Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 25/05/2020
14:30
Prednes
C-392/19
Duševné vlastníctvo
VG Bild-Kunst
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/05/2020
09:30
Prednes
Spojené veci C-245/19
C-246/19
Dane
État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/05/2020
09:30
Prednes
C-372/19
Hospodárska súťaž
SABAM
Súdny dvor - Piata komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
09:30
Rozsudok
C-727/17
ECO-WIND Construction
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 28/05/2020
09:30
Rozsudok
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 28/05/2020
09:30
Návrhy
Spojené veci C-597/18 P
C-598/18 P
C-603/18 P
C-604/18 P
Inštitucionálne právo
Rada / K. Chrysostomides & Co. a i.
Rada / Bourdouvali a i.
K. Chrysostomides & Co. a i. / Rada
Bourdouvali a i. / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 28/05/2020
09:30
Návrhy
C-620/18
Slobodné poskytovanie služieb
Maďarsko / Parlament a Rada
Súdny dvor - Veľká komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 28/05/2020
09:30
Návrhy
C-626/18
Slobodné poskytovanie služieb
Poľsko / Parlament a Rada
Súdny dvor - Veľká komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 28/05/2020
09:30
Rozsudok
C-654/18
Interseroh
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 28/05/2020
09:30
Rozsudok
C-684/18
Dane
World Comm Trading Gfz
Súdny dvor - Deviata komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 28/05/2020
09:30
Rozsudok
C-796/18
Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 28/05/2020
09:30
Rozsudok
C-33/19
Doprava
Komisia / Bulgarie (Organisme d’enquête ferroviaire)
Súdny dvor - Desiata komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 28/05/2020
09:30
Návrhy
C-49/19
Priemyselná politika
Komisia / Portugal (Financement des obligations de service universel)
Súdny dvor - Piata komora
PT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 28/05/2020
09:30
Návrhy
C-134/19 P
Inštitucionálne právo
Bank Refah Kargaran / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 28/05/2020
09:30
Návrhy
C-233/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
CPAS de Liège
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 28/05/2020
09:30
Návrhy
C-238/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Service militaire a asile)
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 28/05/2020
09:30
Rozsudok
C-309/19 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos / Komisia
Súdny dvor - Ôsma komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 28/05/2020
09:30
Návrhy
C-367/19
Tax-Fin-Lex
Súdny dvor - Štvrtá komora
SL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 28/05/2020
09:30
Návrhy
C-556/19
Štátna pomoc
Eco TLC
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-399/16
Hospodárska súťaž
CK Telecoms UK Investments / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-483/16 RENV
Služobný poriadok úradníkov
Cerafogli / BCE
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-649/17
ViaSat / Komisia
Všeobecný súd - Desiata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-518/18
Služobný poriadok úradníkov
YG / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-574/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Agrochem-Maks / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-615/18
Duševné vlastníctvo
Diesel / EUIPO - Sprinter megacentros del deporte (Représentation d’une ligne incurvée a coudée)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-677/18
Duševné vlastníctvo
Galletas Gullón / EUIPO - Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH)
Všeobecný súd - Siedma komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-681/18
Duševné vlastníctvo
Korporaciya “Masternet” / EUIPO - Stayer Ibérica (STAYER)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-696/18
Duševné vlastníctvo
Consejo Regulador "Jamón de Teruel / Paleta de Teruel" / EUIPO - Airesano Foods (AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel)
Všeobecný súd - Druhá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-701/18
Campbell / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-724/18
Duševné vlastníctvo
Aurea Biolabs / EUIPO - Avizel (AUREA BIOLABS)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-84/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (We IntelliGence the World)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-88/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (currencymachineassistant)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-89/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (robodealer)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-90/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (currencyassistant)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-91/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (tradingcurrencyassistant)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-92/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (CKPL)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-93/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (moneypersonalassistant)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-94/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (moneyassistant)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-95/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (currencypersonalassistant)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-96/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (CNTX Trading)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-97/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (AIdealer)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-98/19
Duševné vlastníctvo
Cinkciarz.pl / EUIPO - MasterCard International (CNTX)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-184/19
Duševné vlastníctvo
Aurea Biolabs / EUIPO - Avizel (AUREA BIOLABS)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-213/19
Služobný poriadok úradníkov
AW / Parlament
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-333/19
Duševné vlastníctvo
Ntolas / EUIPO - General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-341/19
Duševné vlastníctvo
Martínez Albainox / EUIPO - Taser International (TASER)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-342/19
Duševné vlastníctvo
Martínez Albainox / EUIPO - Taser International (TASER)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-506/19
Duševné vlastníctvo
Workspace Group / EUIPO - Technopolis Holding (UMA WORKSPACE)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/05/2020
11:00
Rozsudok
T-564/19
Duševné vlastníctvo
Lozano Arana a i. / EUIPO - Coltejer (LIBERTADOR)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/06/2020
09:30
Prednes
C-485/18
Aproximácia právnych predpisov
Groupe Lactalis
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/06/2020
09:30
Návrhy
C-591/16 P
Hospodárska súťaž
Lundbeck / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-301/18
Leonhard
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-456/18 P
Štátna pomoc
Maďarsko / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
HU Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-588/18
Sociálna politika
Fetico a i.
Súdny dvor - Veľká komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-812/18 P
Energia
Terna / Komisia
Súdny dvor - Desiata komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 04/06/2020
09:30
Návrhy
C-823/18 P
Hospodárska súťaž
Komisia / GEA Group
Súdny dvor - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-828/18
Voľný pohyb osôb
Trendsetteuse
Súdny dvor - Deviata komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-41/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
FX (Opposition à exécution d'une créance d'aliments)
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 04/06/2020
09:30
Prednes
C-160/19 P
Štátna pomoc
Comune di Milano / Komisia
Súdny dvor - Druhá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-187/19 P
Služobný poriadok úradníkov
SEAE / De Loecker
Súdny dvor - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-310/19 P
Služobný poriadok úradníkov
Schokker / AESA
Súdny dvor - Deviata komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 04/06/2020
09:30
Návrhy
C-335/19
Dane
E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Súdny dvor - Prvá komora
PL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 04/06/2020
09:30
Návrhy
C-360/19
Energia
Crown Van Gelder
Súdny dvor - Piata komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-429/19
Remondis
Súdny dvor - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-430/19
Zásady práva Spoločenstva
C.F. (Contrôle fiscal)
Súdny dvor - Šiesta komora
RO Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 04/06/2020
09:30
Rozsudok
C-495/19
Kancelaria Medius
Súdny dvor - Šiesta komora
PL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 09/06/2020
09:30
Prednes
C-824/18
Zásady práva Spoločenstva
A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours)
Súdny dvor - Veľká komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/06/2020
09:30
Prednes
Spojené veci T-447/18
T-619/18
Štátna pomoc
TUIfly / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/06/2020
14:30
Prednes
T-448/18
Štátna pomoc
Ryanair a i. / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
09:30
Prednes
C-507/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne)
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
09:30
Prednes
C-516/19
Štátna pomoc
NMI Technologietransfer
Súdny dvor - Desiata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
09:30
Prednes
T-296/18
Hospodárska súťaž
Polskie Linie Lotnicze "LOT" / Komisia
Všeobecný súd - Desiata rozšírená komora
PL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
09:30
Prednes
T-261/19
Duševné vlastníctvo
Stada Arzneimittel / EUIPO - Optima Naturals (OptiMar)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
09:30
Prednes
T-298/19
Duševné vlastníctvo
Think Schuhwerk / EUIPO (Forme d'extrémités rouges de lacets de chaussures)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
11:00
Rozsudok
T-564/15 RENV
Spliethoff's Bevrachtingskantoor / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
11:00
Rozsudok
T-717/18
Duševné vlastníctvo
B.D. / EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON)
Všeobecný súd - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
11:00
Rozsudok
T-718/18
Duševné vlastníctvo
Boyer / EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Všeobecný súd - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
11:00
Rozsudok
T-100/19
Duševné vlastníctvo
L. Oliva Torras / EUIPO - Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
11:00
Rozsudok
T-105/19
Duševné vlastníctvo
Louis Vuitton Malletier / EUIPO - Wisniewski (Représentation d’un motif à damier)
Všeobecný súd - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
11:00
Rozsudok
T-350/19
Duševné vlastníctvo
Bontempi a i. / EUIPO - Sand Cph (WhiteSand)
Všeobecný súd - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
11:00
Rozsudok
T-577/19
Duševné vlastníctvo
Leinfelder Uhren München / EUIPO - Schafft (Leinfelder)
Všeobecný súd - Desiata komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
11:00
Rozsudok
T-646/19
Duševné vlastníctvo
eSky Group IP / EUIPO - Gröpel (e)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/06/2020
11:00
Rozsudok
T-707/19
Duševné vlastníctvo
FF&GB / EUIPO (ONE-OFF)
Všeobecný súd - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-262/18 P
C-271/18 P
Štátna pomoc
Komisia / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Slovensko / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Súdny dvor - Veľká komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-581/18
Zásady práva Spoločenstva
TÜV Rheinland LGA Products a Allianz IARD
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-634/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Súdny dvor - Prvá komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-786/18
Voľný pohyb tovaru
ratiopharm
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-833/18
Duševné vlastníctvo
Brompton Bicycle
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-19/19
Aproximácia právnych predpisov
Pantochim
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-43/19
Dane
Vodafone Portugal
Súdny dvor - Deviata komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-74/19
Doprava
Transportes Aéreos Portugueses
Súdny dvor - Štvrtá komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-88/19
Alianța pentru combaterea abuzurilor
Súdny dvor - Druhá komora
RO null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-114/19 P
Služobný poriadok úradníkov
Komisia / Di Bernardo
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-115/19 P
Duševné vlastníctvo
China Construction Bank / EUIPO
Súdny dvor - Desiata komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-146/19
Dane
SCT
Súdny dvor - Siedma komora
SL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-206/19
Voľný pohyb osôb
KOB
Súdny dvor - Šiesta komora
LV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-242/19
Dane
CHEP Equipment Pooling
Súdny dvor - Deviata komora
RO null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 11/06/2020
09:30
Návrhy
C-300/19
Sociálna politika
Marclean Technologies
Súdny dvor - Prvá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-378/19
Energia
Prezident Slovenskej republiky
Súdny dvor - Piata komora
SK null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 11/06/2020
09:30
Rozsudok
C-472/19
Aproximácia právnych predpisov
Vert Marine
Súdny dvor - Deviata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 11/06/2020
09:30
Prednes
T-352/15
Štátna pomoc
DEI / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/06/2020
09:30
Prednes
T-240/18
Hospodárska súťaž
Polskie Linie Lotnicze "LOT" / Komisia
Všeobecný súd - Desiata rozšírená komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/06/2020
09:30
Prednes
T-48/19
Duševné vlastníctvo
smart things solutions / EUIPO - Samsung Electronics (smart:)things)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/06/2020
09:30
Prednes
T-93/18
Hospodárska súťaž
International Skating Union / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/06/2020
09:30
Prednes
T-298/18
Štátna pomoc
Banco Comercial Português a i. / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/06/2020
09:30
Prednes
T-418/18
Služobný poriadok úradníkov
PT / Európska investičná banka
Všeobecný súd - Prvá komora
SV Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 15/06/2020
09:30
Prednes
T-134/19
Služobný poriadok úradníkov
AM / Európska investičná banka
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 15/06/2020
14:30
Prednes
Spojené veci C-422/19
C-423/19
Hospodárska politika
Hessischer Rundfunk
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 16/06/2020
09:30
Prednes
C-398/19
Občianstvo Únie
Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l'Ukraine)
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 16/06/2020
09:30
Prednes
Spojené veci T-583/18
T-597/18
Štátna pomoc
GVN / Komisia
Hermann Albers / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 16/06/2020
09:30
Prednes
T-656/18
Duševné vlastníctvo
Jareš Procházková a Jareš / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Všeobecný súd - Druhá komora
CS Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 17/06/2020
09:30
Prednes
C-152/19 P
Hospodárska súťaž
Deutsche Telekom / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 17/06/2020
09:30
Prednes
C-165/19 P
Hospodárska súťaž
Slovak Telekom / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 17/06/2020
09:30
Prednes
C-218/19
Voľný pohyb osôb
Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 17/06/2020
09:30
Prednes
T-515/19
Duševné vlastníctvo
Lego / EUIPO - Delta Sport Handelskontor (Eléments de construction d'une boîte de jeu de construction)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 18/06/2020
09:30
Rozsudok
C-78/18
Voľný pohyb kapitálu
Komisia / Hongrie (Transparence associative)
Súdny dvor - Veľká komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 18/06/2020
09:30
Rozsudok
C-276/18
Dane
KrakVet Marek Batko
Súdny dvor - Piata komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 18/06/2020
09:30
Rozsudok
C-639/18
Sparkasse Südholstein
Súdny dvor - Prvá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 18/06/2020
09:30
Rozsudok
C-702/18 P
Duševné vlastníctvo
Primart / EUIPO
Súdny dvor - Siedma komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 18/06/2020
09:30
Rozsudok
C-754/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ryanair Designated Activity Company
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 18/06/2020
09:30
Rozsudok
C-831/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Komisia / RQ
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 18/06/2020
09:30
Návrhy
C-16/19
Sociálna politika
Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej a i.
Súdny dvor - Veľká komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 18/06/2020
09:30
Rozsudok
C-142/19 P
Duševné vlastníctvo
Dovgan / EUIPO
Súdny dvor - Šiesta komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 18/06/2020
09:30
Návrhy
C-320/19
Ingredion Germany
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 18/06/2020
09:30
Návrhy
C-321/19
Doprava
Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)
Súdny dvor - Prvá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 18/06/2020
09:30
Rozsudok
C-328/19
Porin kaupunki
Súdny dvor - Štvrtá komora
FI null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 18/06/2020
09:30
Rozsudok
C-340/19
Colná únia
Hydro Energo
Súdny dvor - Šiesta komora
LV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 18/06/2020
09:30
Návrhy
C-433/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ellmes Property Services
Súdny dvor - Prvá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 18/06/2020
09:30
Prednes
C-490/19
Poľnohospodárstvo a rybolov
Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 18/06/2020
09:30
Návrhy
C-540/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
WV (Subrogation d’un organisme public au créancier d’aliments)
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 18/06/2020
14:30
Prednes
C-275/19
Aproximácia právnych predpisov
Sportingbet a Internet Opportunity Entertainment
Súdny dvor - Deviata komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 22/06/2020
09:00
Prednes
C-344/19
Sociálna politika
Radiotelevizija Slovenija (Période d’astreinte dans un lieu reculé)
Súdny dvor - Veľká komora
SL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 22/06/2020
09:00
Prednes
C-580/19
Sociálna politika
Stadt Offenbach am Main (Période d’astreinte d’un pompier)
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 22/06/2020
15:30
Prednes
C-316/19
Výsady a imunity
Komisia / Slovénie (Archives de la BCE)
Súdny dvor - Veľká komora
SL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 24/06/2020
09:30
Prednes
C-362/19 P
Štátna pomoc
Komisia / Fútbol Club Barcelona
Súdny dvor - Piata komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 25/06/2020
09:30
Rozsudok
C-570/18 P
Služobný poriadok úradníkov
HF / Parlament
Súdny dvor - Druhá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 25/06/2020
09:30
Rozsudok
C-729/18 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
VTB Bank / Rada
Súdny dvor - Siedma komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 25/06/2020
09:30
Rozsudok
C-731/18 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Vnesheconombank / Rada
Súdny dvor - Siedma komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 25/06/2020
09:30
Návrhy
C-763/18 P
Duševné vlastníctvo
Wallapop / EUIPO
Súdny dvor - Deviata komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 25/06/2020
09:30
Návrhy
C-808/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Veľká komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 25/06/2020
09:30
Rozsudok
C-14/19 P
Inštitucionálne právo
CSUE / KF
Súdny dvor - Druhá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 25/06/2020
09:30
Rozsudok
C-24/19
A e.a. (Éoliennes à Aalter a à Nevele)
Súdny dvor - Veľká komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 25/06/2020
09:30
Rozsudok
C-37/19
Sociálna politika
Iccrea Banca
Súdny dvor - Prvá komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 25/06/2020
09:30
Rozsudok
C-116/19 P
Služobný poriadok úradníkov
Schneider / EUIPO
Súdny dvor - Ôsma komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 25/06/2020
09:30
Návrhy
C-393/19
Zásady práva Spoločenstva
Okrazhna prokuratura – Haskovo a Apelativna prokuratura – Plovdiv
Súdny dvor - Prvá komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 25/06/2020
09:30
Návrhy
C-459/19
Dane
Wellcome Trust
Súdny dvor - Piata komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 25/06/2020
09:30
Návrhy
Spojené veci C-473/19
C-474/19
Föreningen Skydda Skogen
Naturskyddsföreningen i Härryda a Göteborgs Ornitologiska Förening
Súdny dvor - Druhá komora
SV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 25/06/2020
09:30
Návrhy
C-510/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Openbaar Ministerie (Faux en écritures)
Súdny dvor - Veľká komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 25/06/2020
09:30
Prednes
C-608/19
Štátna pomoc
INAIL
Súdny dvor - Ôsma komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 25/06/2020
09:30
Prednes
T-107/19
Inštitucionálne právo
ACRE / Parlament
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF