / EUIPO - Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/03/2018
09:30
Rozsudok
T-205/17
Duševné vlastníctvo
SSP Europe / EUIPO (SECURE DATA SPACE)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/03/2018
09:30
Prednes
T-238/17
Duševné vlastníctvo
Gugler / EUIPO - Gugler France (GUGLER)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 15/03/2018
10:00
Prednes
T-93/17
Štátna pomoc
Duferco Long Products / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/03/2018
09:00
Prednes
T-345/16
Duševné vlastníctvo
Blackmore / EUIPO - Paice (DEEP PURPLE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/03/2018
09:30
Prednes
T-156/15
Poľnohospodárstvo a rybolov
Francúzsko / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/03/2018
09:30
Prednes
T-177/16
Duševné vlastníctvo
Mema / OCVV (Braeburn 78 (11078))
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/03/2018
11:00
Prednes
T-344/16
Duševné vlastníctvo
Blackmore / EUIPO - Paice (DEEP PURPLE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 16/03/2018
12:00
Prednes
T-328/16
Duševné vlastníctvo
Paice / EUIPO - Blackmore (DEEP PURPLE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 19/03/2018
14:30
Prednes
C-257/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
C a A
Súdny dvor - Tretia komora
NL
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 19/03/2018
14:30
Prednes
C-380/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
K a B
Súdny dvor - Tretia komora
NL
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 19/03/2018
15:00
Prednes
T-162/17 RENV
Služobný poriadok úradníkov
Fernández González / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/03/2018
09:30
Rozsudok
C-187/16
Komisia / Rakúsko
Súdny dvor - Veľká komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 20/03/2018
09:30
Rozsudok
C-537/16
Zásady práva Spoločenstva
Garlsson Real Estate a i.
Súdny dvor - Veľká komora
IT
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 20/03/2018
09:30
Návrhy
Spojené veci C-569/16
C-570/16
Sociálna politika
Bauer
Willmeroth
Súdny dvor - Veľká komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 20/03/2018
09:30
Návrhy
C-619/16
Sociálna politika
Kreuziger
Súdny dvor - Veľká komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 20/03/2018
09:30
Návrhy
C-684/16
Sociálna politika
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
Súdny dvor - Veľká komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 20/03/2018
09:30
Návrhy
C-12/17
Sociálna politika
Dicu
Súdny dvor - Veľká komora
RO
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
utorok 20/03/2018
09:30
Prednes
C-234/17
Zásady práva Spoločenstva
XC a i.
Súdny dvor - Veľká komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/03/2018
09:30
Prednes
T-558/15
Inštitucionálne právo
Iran Insurance / Rada
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 20/03/2018
09:30
Prednes
T-559/15
Inštitucionálne právo
Post Bank Iran / Rada
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/03/2018
09:00
Návrhy
C-109/17
Bankia
Súdny dvor - Piata komora
ES
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 21/03/2018
09:30
Návrhy
C-430/16 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Bank Mellat / Rada
Súdny dvor - Druhá komora
EN
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 21/03/2018
09:30
Prednes
C-186/17
Doprava
flightright
Súdny dvor - Tretia komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/03/2018
09:30
Prednes
C-220/17
Aproximácia právnych predpisov
Planta Tabak
Súdny dvor - Prvá komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 21/03/2018
11:00
Prednes
C-26/17 P
Duševné vlastníctvo
Birkenstock Sales / EUIPO
Súdny dvor -
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/03/2018
09:30
Návrhy
Spojené veci C-96/16
C-94/17
Banco Santander
Escobedo Cortés
Súdny dvor - Piata komora
ES
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 22/03/2018
09:30
Návrhy
C-648/16
Dane
Fontana
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 22/03/2018
09:30
Návrhy
C-668/16
Aproximácia právnych predpisov
Komisia / Nemecko
Súdny dvor - Druhá komora
DE
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 22/03/2018
09:30
Návrhy
Spojené veci C-47/17
C-48/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
X
Súdny dvor - Veľká komora
NL
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
štvrtok 22/03/2018
09:30
Návrhy
C-100/17 P
Obchodná politika
Gul Ahmed Textile Mills / Rada
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 22/03/2018
09:30
Návrhy
C-108/17
Dane
Enteco Baltic
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 22/03/2018
09:30
Návrhy
C-140/17
Dane
Gmina Ryjewo
Súdny dvor - Druhá komora
PL
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 22/03/2018
09:30
Prednes
C-169/17
Voľný pohyb tovaru
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
Súdny dvor - Prvá komora
ES
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/03/2018
09:30
Rozsudok
T-80/16
Shire Pharmaceuticals Ireland / EMA
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 22/03/2018
09:30
Prednes
T-604/16
Služobný poriadok úradníkov
HD / Parlament
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 23/03/2018
09:30
Prednes
T-545/11 RENV
Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF

.