Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 04/09/2018
14:30
Rozsudok
C-57/16 P
ClientEarth / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 04/09/2018
14:30
Rozsudok
C-80/17
Aproximácia právnych predpisov
Juliana
Súdny dvor - Veľká komora
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 04/09/2018
14:30
Rozsudok
C-244/17
Inštitucionálne právo
Komisia / Conseil (Accord avec le Kazakhstan)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 04/09/2018
14:30
Prednes
Spojené veci C-582/17
C-583/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
H.
R.
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/09/2018
09:30
Návrhy
C-420/16 P
Inštitucionálne právo
Izsák a Dabis / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 05/09/2018
09:30
Návrhy
C-215/17
Aproximácia právnych predpisov
NKBM
Súdny dvor - Štvrtá komora
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 05/09/2018
09:30
Návrhy
C-258/17
Sociálna politika
E.B.
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 05/09/2018
09:30
Návrhy
C-385/17
Sociálna politika
Hein
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 05/09/2018
09:30
Návrhy
C-422/17
Dane
Skarpa Travel
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 05/09/2018
09:30
Prednes
C-465/17
Falck Rettungsdienste a Falck
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/09/2018
09:30
Návrhy
C-552/17
Dane
Alpenchalets Resorts
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 05/09/2018
09:30
Prednes
C-596/17
Dane
Japan Tobacco International a Japan Tobacco International France
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/09/2018
09:30
Prednes
C-630/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Milivojević
Súdny dvor - Druhá komora
HR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/09/2018
09:30
Rozsudok
T-671/16
Služobný poriadok úradníkov
Villeneuve / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/09/2018
09:30
Prednes
T-791/16
Štátna pomoc
Real Madrid Club de Fútbol / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/09/2018
09:30
Rozsudok
C-430/16 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Bank Mellat / Rada
Súdny dvor - Druhá komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 06/09/2018
09:30
Rozsudok
C-488/16 P
Duševné vlastníctvo
Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
štvrtok 06/09/2018
09:30
Rozsudok
C-527/16
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Alpenrind a i.
Súdny dvor - Prvá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 06/09/2018
09:30
Rozsudok
C-4/17 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Česká republika / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
CS Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 06/09/2018
09:30
Rozsudok
C-17/17
Sociálna politika
Hampshire
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 06/09/2018
09:30
Rozsudok
C-21/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Catlin Europe
Súdny dvor - Piata komora
CS Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
štvrtok 06/09/2018
09:30
Rozsudok
C-346/17 P
Inštitucionálne právo
Klein / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 06/09/2018
09:30
Návrhy
C-386/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Liberato
Súdny dvor - Prvá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 06/09/2018
09:30
Návrhy
Spojené veci C-412/17
C-474/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Touring Tours und Travel
Sociedad de Transportes
Súdny dvor - Druhá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 06/09/2018
09:30
Rozsudok
C-454/17 P
Služobný poriadok úradníkov
Piessevaux / Rada
Súdny dvor - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 06/09/2018
09:30
Rozsudok
C-471/17
Colná únia
Kreyenhop & Kluge
Súdny dvor -
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 06/09/2018
09:30
Prednes
C-483/17
Občianstvo Únie
Tarola
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/09/2018
09:30
Návrhy
C-502/17
Dane
C&D Foods Acquisition
Súdny dvor - Šiesta komora
DA Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 06/09/2018
09:30
Prednes
C-506/17
Komisia / Slovinsko
Súdny dvor - Šiesta komora
SL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/09/2018
09:30
Návrhy
C-514/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Sut
Súdny dvor - Prvá komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 06/09/2018
09:30
Návrhy
C-531/17
Dane
Vetsch Int. Transporte
Súdny dvor - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 06/09/2018
09:30
Rozsudok
C-547/17 P
Duševné vlastníctvo
Basic Net / EUIPO
Súdny dvor - Ôsma komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 06/09/2018
09:30
Prednes
C-578/17
Duševné vlastníctvo
Hartwall
Súdny dvor - Štvrtá komora
FI Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/09/2018
09:30
Prednes
T-108/17
ClientEarth / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/09/2018
09:30
Prednes
T-237/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Španielsko / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/09/2018
09:30
Prednes
T-576/17
Duševné vlastníctvo
Mas Que Vinos Global / EUIPO - JESA (EL SEÑORITO)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/09/2018
14:30
Prednes
Spojené veci C-487/17
C-488/17
C-489/17
Verlezza a i.
Scaglione
MAD
Súdny dvor -
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 07/09/2018
09:00
Prednes
C-393/18 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
UD
Súdny dvor - Prvá komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 07/09/2018
09:30
Prednes
T-5/17
Sharif / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF