Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 25/02/2019
14:30
Prednes
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Súdny dvor - Veľká komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-115/16
Dane
N Luxembourg 1
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-116/16
Dane
T Danmark
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-117/16
Dane
Y Denmark
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-118/16
Dane
X Denmark
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-119/16
Dane
C Danmark I
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-299/16
Dane
Z Denmark
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-135/17
Voľný pohyb kapitálu
X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers)
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-497/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-581/17
Dane
Wächtler
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 26/02/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-609/17
C-610/17
Sociálna politika
TSN
AKT
Súdny dvor - Veľká komora
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
09:30
Návrhy
C-33/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
V
Súdny dvor - Šiesta komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 26/02/2019
09:30
Návrhy
C-129/18
Občianstvo Únie
SM
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-202/18
Inštitucionálne právo
Rimšēvičs / Lotyšsko
Súdny dvor - Veľká komora
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-238/18
Inštitucionálne právo
BCE / Lotyšsko
Súdny dvor - Veľká komora
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
T-679/16
Štátna pomoc
Athletic Club / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
T-865/16
Štátna pomoc
Fútbol Club Barcelona / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
09:30
Prednes
T-13/18
Duševné vlastníctvo
Crédit mutuel Arkéa / EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
09:30
Prednes
T-28/18
Duševné vlastníctvo
Marriott Worldwide / EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
14:30
Prednes
T-291/18
Duševné vlastníctvo
Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Rozsudok
C-563/17
Sloboda usadiť sa
Associação Peço a Palavra a i.
Súdny dvor - Druhá komora
PT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
C-584/17 P
Arbitrážna doložka
ADR Center / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Rozsudok
C-670/17 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 27/02/2019
09:30
Návrhy
C-26/18
Dane
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
C-222/18
VIPA
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
C-272/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
T-323/16
Hospodárska politika
Banco Cooperativo Español / CRU
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-746/17
T-748/17
T-749/17
T-770/17
Duševné vlastníctvo
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Beats Electronics / EUIPO - TrekStor (i.Beat)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Rozsudok
T-107/18
Duševné vlastníctvo
Aytekin / EUIPO - Dienne Salotti (Dienne)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
T-214/18
Inštitucionálne právo
Briois / Parlament
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
T-219/18
Duševné vlastníctvo
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-465/16 P
Obchodná politika
Rada / Growth Energy a Renewable Fuels Association
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-466/16 P
Obchodná politika
Rada / Marquis Energy
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-377/17
Slobodné poskytovanie služieb
Komisia / Nemecko
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-388/17
SJ
Súdny dvor - Deviata komora
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-505/17 P
Duševné vlastníctvo
Groupe Léa Nature / EUIPO
Súdny dvor - Deviata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-567/17
Dane
Bene Factum
Súdny dvor - Tretia komora
LT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-579/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
GRADBENIŠTVO KORANA
Súdny dvor - Druhá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-612/17
C-613/17
Aproximácia právnych predpisov
FIG
FISE
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-622/17
Slobodné poskytovanie služieb
Baltic Media Alliance
Súdny dvor - Druhá komora
LT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-624/17
Tronex
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-644/17
Obchodná politika
Eurobolt
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-649/17
Amazon EU
Súdny dvor - Prvá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-658/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
WB
Súdny dvor - Prvá komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-673/17
Priemyselná politika
Planet49
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-677/17
Vonkajšie vzťahy
Çoban
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-723/17
Craeynest a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-729/17
Voľný pohyb osôb
Komisia / Grécko
Súdny dvor - Štvrtá komora
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-9/18
Doprava
Meyn
Súdny dvor - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-14/18 P
Arbitrážna doložka
Alfamicro / Komisia
Súdny dvor - Šiesta komora
PT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-100/18
Aproximácia právnych predpisov
Línea Directa Aseguradora
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez a Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre a i.
Súdny dvor - Piata komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
C-177/18
Sociálna politika
Baldonedo Martín
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-254/18
Sociálna politika
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-278/18
Dane
Sequeira Mesquita
Súdny dvor - Ôsma komora
PT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
C-306/18
Colná únia
KORADO
Súdny dvor - Ôsma komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
T-414/16
Drex Technologies / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
T-415/16
Almashreq Investment Fund / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
T-440/16
Souruh / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
T-466/16
Hospodárska politika
NRW. Bank / CRU
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
T-54/18
Duševné vlastníctvo
Fashion Energy / EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
T-216/18
Služobný poriadok úradníkov
Pozza / Parlament
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
T-268/18
Duševné vlastníctvo
Sandrone / EUIPO - J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
T-459/18
Duševné vlastníctvo
Lotte / EUIPO - Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original)
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
14:30
Prednes
Spojené veci C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Súdny dvor - Piata komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
15:30
Rozsudok
T-69/16
Arbitrážna doložka
Ateknea Solutions Catalonia / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
15:30
Prednes
T-376/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 01/03/2019
09:30
Prednes
T-349/18
Duševné vlastníctvo
Hauzenberger / EUIPO (TurboPerformance)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/03/2019
09:00
Rozsudok
C-349/17
Štátna pomoc
Eesti Pagar
Súdny dvor - Veľká komora
ET Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 05/03/2019
09:00
Prednes
C-482/17
Priemyselná politika
Česká republika / Parlament a Rada
Súdny dvor - Veľká komora
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/03/2019
09:00
Návrhy
C-123/18 P
Inštitucionálne právo
HTTS / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 05/03/2019
09:30
Rozsudok
T-169/17
Služobný poriadok úradníkov
Pethke / EUIPO
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/03/2019
09:30
Prednes
T-305/17
Duševné vlastníctvo
Red Bull / EUIPO (Représentation d'un parallélogramme en deux couleurs)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/03/2019
09:30
Rozsudok
T-439/17
Yellow Window / EIGE
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/03/2019
09:30
Rozsudok
T-450/17
Eurosupport - Fineurop support / EIGE
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/03/2019
09:30
Prednes
T-795/17
Duševné vlastníctvo
Moreira / EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/03/2019
09:30
Prednes
T-264/18
Duševné vlastníctvo
Gruppo Armonie / EUIPO (mo.da)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/03/2019
09:30
Rozsudok
T-263/18
Duševné vlastníctvo
Meblo Trade / EUIPO - Meblo Int (MEBLO)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 05/03/2019
14:30
Prednes
T-616/17 RENV
Služobný poriadok úradníkov
Siragusa / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/03/2019
09:30
Rozsudok
C-693/17 P
Duševné vlastníctvo
BMB / EUIPO
Súdny dvor - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 06/03/2019
09:30
Návrhy
C-705/17
Duševné vlastníctvo
Hansson
Súdny dvor - Piata komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 06/03/2019
09:30
Prednes
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/03/2019
09:30
Prednes
C-236/18
Aproximácia právnych predpisov
GRDF
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/03/2019
09:30
Prednes
C-329/18
Dane
Altic
Súdny dvor - Tretia komora
LV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/03/2019
09:30
Rozsudok
T-289/15
Hamas / Rada
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/03/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-721/17
T-722/17
Topor-Gilka / Rada
WO Technopromexport / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/03/2019
09:30
Prednes
T-75/18
Duševné vlastníctvo
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Všeobecný súd - Siedma komora
CS Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/03/2019
09:30
Rozsudok
T-321/18
Duševné vlastníctvo
Serenity Pharmaceuticals / EUIPO - Gebro Holding (NOCUVANT)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 06/03/2019
09:30
Prednes
T-364/18
Duševné vlastníctvo
Arçelik / EUIPO (MicroGarden)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:00
Prednes
C-314/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:30
Rozsudok
C-420/16 P
Inštitucionálne právo
Izsák a Dabis / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 07/03/2019
09:30
Rozsudok
C-643/17
Suez II
Súdny dvor - Šiesta komora
PT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 07/03/2019
09:30
Návrhy
C-2/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
Súdny dvor - Druhá komora
LT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 07/03/2019
09:30
Návrhy
C-22/18
Občianstvo Únie
TopFit a Biffi
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 07/03/2019
09:30
Návrhy
C-32/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Moser
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 07/03/2019
09:30
Návrhy
C-41/18
Meca
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 07/03/2019
09:30
Návrhy
C-42/18
Dane
Cardpoint
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 07/03/2019
09:30
Návrhy
C-145/18
Dane
Regards Photographiques
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 07/03/2019
09:30
Prednes
C-274/18
Sociálna politika
Schuch-Ghannadan
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:30
Prednes
C-389/18
Dane
Brussels Securities
Súdny dvor - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:30
Rozsudok
T-716/14
Tweedale / EFSA
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:30
Rozsudok
T-837/16
Švédsko / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
SV Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:30
Rozsudok
T-59/17
Služobný poriadok úradníkov
L / Parlament
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:30
Rozsudok
T-329/17
Hautala a i. / EFSA
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:30
Prednes
T-335/17
Vonkajšie vzťahy
Help - Hilfe zur Selbsthilfe / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:30
Prednes
T-650/17
Obchodná politika
Jinan Meide Casting / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:30
Prednes
T-135/18
Inštitucionálne právo
Szegedi / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
HU Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 07/03/2019
09:30
Prednes
T-366/18
Duševné vlastníctvo
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 11/03/2019
14:30
Prednes
C-233/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Haqbin
Súdny dvor - Veľká komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/03/2019
09:30
Rozsudok
C-221/17
Občianstvo Únie
Tjebbes a i.
Súdny dvor - Veľká komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
utorok 12/03/2019
09:30
Návrhy
C-616/17
Blaise a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
utorok 12/03/2019
09:30
Prednes
C-16/18
Slobodné poskytovanie služieb
Dobersberger
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/03/2019
09:30
Návrhy
C-72/18
Sociálna politika
Ustariz Aróstegui
Súdny dvor - Druhá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 12/03/2019
09:30
Rozsudok
T-220/16
Duševné vlastníctvo
Perry Ellis International Group / EUIPO (PRO PLAYER)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/03/2019
09:30
Prednes
T-732/16
Štátna pomoc
Valencia Club de Fútbol / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/03/2019
09:30
Rozsudok
T-799/16
Duševné vlastníctvo
Xiaomi / EUIPO - Dudingen Develops (MI)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/03/2019
09:30
Prednes
T-786/17
BTC / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/03/2019
09:30
Prednes
T-273/18
Služobný poriadok úradníkov
Bernaldo de Quirós / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/03/2019
09:30
Rozsudok
T-463/18
Duševné vlastníctvo
Novartis / EUIPO (SMARTSURFACE)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/03/2019
09:30
Rozsudok
C-128/17
Poľsko / Parlament a Rada
Súdny dvor - Šiesta komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 13/03/2019
09:30
Rozsudok
C-437/17
Voľný pohyb osôb
Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 13/03/2019
09:30
Rozsudok
C-647/17
Dane
Srf konsulterna
Súdny dvor - Piata komora
SV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 13/03/2019
09:30
Rozsudok
C-666/17 P
AlzChem / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 13/03/2019
09:30
Prednes
C-193/18
Aproximácia právnych predpisov
Google
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/03/2019
09:30
Rozsudok
C-195/18
Dane
B.S. (Malt dans la composition de la bière)
Súdny dvor - Desiata komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 13/03/2019
09:30
Prednes
C-377/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Súdny dvor - Druhá komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/03/2019
09:30
Rozsudok
T-730/16
Espírito Santo Financial Group / BCE
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/03/2019
09:30
Prednes
T-217/18
Služobný poriadok úradníkov
DK / SEAE
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/03/2019
09:30
Rozsudok
T-297/18
Duševné vlastníctvo
Wirecard Technologies / EUIPO - Striatum Ventures (supr)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 13/03/2019
09:30
Prednes
T-334/18
Duševné vlastníctvo
Bodegas Altun / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Všeobecný súd - Šiesta komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/03/2019
09:00
Prednes
C-270/18
Dane
UPM France
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/03/2019
09:30
Rozsudok
C-118/17
Dunai
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 14/03/2019
09:30
Rozsudok
C-399/17
Komisia / Česká republika
Súdny dvor - Prvá komora
CS null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 14/03/2019
09:30
Rozsudok
C-428/17 P
Arbitrážna doložka
Meta Group / Komisia
Súdny dvor - Deviata komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 14/03/2019
09:30
Rozsudok
C-449/17
Dane
A & G Fahrschul-Akademie
Súdny dvor - Prvá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 14/03/2019
09:30
Rozsudok
C-557/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Y.Z. a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 14/03/2019
09:30
Prednes
C-621/17
Kiss a CIB Bank
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/03/2019
09:30
Rozsudok
C-695/17
Aproximácia právnych predpisov
Metirato
Súdny dvor - Prvá komora
FI null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 14/03/2019
09:30
Rozsudok
C-21/18
Duševné vlastníctvo
Textilis
Súdny dvor - Piata komora
SV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 14/03/2019
09:30
Návrhy
C-89/18
Vonkajšie vzťahy
A
Súdny dvor - Prvá komora
DA null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 14/03/2019
09:30
Rozsudok
C-134/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Vester
Súdny dvor - Ôsma komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 14/03/2019
09:30
Rozsudok
C-174/18
Voľný pohyb osôb
Jacob a Lennertz
Súdny dvor - Deviata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 14/03/2019
09:30
Návrhy
C-226/18
Colná únia
Krohn & Schröder
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 14/03/2019
09:30
Prednes
C-281/18 P
Duševné vlastníctvo
Repower / EUIPO
Súdny dvor - Druhá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/03/2019
09:30
Rozsudok
C-372/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Dreyer
Súdny dvor - Siedma komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 14/03/2019
11:00
Prednes
Spojené veci C-180/18
C-286/18
C-287/18
Agrenergy
Fusignano Due
Súdny dvor - Desiata komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 18/03/2019
15:00
Prednes
C-75/18
Dane
Vodafone Magyarország
Súdny dvor - Veľká komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 19/03/2019
09:00
Rozsudok
C-163/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Jawo
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 19/03/2019
09:00
Rozsudok
Spojené veci C-297/17
C-318/17
C-319/17
C-438/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ibrahim
Sharqawi a i.
Magamadov
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 19/03/2019
09:00
Rozsudok
C-444/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Arib a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 19/03/2019
09:00
Návrhy
C-556/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Torubarov
Súdny dvor - Veľká komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 19/03/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-98/16
T-196/16
T-198/16
Štátna pomoc
Taliansko / Komisia
Banca Popolare di Bari / Komisia
Fondo interbancario di tutela dei depositi / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 19/03/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-282/16
T-283/16
Štátna pomoc
Inpost Paczkomaty / Komisia
Inpost / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 19/03/2019
09:30
Prednes
T-439/18
Duševné vlastníctvo
Sintokogio / EUIPO (ProAssist)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
C-641/17
Voľný pohyb kapitálu
College Pension Plan of British Columbia
Súdny dvor - Druhá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Návrhy
C-47/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Riel
Súdny dvor - Prvá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
C-189/18
Dane
Glencore Agriculture Hungary
Súdny dvor - Piata komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
C-247/18 P
Sociálna politika
Taliansko / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
T-417/16
Štátna pomoc
Achemos Grupė a Achema / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Rozsudok
T-138/17
Duševné vlastníctvo
Prim / EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Rozsudok
T-762/17
Duševné vlastníctvo
Grammer / EUIPO (Représentation d'une forme)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
T-68/18
Duševné vlastníctvo
Fränkischer Weinbauverband / EUIPO (Forme d'une bouteille)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
C-127/17
Doprava
Komisia / Poľsko
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-266/17
C-267/17
Doprava
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker a BVR Busverkehr Rheinland
Rhenus Veniro
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
C-465/17
Falck Rettungsdienste a Falck
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 21/03/2019
09:30
Návrhy
C-526/17
Komisia / Taliansko
Súdny dvor - Piata komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 21/03/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Súdny dvor - Štvrtá komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 21/03/2019
09:30
Návrhy
C-34/18
Lovasné Tóth
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 21/03/2019
09:30
Prednes
C-298/18
Sociálna politika
Grafe a Pohle
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 21/03/2019
09:30
Prednes
C-484/18
Aproximácia právnych predpisov
Spedidam
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 21/03/2019
09:30
Prednes
T-386/14 RENV
Štátna pomoc
FIH Holding a FIH Erhvervsbank / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
T-777/17
Duševné vlastníctvo
Pan / EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF