Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 17/05/2021
14:30
Prednes
T-41/20
Služobný poriadok úradníkov
Di Bernardo / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/05/2021
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-83/19
C-127/19
C-195/19
C-291/19
C-355/19
C-397/19
Zásady práva Spoločenstva
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România”
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” a Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor
PJ
SO
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” a i.
Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice
Súdny dvor - Veľká komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 18/05/2021
09:30
Prednes
T-616/18
Hospodárska súťaž
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
PL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/05/2021
14:30
Prednes
T-23/20
Duševné vlastníctvo
FF IP / EUIPO - Seven (the DoubleF)
Všeobecný súd - Tretia komora
IT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
09:30
Prednes
C-271/20
Aurubis
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
09:30
Prednes
T-616/18
Hospodárska súťaž
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
PL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
09:30
Prednes
Spojené veci T-239/20
T-248/20
T-542/20
Duševné vlastníctvo
Stada Arzneimittel / EUIPO - Pfizer (RUXXIMLA)
Stada Arzneimittel / EUIPO - Pfizer (RUXYMLA)
Stada Arzneimittel / EUIPO - Pfizer (RUXIMBLIS)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
11:00
Rozsudok
T-218/18
Štátna pomoc
Deutsche Lufthansa / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
11:00
Rozsudok
T-254/18
Obchodná politika
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products a i. / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
11:00
Rozsudok
T-510/19
Duševné vlastníctvo
Puma / EUIPO - Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
11:00
Rozsudok
T-256/20
Duševné vlastníctvo
Steinel / EUIPO (GluePro)
Všeobecný súd - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
11:00
Rozsudok
T-324/20
Duševné vlastníctvo
Yongkang Kugooo Technology / EUIPO - Ford Motor Company (kugoo)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
11:00
Rozsudok
T-465/20
Štátna pomoc
Ryanair / Commission (TAP; Covid-19)
Všeobecný súd - Desiata rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
11:00
Rozsudok
T-535/20
Duševné vlastníctvo
Müller / EUIPO (TIER SHOP)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
11:00
Rozsudok
T-628/20
Štátna pomoc
Ryanair / Commission (Espagne; Covid-19)
Všeobecný súd - Desiata rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
11:00
Rozsudok
T-643/20
Štátna pomoc
Ryanair / Commission (KLM; Covid-19)
Všeobecný súd - Desiata rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/05/2021
14:30
Prednes
T-463/20
Duševné vlastníctvo
Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO - Wong (GT RACING)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-120/19
Doprava
X (Véhicules-citernes GPL)
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-128/19
Štátna pomoc
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-707/19
Slobodné poskytovanie služieb
K.S. (Frais de remorquage d’un véhicule endommagé)
Súdny dvor - Piata komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 20/05/2021
09:30
Návrhy
C-724/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Spetsializirana prokuratura (Données relatives au trafic a à la localisation)
Súdny dvor - Štvrtá komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 20/05/2021
09:30
Návrhy
Spojené veci C-748/19
C-749/19
C-750/19
C-751/19
C-752/19
C-753/19
C-754/19
Zásady práva Spoločenstva
Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie
Súdny dvor - Veľká komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 20/05/2021
09:30
Návrhy
C-836/19
Toropet
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-879/19
Voľný pohyb osôb
Format
Súdny dvor - Ôsma komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-913/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
CNP
Súdny dvor - Tretia komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-4/20
Dane
ALTI
Súdny dvor - Prvá komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-6/20
Riigi Tugiteenuste Keskus
Súdny dvor - Štvrtá komora
ET Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-8/20
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
L.R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège)
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/05/2021
09:30
Návrhy
C-25/20
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
ALPINE BAU
Súdny dvor - Deviata komora
SL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 20/05/2021
09:30
Návrhy
C-29/20
Aproximácia právnych predpisov
Biofa
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 20/05/2021
09:30
Návrhy
Spojené veci C-45/20
C-46/20
Dane
Finanzamt N (Communication de l’affectation)
Finanzamt G (Communication de l’affectation)
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-63/20 P
Služobný poriadok úradníkov
Dickmanns / EUIPO
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 20/05/2021
09:30
Návrhy
C-136/20
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
LU (Recouvrement d’amendes de circulation routière)
Súdny dvor - Prvá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 20/05/2021
09:30
Návrhy
C-178/20
Voľný pohyb tovaru
Pharma Expressz
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-209/20
Colná únia
Renesola UK
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 20/05/2021
09:30
Rozsudok
C-230/20
Colná únia
BTA Baltic Insurance Company
Súdny dvor - Ôsma komora
LV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 20/05/2021
09:30
Návrhy
C-299/20
Dane
Icade Promotion
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 20/05/2021
09:30
Prednes
Spojené veci T-721/18
T-81/19
Inštitucionálne právo
Apostolopoulou a Apostolopoulou-Chrysanthaki / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EL Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/05/2021
09:30
Prednes
T-399/19
Hospodárska súťaž
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
PL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/05/2021
14:30
Prednes
T-757/18
Štátna pomoc
Koinopraxia Touristiki Loutrakiou / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 21/05/2021
14:00
Prednes
T-495/19
Inštitucionálne právo
Rumunsko / Komisia
Všeobecný súd - Desiata komora
RO Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 31/05/2021
15:00
Prednes
T-250/20
Duševné vlastníctvo
Moviescreens Rental / EUIPO - the airscreen company (AIRSCREEN)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 01/06/2021
09:30
Prednes
T-369/20
Duševné vlastníctvo
EFFAS / EUIPO - CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 01/06/2021
14:00
Prednes
Spojené veci T-372/20
T-397/20
Duševné vlastníctvo
Dermavita Company / EUIPO - Allergan Holdings France (JUVEDERM)
Allergan Holdings France / EUIPO - Dermavita Company (JUVEDERM)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
09:30
Prednes
C-177/20
Zásady práva Spoločenstva
ˮGrossmaniaˮ
Súdny dvor - Tretia komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
09:30
Prednes
C-179/20
Energia
Fondul Proprietatea
Súdny dvor - Piata komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
09:30
Prednes
T-298/19
Duševné vlastníctvo
Think Schuhwerk / EUIPO (Forme d'extrémités rouges de lacets de chaussures)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
09:30
Prednes
Spojené veci T-655/19
T-656/19
Hospodárska súťaž
Ferriera Valsabbia a Valsabbia Investimenti / Komisia
Alfa Acciai / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
11:00
Rozsudok
T-718/17
Inštitucionálne právo
Taliansko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
11:00
Rozsudok
T-71/18
Inštitucionálne právo
Taliansko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
11:00
Rozsudok
T-223/18
Štátna pomoc
Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
11:00
Rozsudok
T-169/19
Duševné vlastníctvo
Style & Taste / EUIPO - The Polo/Lauren Company (Représentation d'un joueur de polo)
Všeobecný súd - Desiata rozšírená komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
11:00
Rozsudok
T-854/19
Duševné vlastníctvo
Franz Schröder / EUIPO - RDS Design (MONTANA)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
11:00
Rozsudok
T-855/19
Duševné vlastníctvo
Franz Schröder / EUIPO - RDS Design (MONTANA)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
11:00
Rozsudok
T-856/19
Duševné vlastníctvo
Franz Schröder / EUIPO - RDS Design (MONTANA)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
11:00
Rozsudok
T-17/20
Duševné vlastníctvo
adp Gauselmann / EUIPO - Gameloft (GAMELAND)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
11:00
Rozsudok
T-177/20
Duševné vlastníctvo
Himmel / EUIPO - Ramirez Monfort (Hispano Suiza)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
11:00
Rozsudok
T-183/20
Duševné vlastníctvo
Schneider / EUIPO - Raths (Teslaplatte)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/06/2021
14:30
Prednes
T-504/20
Duševné vlastníctvo
Soapland / EUIPO - Norma (Manòu)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-635/18
Komisia / Allemagne (Valeurs limites – NO2)
Súdny dvor - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-650/18
Inštitucionálne právo
Maďarsko / Parlament
Súdny dvor - Veľká komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-818/18 P
C-6/19 P
Duševné vlastníctvo
Yokohama Rubber / Pirelli Tyre
EUIPO / Pirelli Tyre
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-57/19 P
Štátna pomoc
Komisia / Tempus energy a Tempus Energy Technology
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
Spojené veci C-167/19 P
C-171/19 P
Štátna pomoc
Komisia / Freistaat Bayern
Komisia / Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-326/19
Sociálna politika
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR e.a. (Chercheurs universitaires)
Súdny dvor - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-437/19
Dane
État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables)
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-546/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Westerwaldkreis
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-563/19 P
Hospodárska súťaž
Recylex a i. / Komisia
Súdny dvor - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-624/19
Sociálna politika
Tesco Stores
Súdny dvor - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-697/19 P
Hospodárska súťaž
Sony Corporation a Sony Electronics / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-698/19 P
Hospodárska súťaž
Sony Optiarc a Sony Optiarc America / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-699/19 P
Hospodárska súťaž
Quanta Storage / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-700/19 P
Hospodárska súťaž
Toshiba Samsung Storage Technology a Toshiba Samsung Storage Technology Korea / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-726/19
Sociálna politika
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
Súdny dvor - Siedma komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-762/19
Priemyselná politika
CV-Online Latvia
Súdny dvor - Piata komora
LV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-784/19
Voľný pohyb osôb
TEAM POWER EUROPE
Súdny dvor - Veľká komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-822/19
Colná únia
Flavourstream
Súdny dvor - Deviata komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-825/19
Colná únia
Beeren-, Wild-, Feinfrucht
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-833/19 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Rada / Hamas
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-910/19
Voľný pohyb osôb
Bankia
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-914/19
Sociálna politika
Ministero della Giustizia (Notaires)
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-919/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Generálna prokuratura Slovenskej republiky (Résidence du condamné)
Súdny dvor - Štvrtá komora
SK Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-931/19
Dane
Titanium
Súdny dvor - Desiata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-938/19
Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-942/19
Sociálna politika
Servicio Aragonés de la Salud
Súdny dvor - Siedma komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-35/20
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Syyttäjä (Franchissement de frontières en navire de plaisance)
Súdny dvor - Piata komora
FI Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-39/20
Colná únia
Jumbocarry Trading
Súdny dvor - Piata komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-76/20
Colná únia
BalevBio
Súdny dvor - Ôsma komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-90/20
Dane
Apcoa Parking Danmark
Súdny dvor - Druhá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-119/20
Poľnohospodárstvo a rybolov
Lauku atbalsta dienests (Aides au démarrage d’entreprises agricoles)
Súdny dvor - Šiesta komora
LV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-126/20
ExxonMobil Production Deutschland
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 03/06/2021
09:30
Návrhy
C-162/20 P
Služobný poriadok úradníkov
WV / SEAE
Súdny dvor - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Richard de la Tour
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-182/20
Dane
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a i.
Súdny dvor - Ôsma komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-194/20
Vonkajšie vzťahy
Stadt Duisburg (Enseignement a droit de séjour)
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-210/20
Rad Service a i.
Súdny dvor - Deviata komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 03/06/2021
09:30
Prednes
C-234/20
Poľnohospodárstvo a rybolov
Sātiņi-S
Súdny dvor - Tretia komora
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/06/2021
09:30
Prednes
C-238/20
Štátna pomoc
Sātiņi-S
Súdny dvor - Tretia komora
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/06/2021
09:30
Rozsudok
C-280/20
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria
Súdny dvor - Ôsma komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 03/06/2021
09:30
Prednes
T-657/19
Hospodárska súťaž
Feralpi / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 04/06/2021
09:30
Prednes
T-667/19
Hospodárska súťaž
Ferriere Nord / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 07/06/2021
09:30
Prednes
T-777/19
Štátna pomoc
CAPA a i. / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 07/06/2021
14:30
Prednes
C-300/20
Bund Naturschutz in Bayern
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 08/06/2021
09:00
Prednes
Spojené veci C-59/18
C-182/18
Inštitucionálne právo
Taliansko / Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Comune di Milano / Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Súdny dvor - Veľká komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 08/06/2021
09:00
Prednes
Spojené veci C-106/19
C-232/19
Inštitucionálne právo
Taliansko / Rada a Parlement (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Comune di Milano / Parlament a Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Súdny dvor - Veľká komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 08/06/2021
09:00
Prednes
C-743/19
Inštitucionálne právo
Parlament / Conseil (Siège de l’Autorité européenne du travail)
Súdny dvor - Veľká komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 08/06/2021
09:00
Návrhy
C-117/20
Hospodárska súťaž
bpost
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 08/06/2021
09:00
Návrhy
C-151/20
Hospodárska súťaž
Nordzucker a i.
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 08/06/2021
14:00
Prednes
T-527/20
Duševné vlastníctvo
Aldi / EUIPO (CUCINA)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
09:30
Prednes
C-394/20
Voľný pohyb kapitálu
Finanzamt V (Successions - Abattement partiel a déduction des parts réservataires)
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
09:30
Prednes
T-489/20
Duševné vlastníctvo
Eos Products / EUIPO (Forme d'un récipient sphérique)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-137/16 RENV
Arbitrážna doložka
Uniwersytet Wrocławski / REA
Všeobecný súd - Ôsma komora
PL Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-781/16
Obchodná politika
Puma a i. / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-202/17
Služobný poriadok úradníkov
Calhau Correia de Paiva / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-132/18
Obchodná politika
Roland / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-47/19
Štátna pomoc
Dansk Erhverv / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-177/19
Exxonmobil Petroleum & Chemical / ECHA
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-302/19
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-303/19
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-575/19
Služobný poriadok úradníkov
Hill Mansilla / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-580/19
Borborudi / Rada
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-611/19
Inštitucionálne právo
Iniciativa «Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas» / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-698/19
Služobný poriadok úradníkov
FJ a i. / SEAE
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-699/19
Služobný poriadok úradníkov
FT a i. / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-266/20
Duševné vlastníctvo
Global Chartered Controller Institute / EUIPO - CFA Institute (CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-396/20
Duševné vlastníctvo
Riviera-Airport / EUIPO - Aéroports de la Côte d'Azur (RIVIERA AIRPORTS)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-398/20
Duševné vlastníctvo
Riviera-Airport / EUIPO - Aéroports de la Côte d'Azur (RIVIERA AIRPORT)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-453/20
Služobný poriadok úradníkov
KZ / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/06/2021
11:00
Rozsudok
T-665/20
Štátna pomoc
Ryanair / Commission (Condor; Covid-19)
Všeobecný súd - Desiata rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/06/2021
09:30
Návrhy
Spojené veci C-177/19 P
C-178/19 P
C-179/19 P
Allemagne - Ville de Paris a i. / Komisia
Hongrie - Ville de Paris a i. / Komisia
Komisia / Ville de Paris a i.
Súdny dvor - Piata komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 10/06/2021
09:30
Rozsudok
C-591/19 P
Služobný poriadok úradníkov
Komisia / De Esteban Alonso
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 10/06/2021
09:30
Rozsudok
C-609/19
BNP Paribas Personal Finance
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 10/06/2021
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-776/19
C-777/19
C-778/19
C-779/19
C-780/19
C-781/19
C-782/19
BNP Paribas Personal Finance
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 10/06/2021
09:30
Rozsudok
C-901/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bundesrepublik Deutschland (Notion de “menaces graves a individuelles”)
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 10/06/2021
09:30
Rozsudok
C-921/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éléments ou faits nouveaux)
Súdny dvor - Tretia komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 10/06/2021
09:30
Návrhy
C-71/20
Sloboda usadiť sa
VAS Shipping
Súdny dvor - Štvrtá komora
DA null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 10/06/2021
09:30
Rozsudok
C-94/20
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Land Oberösterreich (Aide au logement)
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 10/06/2021
09:30
Prednes
C-165/20
Air Berlin
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 15/06/2021
09:30
Rozsudok
C-645/19
Aproximácia právnych predpisov
Facebook Ireland a i.
Súdny dvor - Veľká komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 16/06/2021
09:30
Prednes
Spojené veci C-146/20
C-188/20
C-196/20
C-270/20
Doprava
Corendon Airlines
Azurair
Eurowings
Austrian Airlines
Súdny dvor - Prvá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 16/06/2021
09:30
Prednes
C-283/20
Vonkajšie vzťahy
EULEX-KOSOVO
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/06/2021
09:30
Rozsudok
C-597/19
Duševné vlastníctvo
M.I.C.M.
Súdny dvor - Piata komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 17/06/2021
09:30
Návrhy
C-788/19
Voľný pohyb osôb
Komisia / Espagne (Obligation d’information en matière fiscale)
Súdny dvor - Prvá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 17/06/2021
09:30
Návrhy
C-894/19 P
Služobný poriadok úradníkov
Parlament / UZ
Súdny dvor - Druhá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 17/06/2021
09:30
Rozsudok
C-23/20
Simonsen & Weel
Súdny dvor - Štvrtá komora
DA null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 17/06/2021
09:30
Návrhy
C-55/20
Zásady práva Spoločenstva
Ministerstwo Sprawiedliwości
Súdny dvor - Tretia komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 17/06/2021
09:30
Rozsudok
C-153/20 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Litva / Komisia
Súdny dvor - Deviata komora
LT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 17/06/2021
09:30
Návrhy
C-180/20
Inštitucionálne právo
Komisia / Conseil (Accord avec l’Arménie)
Súdny dvor - Veľká komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 17/06/2021
09:30
Návrhy
C-181/20
VYSOČINA WIND
Súdny dvor - Veľká komora
CS null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 17/06/2021
09:30
Návrhy
C-203/20
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
AB e.a. (Révocation d’une amnistie)
Súdny dvor - Tretia komora
SK null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 17/06/2021
09:30
Návrhy
C-315/20
Regione Veneto (Transfert de déchets municipaux en mélange)
Súdny dvor - Ôsma komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Rantos
štvrtok 17/06/2021
09:30
Návrhy
C-340/20
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Bank Sepah
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 17/06/2021
09:30
Prednes
T-693/16 P RENV-RX
Služobný poriadok úradníkov
HG / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF