Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 17/06/2019
14:30
Prednes
C-211/18
Dane
Idealmed III
Súdny dvor - Šiesta komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Rozsudok
C-591/17
Občianstvo Únie
Rakúsko / Nemecko
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
utorok 18/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-152/18 P
C-153/18 P
Hospodárska politika
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Súdny dvor - Prvá komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 18/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-558/18
C-563/18
Zásady práva Spoločenstva
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Prednes
T-607/15
Obchodná politika
Yieh United Steel / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-624/15
T-694/15
T-704/15
Štátna pomoc
European Food a i. / Komisia
Micula / Komisia
Micula a i. / Komisia
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Rozsudok
T-828/17
Služobný poriadok úradníkov
Quadri di Cardano / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Prednes
T-434/18
Duševné vlastníctvo
Vans / EUIPO (ULTRARANGE)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Rozsudok
T-569/18
Duševné vlastníctvo
W. Kordes' Söhne Rosenschulen / EUIPO (Kordes' Rose Monique)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-612/16
Obchodná politika
C & J Clark International
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-607/17
Sloboda usadiť sa
Memira Holding
Súdny dvor - Prvá komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-608/17
Sloboda usadiť sa
Holmen
Súdny dvor - Prvá komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-660/17 P
Hospodárska súťaž
RF / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-41/18
Meca
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 19/06/2019
09:30
Návrhy
C-93/18
Občianstvo Únie
Bajratari
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 19/06/2019
09:30
Prednes
C-532/18
Doprava
Niki Luftfahrt
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Prednes
C-578/18
Energia
Energiavirasto
Súdny dvor - Piata komora
FI Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-353/15
Štátna pomoc
NeXovation / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-373/15
Štátna pomoc
Ja zum Nürburgring / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-179/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-180/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-181/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-182/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-183/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-307/17
Duševné vlastníctvo
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Prednes
T-326/17
Hospodárska súťaž
Air Canada / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-28/18
Duševné vlastníctvo
Marriott Worldwide / EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-213/18
Duševné vlastníctvo
Brita / EUIPO (Forme d'un robinet)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-479/18
Duševné vlastníctvo
Multifit / EUIPO (Premiere)
Všeobecný súd - Samosudca
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-458/15
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
K.P.
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-1/18
Colná únia
Oribalt Rīga
Súdny dvor - Piata komora
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-72/18
Sociálna politika
Ustariz Aróstegui
Súdny dvor - Druhá komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-100/18
Aproximácia právnych predpisov
Línea Directa Aseguradora
Súdny dvor - Druhá komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-192/18
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Súdny dvor - Druhá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-213/18
Doprava
Guaitoli a i.
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/06/2019
09:30
Prednes
C-276/18
Dane
KrakVet Marek Batko
Súdny dvor - Piata komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-291/18
Dane
Grup Servicii Petroliere
Súdny dvor - Tretia komora
RO Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-404/18
Sociálna politika
Hakelbracht a i.
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 20/06/2019
09:30
Prednes
C-454/18
Energia
Baltic Cable
Súdny dvor - Tretia komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
T-578/17
Štátna pomoc
a&o hostel and hotel Berlin / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
T-389/18
Duševné vlastníctvo
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU)
Všeobecný súd - Piata komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
T-390/18
Duševné vlastníctvo
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Všeobecný súd - Piata komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Prednes
T-428/18
Duševné vlastníctvo
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 21/06/2019
09:30
Prednes
T-67/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Probelte / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 24/06/2019
14:30
Rozsudok
C-573/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Popławski
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
pondelok 24/06/2019
14:30
Prednes
C-66/18
Slobodné poskytovanie služieb
Komisia / Hongrie (Enseignement supérieur)
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 24/06/2019
14:30
Rozsudok
C-619/18
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
utorok 25/06/2019
09:30
Prednes
T-19/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Litva / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
LT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-723/17
Craeynest a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-729/17
Voľný pohyb osôb
Komisia / Grécko
Súdny dvor - Štvrtá komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Duševné vlastníctvo
Tulliallan Burlington / EUIPO
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-159/18
Doprava
Moens
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-247/18 P
Sociálna politika
Taliansko / Commission (Vérifications nécessaires)
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
C-255/18
Aproximácia právnych predpisov
State Street Bank International
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
C-386/18
Politika rybolovu
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 26/06/2019
09:30
Návrhy
C-396/18
Doprava
Cafaro
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
C-407/18
Addiko Bank
Súdny dvor - Ôsma komora
SL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-466/16
Hospodárska politika
NRW. Bank / CRU
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Prednes
T-350/17
Hospodárska súťaž
Singapore Airlines a Singapore Airlines Cargo / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-474/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Portugalsko / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
PT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-617/17
Inštitucionálne právo
Vialto Consulting / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Prednes
T-21/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
PL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Duševné vlastníctvo
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Všeobecný súd - Ôsma komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
09:30
Rozsudok
T-651/18
Duševné vlastníctvo
Balani Balani a i. / EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Všeobecný súd - Ôsma komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
11:00
Prednes
C-427/18 P
Služobný poriadok úradníkov
SEAE / Alba Aguilera a i.
Súdny dvor - Desiata komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 26/06/2019
14:30
Prednes
T-689/18
Duševné vlastníctvo
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:00
Prednes
C-228/18
Hospodárska súťaž
Budapest Bank a i.
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
C-597/17
Dane
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 27/06/2019
09:30
Prednes
C-114/18
Aproximácia právnych predpisov
Sandoz a Hexal
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
C-274/18
Sociálna politika
Schuch-Ghannadan
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
C-348/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Súdny dvor - Siedma komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
C-379/18
Doprava
Deutsche Lufthansa
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
C-445/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Vaselife International a Chrysal International
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
C-518/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Súdny dvor - Šiesta komora
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 27/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-585/18
C-624/18
C-625/18
Zásady práva Spoločenstva
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-20/17
Štátna pomoc
Maďarsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
HU Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-135/18
Inštitucionálne právo
Szegedi / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
HU Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-268/18
Duševné vlastníctvo
Sandrone / EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-334/18
Duševné vlastníctvo
Bodegas Altún / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Všeobecný súd - Šiesta komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Rozsudok
T-385/18
Duševné vlastníctvo
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 27/06/2019
09:30
Prednes
T-700/18
Duševné vlastníctvo
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-741/16
Obchodná politika
Changmao Biochemical Engineering / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Prednes
T-334/17
Hospodárska súťaž
Cargolux Airlines / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-64/18
Inštitucionálne právo
Alfamicro / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
PT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-340/18
Duševné vlastníctvo
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Prednes
T-361/18
Duševné vlastníctvo
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 28/06/2019
09:30
Rozsudok
T-377/18
Intercept Pharma a Intercept Pharmaceuticals / EMA
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 02/07/2019
09:30
Prednes
C-274/14
Štátna pomoc
Banco de Santander
Súdny dvor - Veľká komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 02/07/2019
09:30
Návrhy
C-240/18 P
Duševné vlastníctvo
Constantin Film Produktion / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 02/07/2019
09:30
Rozsudok
T-405/15
Inštitucionálne právo
Fulmen / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 02/07/2019
09:30
Rozsudok
T-406/15
Inštitucionálne právo
Mahmoudian / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 02/07/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-323/17
T-325/17
Hospodárska súťaž
Martinair Holland / Komisia
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 02/07/2019
09:30
Prednes
T-325/17
Hospodárska súťaž
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 02/07/2019
09:30
Prednes
T-31/18
Izuzquiza a Semsrott / Frontex
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/07/2019
09:30
Rozsudok
C-644/17
Obchodná politika
Eurobolt
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 03/07/2019
09:30
Rozsudok
C-668/17 P
Duševné vlastníctvo
Viridis Pharmaceutical / EUIPO
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 03/07/2019
09:30
Rozsudok
C-242/18
Dane
UniCredit Leasing
Súdny dvor - Prvá komora
BG Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 03/07/2019
09:30
Rozsudok
C-316/18
Dane
The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 03/07/2019
09:30
Rozsudok
C-387/18
Voľný pohyb tovaru
Delfarma
Súdny dvor - Piata komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 03/07/2019
09:30
Prednes
C-389/18
Dane
Brussels Securities
Súdny dvor - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/07/2019
09:30
Prednes
C-465/18
Slobodné poskytovanie služieb
Comune di Bernareggio
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/07/2019
09:30
Rozsudok
T-573/16
Služobný poriadok úradníkov
PT / Európska investičná banka
Všeobecný súd - Štvrtá komora
SV Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/07/2019
09:30
Prednes
T-340/17
Hospodárska súťaž
Japan Airlines / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/07/2019
09:30
Rozsudok
T-602/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Španielsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/07/2019
09:30
Prednes
T-545/18
Služobný poriadok úradníkov
YL / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/07/2019
09:30
Rozsudok
C-377/17
Slobodné poskytovanie služieb
Komisia / Nemecko
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 04/07/2019
09:30
Rozsudok
C-393/17
Kirschstein
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 04/07/2019
09:30
Rozsudok
C-622/17
Slobodné poskytovanie služieb
Baltic Media Alliance
Súdny dvor - Druhá komora
LT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 04/07/2019
09:30
Rozsudok
C-624/17
Tronex
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 04/07/2019
09:30
Návrhy
C-56/18 P
Štátna pomoc
Komisia / Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Súdny dvor - Piata komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 04/07/2019
09:30
Rozsudok
C-99/18 P
Duševné vlastníctvo
FTI Touristik / EUIPO
Súdny dvor - Desiata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 04/07/2019
09:30
Návrhy
C-323/18
Dane
Tesco-Global Áruházak
Súdny dvor - Veľká komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 04/07/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-477/18
C-478/18
Aproximácia právnych predpisov
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/07/2019
09:30
Rozsudok
T-598/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Taliansko / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/07/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-163/18
T-164/18
T-165/18
T-166/18
T-167/18
T-168/18
T-169/18
Amisi Kumba / Rada
Kampete / Rada
Kahimbi Kasagwe / Rada
Ilunga Luyoyo / Rada
Kanyama / Rada
Numbi / Rada
Kibelisa Ngambasai / Rada
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/07/2019
09:30
Prednes
T-498/18
Duševné vlastníctvo
ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/07/2019
14:30
Prednes
Spojené veci T-170/18
T-171/18
T-172/18
T-173/18
T-174/18
T-175/18
T-176/18
T-177/18
Kande Mupompa / Rada
Boshab / Rada
Akili Mundos / Rada
Ramazani Shadary / Rada
Mutondo / Rada
Ruhorimbere / Rada
Mende Omalanga / Rada
Kazembe Musonda / Rada
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 05/07/2019
09:30
Prednes
T-343/17
Hospodárska súťaž
Cathay Pacific Airways / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 05/07/2019
09:30
Prednes
T-241/18
Služobný poriadok úradníkov
Bruno / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 08/07/2019
14:30
Rozsudok
C-543/17
Aproximácia právnych predpisov
Komisia / Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 08/07/2019
14:30
Prednes
C-457/18
Zásady práva Spoločenstva
Slovinsko / Croatie
Súdny dvor - Veľká komora
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
pondelok 08/07/2019
14:30
Prednes
T-211/18
Vanda Pharmaceuticals / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/07/2019
09:00
Prednes
C-311/18
Aproximácia právnych predpisov
Facebook Ireland a Schrems
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/07/2019
09:00
Návrhy
C-414/18
Aproximácia právnych predpisov
Iccrea Banca
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 09/07/2019
09:30
Prednes
T-342/17
Hospodárska súťaž
Deutsche Lufthansa a i. / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/07/2019
09:30
Rozsudok
T-53/18
Aproximácia právnych predpisov
Nemecko / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/07/2019
09:30
Rozsudok
T-253/18
Služobný poriadok úradníkov
VY / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/07/2019
09:30
Prednes
T-295/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/07/2019
09:30
Rozsudok
T-397/18
Duševné vlastníctvo
Hugo's Hotel / EUIPO - H'ugo's (HUGO’S BURGER Bar)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/07/2019
09:30
Rozsudok
T-482/18
Služobný poriadok úradníkov
XF / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/07/2019
09:30
Prednes
T-547/18
Služobný poriadok úradníkov
Teeäär / BCE
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/07/2019
14:30
Prednes
T-22/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Bulharsko / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
BG Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/07/2019
15:00
Prednes
T-592/18
Služobný poriadok úradníkov
Wywiał-Prząda / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-649/17
Amazon EU
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-722/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Reitbauer a i.
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-19/18 P
Inštitucionálne právo
VG / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-26/18
Dane
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-39/18 P
Hospodárska súťaž
Komisia / Icap a i.
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-89/18
Vonkajšie vzťahy
A
Súdny dvor - Prvá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-163/18
Doprava
HQ a i.
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-210/18
Doprava
WESTbahn Management
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-249/18
Colná únia
CEVA Freight Holland
Súdny dvor - Ôsma komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-273/18
Dane
Kuršu zeme
Súdny dvor - Ôsma komora
LV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-345/18 P
Obchodná politika
Caviro Distillerie a i. / Komisia
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 10/07/2019
09:30
Rozsudok
C-410/18
Voľný pohyb osôb
Aubriet
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 10/07/2019
09:30
Návrhy
C-467/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Rayonna prokuratura Lom
Súdny dvor - Tretia komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 10/07/2019
09:30
Prednes
T-628/18
Duševné vlastníctvo
E.I. Papadopoulos / EUIPO - Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
C-697/17
Telecom Italia
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
C-716/17
Voľný pohyb osôb
A
Súdny dvor - Štvrtá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 11/07/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-37/18
C-370/17
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Vueling Airlines
CRPNPAC
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
C-91/18
Dane
Komisia / Grèce (Tsipouro)
Súdny dvor - Siedma komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-180/18
C-286/18
C-287/18
Agrenergy
Fusignano Due
Súdny dvor - Desiata komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 11/07/2019
09:30
Návrhy
C-298/18
Sociálna politika
Grafe a Pohle
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
C-304/18
Komisia / Italie (Ressources propres - Recouvrement d'une dette douanière)
Súdny dvor - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 11/07/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Slobodné poskytovanie služieb
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen a i.
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 11/07/2019
09:30
Návrhy
C-380/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 11/07/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-381/18
C-382/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 11/07/2019
09:30
Návrhy
C-395/18
Tim
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 11/07/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-398/18
C-428/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Bocero Torrico
Bode
Súdny dvor - Ôsma komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 11/07/2019
09:30
Návrhy
C-400/18
Dane
Infohos
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
C-416/18 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Azarov / Rada
Súdny dvor - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
C-434/18
Komisia / Italie (Programme national - déchets radioactifs)
Súdny dvor - Deviata komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 11/07/2019
09:30
Návrhy
C-447/18
Voľný pohyb osôb
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava a i.
Súdny dvor - Tretia komora
SK Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 11/07/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-469/18
C-470/18
Dane
Belgische Staat
Súdny dvor - Piata komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
C-502/18
Doprava
České aerolinie
Súdny dvor - Deviata komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 11/07/2019
09:30
Prednes
C-582/18 P
Hospodárska súťaž
Viscas / Komisia
Súdny dvor - Siedma komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Prednes
C-589/18 P
Hospodárska súťaž
Furukawa Electric / Komisia
Súdny dvor - Siedma komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Prednes
C-590/18 P
Hospodárska súťaž
Fujikura / Commision
Súdny dvor - Siedma komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
T-522/15
Hospodárska súťaž
CCPL a i. / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
T-523/15
Hospodárska súťaž
Italmobiliare a i. / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
T-530/15
Hospodárska súťaž
Huhtamäki a Huhtamaki Flexible Packaging Germany / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
T-582/15
Hospodárska súťaž
Silver Plastics a Johannes Reifenhäuser / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
T-805/16
Arbitrážna doložka
IPPT PAN / Komisia a REA
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
T-838/16
Inštitucionálne právo
BP / FRA
Všeobecný súd - Piata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
T-888/16
Služobný poriadok úradníkov
BP / FRA
Všeobecný súd - Piata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
T-185/17
PlasticsEurope / ECHA
Všeobecný súd - Piata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Prednes
T-324/17
Hospodárska súťaž
SAS Cargo Group a i. / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Rozsudok
T-349/18
Duševné vlastníctvo
Hauzenberger / EUIPO (TurboPerformance)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-559/18
T-560/18
Duševné vlastníctvo
Atos Medical / EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Pansements médicaux)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Prednes
C-591/18 P
Hospodárska súťaž
Brugg Kabel a Kabelwerke Brugg / Komisia
Súdny dvor - Siedma komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Rozsudok
Spojené veci T-244/16
T-285/17
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Rozsudok
Spojené veci T-245/16
T-286/17
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Rozsudok
T-894/16
Štátna pomoc
Air France / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Rozsudok
T-95/18
Inštitucionálne právo
Gollnisch / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Rozsudok
T-274/18
Klymenko / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Rozsudok
T-284/18
Arbuzov / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
CS Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Rozsudok
T-285/18
Pshonka / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
CS Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Rozsudok
T-289/18
Pshonka / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
CS Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Rozsudok
T-305/18
Klyuyev / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
14:30
Rozsudok
T-601/18
Duševné vlastníctvo
Wewi Mobile / EUIPO (Fi Network)
Všeobecný súd - Šiesta komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/07/2019
15:00
Prednes
C-593/18 P
Hospodárska súťaž
ABB a ABB / Komisia
Súdny dvor - Siedma komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-94/15 RENV
Poľnohospodárstvo a rybolov
Binca Seafoods / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-762/15
Hospodárska súťaž
Sony a Sony Electronics / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-763/15
Hospodárska súťaž
Sony Optiarc a Sony Optiarc America / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-772/15
Hospodárska súťaž
Quanta Storage / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-1/16
Hospodárska súťaž
Hitachi-LG Data Storage a Hitachi-LG Data Storage Korea / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-8/16
Hospodárska súťaž
Toshiba Samsung Storage Technology a Toshiba Samsung Storage Technology Korea / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-276/17
Duševné vlastníctvo
Ogrodnik / EUIPO - Aviario Tropical (Tropical)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-289/17
Štátna pomoc
Keolis CIF a i. / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-291/17
Štátna pomoc
Transdev a i. / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-292/17
Štátna pomoc
Région Île-de-France / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-309/17
Štátna pomoc
Optile / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-330/17
Štátna pomoc
Ceobus a i. / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-331/17
Služobný poriadok úradníkov
Steifer / CESE
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Prednes
T-344/17
Hospodárska súťaž
Latam Airlines Group a Lan Cargo / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-698/17
Duševné vlastníctvo
MAN Truck & Bus / EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-738/17
Štátna pomoc
STIF-IDF / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-772/17
Duševné vlastníctvo
Café del Mar a i. / EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-773/17
Duševné vlastníctvo
Café del Mar a i. / EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-774/17
Duševné vlastníctvo
Café del Mar a i. / EUIPO - Guiral Broto (C del M)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-792/17
Duševné vlastníctvo
MAN Truck & Bus / EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-54/18
Duševné vlastníctvo
Fashion Energy / EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-113/18
Duševné vlastníctvo
Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-114/18
Duševné vlastníctvo
Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-264/18
Duševné vlastníctvo
Gruppo Armonie / EUIPO (mo.da)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Prednes
T-372/18
Služobný poriadok úradníkov
Colombani / SEAE
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-412/18
Duševné vlastníctvo
mobile.de / EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
09:30
Rozsudok
T-467/18
Duševné vlastníctvo
Audimas / EUIPO - Audi (AUDIMAS)
Všeobecný súd - Piata komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/07/2019
14:30
Prednes
T-257/18
Štátna pomoc
Iberpotash / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 15/07/2019
09:30
Prednes
C-507/18
Zásady práva Spoločenstva
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-40/17
Aproximácia právnych predpisov
Fashion ID
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie a Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-469/17
Duševné vlastníctvo
Funke Medien NRW
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-476/17
Duševné vlastníctvo
Pelham a i.
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-516/17
Duševné vlastníctvo
Spiegel Online
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-556/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Torubarov
Súdny dvor - Veľká komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-589/17
Colná únia
Prenatal
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-620/17
Zásady práva Spoločenstva
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-654/17 P
Štátna pomoc
Bayerische Motoren Werke / Komisia a Freistaat Sachsen
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-659/17
Štátna pomoc
Azienda Napoletana Mobilità
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-680/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Vethanayagam a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-715/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-718/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-719/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-16/18
Slobodné poskytovanie služieb
Dobersberger
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-38/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Gambino a Hyka
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-124/18 P
Duševné vlastníctvo
Red Bull / EUIPO
Súdny dvor - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-209/18
Slobodné poskytovanie služieb
Komisia / Autriche (Ingénieurs civils, agents en brevets a vétérinaires)
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-354/18
Doprava
Rusu
Súdny dvor - Ôsma komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-359/18 P
EMA / Shire Pharmaceuticals Ireland
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-360/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Cargill Deutschland
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-385/18
Štátna pomoc
Arriva Italia a i.
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-388/18
Dane
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Súdny dvor - Desiata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-418/18 P
Inštitucionálne právo
Puppinck a i. / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-421/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-436/18 P
Obchodná politika
Shanxi Taigang Stainless Steel / Komisia
Súdny dvor - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-432/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-433/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Aktiva Finants
Súdny dvor - Prvá komora
FI Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-435/18
Hospodárska súťaž
Otis Gesellschaft a i.
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-451/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Tibor-Trans
Súdny dvor - Šiesta komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-460/18 P
Služobný poriadok úradníkov
HK / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-468/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
R (Compétence responsabilité parentale a obligation alimentaire)
Súdny dvor - Tretia komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-481/18
Komisia / Italie (Tissus a cellules d’origine humaine)
Súdny dvor - Šiesta komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-555/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Súdny dvor - Šiesta komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar