Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 27/05/2019
09:30
Rozsudok
C-509/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
PF (Procureur général de Lituanie)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
pondelok 27/05/2019
09:30
Rozsudok
C-82/19 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
PI (Parquet de Zwickau)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 04/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-609/17
C-610/17
Sociálna politika
TSN
AKT
Súdny dvor - Veľká komora
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 04/06/2019
09:30
Návrhy
C-18/18
Slobodné poskytovanie služieb
Glawischnig-Piesczek
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 04/06/2019
09:30
Prednes
C-482/18
Dane
Google Ireland
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Rozsudok
C-38/17
GT
Súdny dvor - Siedma komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 05/06/2019
09:30
Návrhy
C-641/17
Voľný pohyb kapitálu
College Pension Plan of British Columbia
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
streda 05/06/2019
09:30
Rozsudok
C-142/18
Aproximácia právnych predpisov
Skype Communications
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 05/06/2019
09:30
Návrhy
C-189/18
Dane
Glencore Agriculture Hungary
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 05/06/2019
09:30
Prednes
C-234/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
„AGRO IN 2001“
Súdny dvor - Tretia komora
BG Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Prednes
C-394/18
Sloboda usadiť sa
I.G.I.
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Prednes
C-544/18
Voľný pohyb osôb
HM Revenue & Customs
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Rozsudok
T-433/15
Inštitucionálne právo
Bank Saderat / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Rozsudok
T-616/17 RENV
Služobný poriadok úradníkov
Siragusa / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Prednes
T-14/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Rozsudok
T-229/18
Duševné vlastníctvo
Biolatte / EUIPO (Biolatte)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Rozsudok
T-272/18
Duševné vlastníctvo
EBM Technologies / EUIPO (MobiPACS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Rozsudok
T-273/18
Služobný poriadok úradníkov
Bernaldo de Quirós / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Návrhy
C-659/17
Štátna pomoc
Azienda Napoletana Mobilità
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 06/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-13/18
C-126/18
Dane
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Súdny dvor - Druhá komora
HU Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-33/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
V
Súdny dvor - Šiesta komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-58/18
Schyns
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-223/18 P
Duševné vlastníctvo
Deichmann / EUIPO
Súdny dvor - Šiesta komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 06/06/2019
09:30
Návrhy
C-233/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Haqbin
Súdny dvor - Veľká komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-264/18
P.M. a i.
Súdny dvor - Piata komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 06/06/2019
09:30
Návrhy
C-302/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières a suffisantes)
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 06/06/2019
09:30
Prednes
C-341/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Súdny dvor - Piata komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-361/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Weil
Súdny dvor - Šiesta komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-503/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Barnett / CESE
Súdny dvor - Šiesta komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-399/17
Inštitucionálne právo
Dalli / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-539/17
Arbitrážna doložka
Európska investičná banka / Syrie
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-540/17
Arbitrážna doložka
Európska investičná banka / Syrie
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-541/17
Arbitrážna doložka
Európska investičná banka / Syrie
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-542/17
Arbitrážna doložka
Európska investičná banka / Syrie
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-543/17
Arbitrážna doložka
Európska investičná banka / Syrie
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-588/17
Arbitrážna doložka
Európska investičná banka / Syrie
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-589/17
Arbitrážna doložka
Európska investičná banka / Syrie
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-590/17
Arbitrážna doložka
Európska investičná banka / Syrie
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-591/17
Arbitrážna doložka
Európska investičná banka / Syrie
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-614/17
Služobný poriadok úradníkov
Bonnafous / EACEA
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Prednes
T-778/17
Štátna pomoc
Autostrada Wielkopolska / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-43/18
Duševné vlastníctvo
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-191/18
Duševné vlastníctvo
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-192/18
Duševné vlastníctvo
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-209/18
Duševné vlastníctvo
Porsche / EUIPO - Autec (Véhicules motorisés)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-210/18
Duševné vlastníctvo
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-220/18
Duševné vlastníctvo
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-221/18
Duševné vlastníctvo
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-300/18
T-301/18
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Prednes
T-301/18
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-449/18
Duševné vlastníctvo
Ortlieb Sportartikel / EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-515/17 P
C-561/17 P
Zásady práva Spoločenstva
Uniwersytet Wrocławski / REA
Poľsko / Uniwersytet Wrocławski a REA
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Súdny dvor - Piata komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 11/06/2019
09:30
Rozsudok
T-478/16
Frank / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/06/2019
09:30
Rozsudok
T-462/17
Služobný poriadok úradníkov
TO / AEE
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/06/2019
09:30
Rozsudok
T-138/18
Služobný poriadok úradníkov
De Esteban Alonso / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/06/2019
09:30
Prednes
T-492/18
Duševné vlastníctvo
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/06/2019
14:30
Prednes
T-404/18
Duševné vlastníctvo
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
C-628/17
Orange Polska
Súdny dvor - Piata komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
C-705/17
Duševné vlastníctvo
Hansson
Súdny dvor - Piata komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
C-43/18
CFE
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
C-185/18
Dane
Oro Efectivo
Súdny dvor - Šiesta komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 12/06/2019
09:30
Návrhy
C-222/18
VIPA
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
C-321/18
Terre wallonne
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 12/06/2019
09:30
Prednes
C-405/18
Voľný pohyb osôb
AURES Holdings
Súdny dvor - Štvrtá komora
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Prednes
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Prednes
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Prednes
C-622/18
Duševné vlastníctvo
Cooper International Spirits a i.
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
T-167/17
Služobný poriadok úradníkov
RV / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Prednes
T-337/17
Hospodárska súťaž
Air France-KLM / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
T-583/17
Duševné vlastníctvo
EOS Deutscher Inkasso-Dienst / EUIPO - IOS Finance EFC (IOS FINANCE)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
T-291/18
Duševné vlastníctvo
Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
T-346/18
Duševné vlastníctvo
Advance Magazine Publishers / EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-664/17
Sociálna politika
Ellinika Nafpigeia
Súdny dvor - Tretia komora
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-22/18
Občianstvo Únie
TopFit a Biffi
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-75/18
Dane
Vodafone Magyarország
Súdny dvor - Veľká komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-193/18
Aproximácia právnych predpisov
Google
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-203/18
C-374/18
Voľný pohyb osôb
Deutsche Post a Leymann
UPS Deutschland a i.
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-261/18
Komisia / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-317/18
Sociálna politika
Correia Moreira
Súdny dvor - Ôsma komora
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-363/18
Aproximácia právnych predpisov
Organisation juive européenne a Vignoble Psagot
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-364/18
C-365/18
Energia
Eni
Shell Italia
Súdny dvor - Deviata komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-377/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Súdny dvor - Druhá komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-420/18
Dane
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
C-450/18
Sociálna politika
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Súdny dvor - Prvá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-505/18
Štátna pomoc
COPEBI
Súdny dvor - Piata komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
C-523/18
Priemyselná politika
Engie Cartagena
Súdny dvor - Piata komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-248/17 RENV
Služobný poriadok úradníkov
CC / Parlament
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
T-338/17
Hospodárska súťaž
Air France / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-74/18
Duševné vlastníctvo
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-75/18
Duševné vlastníctvo
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Všeobecný súd - Siedma komora
CS Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
T-225/18
Služobný poriadok úradníkov
Manéa / CdT
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-244/18
Synergy Hellas / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-299/18
Strabag Belgium / Parlament
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-357/18
Duševné vlastníctvo
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Všeobecný súd - Ôsma komora
PT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-366/18
Duševné vlastníctvo
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-392/18
Duševné vlastníctvo
Innocenti / EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-398/18
Duševné vlastníctvo
Pielczyk / EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-453/18
T-454/18
Duševné vlastníctvo
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
T-500/18
Duševné vlastníctvo
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-652/18
Duševné vlastníctvo
Porus / EUIPO (oral Dialysis)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 17/06/2019
14:30
Prednes
C-211/18
Dane
Idealmed III
Súdny dvor - Šiesta komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Rozsudok
C-591/17
Občianstvo Únie
Rakúsko / Nemecko
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
utorok 18/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-152/18 P
C-153/18 P
Hospodárska politika
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Súdny dvor - Prvá komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 18/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-558/18
C-563/18
Zásady práva Spoločenstva
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Prednes
T-607/15
Obchodná politika
Yieh United Steel / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-624/15
T-694/15
T-704/15
Štátna pomoc
European Food a i. / Komisia
Micula / Komisia
Micula a i. / Komisia
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Rozsudok
T-828/17
Služobný poriadok úradníkov
Quadri di Cardano / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Prednes
T-434/18
Duševné vlastníctvo
Vans / EUIPO (ULTRARANGE)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Rozsudok
T-569/18
Duševné vlastníctvo
W. Kordes' Söhne Rosenschulen / EUIPO (Kordes' Rose Monique)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-612/16
Obchodná politika
C & J Clark International
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-607/17
Sloboda usadiť sa
Memira Holding
Súdny dvor - Prvá komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-608/17
Sloboda usadiť sa
Holmen
Súdny dvor - Prvá komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-660/17 P
Hospodárska súťaž
RF / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-41/18
Meca
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 19/06/2019
09:30
Návrhy
C-93/18
Občianstvo Únie
Bajratari
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 19/06/2019
09:30
Prednes
C-532/18
Doprava
Niki Luftfahrt
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Prednes
C-578/18
Energia
Energiavirasto
Súdny dvor - Piata komora
FI Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-353/15
Štátna pomoc
NeXovation / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-373/15
Štátna pomoc
Ja zum Nürburgring / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-179/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-180/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-181/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-182/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-183/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-307/17
Duševné vlastníctvo
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Prednes
T-326/17
Hospodárska súťaž
Air Canada / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-28/18
Duševné vlastníctvo
Marriott Worldwide / EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-213/18
Duševné vlastníctvo
Brita / EUIPO (Forme d'un robinet)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-479/18
Duševné vlastníctvo
Multifit / EUIPO (Premiere)
Všeobecný súd - Samosudca
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-458/15
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
K.P.
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-1/18
Colná únia
Oribalt Rīga
Súdny dvor - Piata komora
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-72/18
Sociálna politika
Ustariz Aróstegui
Súdny dvor - Druhá komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-100/18
Aproximácia právnych predpisov
Línea Directa Aseguradora
Súdny dvor - Druhá komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-192/18
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Súdny dvor - Druhá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-213/18
Doprava
Guaitoli a i.
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/06/2019
09:30
Prednes
C-276/18
Dane
KrakVet Marek Batko
Súdny dvor - Piata komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-291/18
Dane
Grup Servicii Petroliere
Súdny dvor - Tretia komora
RO Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-404/18
Sociálna politika
Hakelbracht a i.
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 20/06/2019
09:30
Prednes
C-454/18
Energia
Baltic Cable
Súdny dvor - Tretia komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
T-578/17
Štátna pomoc
a&o hostel and hotel Berlin / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
T-389/18
Duševné vlastníctvo
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU)
Všeobecný súd - Piata komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
T-390/18
Duševné vlastníctvo
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Všeobecný súd - Piata komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Prednes
T-428/18
Duševné vlastníctvo
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 21/06/2019
09:30
Prednes
T-67/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Probelte / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 24/06/2019
14:30
Rozsudok
C-573/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Popławski
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
pondelok 24/06/2019
14:30
Prednes
C-66/18
Slobodné poskytovanie služieb
Komisia / Hongrie (Enseignement supérieur)
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 24/06/2019
14:30
Rozsudok
C-619/18
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
utorok 25/06/2019
09:30
Prednes
T-19/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Litva / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
LT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-723/17
Craeynest a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-729/17
Voľný pohyb osôb
Komisia / Grécko
Súdny dvor - Štvrtá komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Duševné vlastníctvo
Tulliallan Burlington / EUIPO
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-159/18
Doprava
Moens
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-247/18 P
Sociálna politika
Taliansko / Commission (Vérifications nécessaires)
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
C-255/18
Aproximácia právnych predpisov
State Street Bank International
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
C-386/18
Politika rybolovu
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
C-396/18
Doprava
Cafaro
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-407/18
Addiko Bank
Súdny dvor - Ôsma komora
SL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-466/16
Hospodárska politika
NRW. Bank / CRU
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Prednes
T-350/17
Hospodárska súťaž
Singapore Airlines a Singapore Airlines Cargo / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-474/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Portugalsko / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
PT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-617/17
Inštitucionálne právo
Vialto Consulting / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Prednes
T-21/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
PL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Duševné vlastníctvo
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Všeobecný súd - Ôsma komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-651/18
Duševné vlastníctvo
Balani Balani a i. / EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Všeobecný súd - Ôsma komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
11:00
Prednes
C-427/18 P
Služobný poriadok úradníkov
SEAE / Alba Aguilera a i.
Súdny dvor - Desiata komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
14:30
Prednes
T-689/18
Duševné vlastníctvo
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:00
Prednes
C-228/18
Hospodárska súťaž
Budapest Bank a i.
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
C-597/17
Dane
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 27/06/2019
09:30
Prednes
C-114/18
Aproximácia právnych predpisov
Sandoz a Hexal
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
C-274/18
Sociálna politika
Schuch-Ghannadan
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
C-348/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Súdny dvor - Siedma komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
C-379/18
Doprava
Deutsche Lufthansa
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
C-445/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Vaselife International a Chrysal International
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
C-518/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Súdny dvor - Šiesta komora
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-585/18
C-624/18
C-625/18
Zásady práva Spoločenstva
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-20/17
Štátna pomoc
Maďarsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
HU Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-135/18
Inštitucionálne právo
Szegedi / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
HU Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-268/18
Duševné vlastníctvo
Luciano Sandrone / EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-334/18
Duševné vlastníctvo
Bodegas Altún / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Všeobecný súd - Šiesta komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-385/18
Duševné vlastníctvo
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Prednes
T-700/18
Duševné vlastníctvo
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-741/16
Obchodná politika
Changmao Biochemical Engineering / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Prednes
T-334/17
Hospodárska súťaž
Cargolux Airlines / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-64/18
Inštitucionálne právo
Alfamicro / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
PT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-340/18
Duševné vlastníctvo
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Prednes
T-361/18
Duševné vlastníctvo
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-377/18
Intercept Pharma a Intercept Pharmaceuticals / EMA
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF