Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 16/09/2019
14:30
Prednes
C-717/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:00
Prednes
C-610/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
AFMB a i.
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-526/17
Komisia / Taliansko
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-700/17
Dane
Peters
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-47/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Riel
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-32/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Moser
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
C-176/18
Duševné vlastníctvo
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Súdny dvor - Siedma komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-222/18
VIPA
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-366/18
Sociálna politika
Ortiz Mesonero
Súdny dvor - Šiesta komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-477/18
C-478/18
Aproximácia právnych predpisov
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
C-641/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Rina
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
C-622/18
Duševné vlastníctvo
Cooper International Spirits a i.
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
C-654/18
Interseroh
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
C-678/18
Duševné vlastníctvo
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-662/18
C-672/18
Aproximácia právnych predpisov
Ministre de l'Action a des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Súdny dvor - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 18/09/2019
10:30
Prednes
C-640/18
Podnikové právo
Wagram Invest
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
08:30
Prednes
C-307/18
Hospodárska súťaž
Generics (UK) a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
C-511/17
Lintner
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-34/18
Lovasné Tóth
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-95/18
C-96/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
van den Berg a Giesen
Franzen
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-251/18
Obchodná politika
Trace Sport
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-358/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Poľsko / Komisia
Súdny dvor - Deviata komora
PL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-467/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Rayonna prokuratura Lom
Súdny dvor - Tretia komora
BG Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 19/09/2019
09:30
Návrhy
C-523/18
Priemyselná politika
Engie Cartagena
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-527/18
Aproximácia právnych predpisov
Gesamtverband Autoteile-Handel
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-544/18
Voľný pohyb osôb
Dakneviciute
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
C-567/18
Duševné vlastníctvo
Coty Germany
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 23/09/2019
14:30
Prednes
C-488/18
Dane
Golfclub Schloss Igling
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
C-136/17
Aproximácia právnych predpisov
GC e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 24/09/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-515/17 P
C-561/17 P
Zásady práva Spoločenstva
Uniwersytet Wrocławski / REA
Poľsko / Uniwersytet Wrocławski a REA
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
C-507/17
Aproximácia právnych predpisov
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 24/09/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-558/18
C-563/18
Zásady práva Spoločenstva
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
utorok 24/09/2019
09:30
Prednes
C-588/18
Sociálna politika
Fetico a i.
Súdny dvor - Veľká komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 26/09/2019
09:30
Rozsudok
C-11/18 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Klymenko / Rada
Súdny dvor - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 26/09/2019
09:30
Návrhy
C-10/18 P
Hospodárska súťaž
Marine Harvest / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 26/09/2019
09:30
Prednes
C-456/18 P
Štátna pomoc
Maďarsko / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 26/09/2019
09:30
Návrhy
C-532/18
Doprava
Niki Luftfahrt
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 26/09/2019
09:30
Rozsudok
C-556/18
Komisia / Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
Súdny dvor - Siedma komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 26/09/2019
09:30
Prednes
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Komisia
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 26/09/2019
09:30
Prednes
C-607/18 P
Hospodárska súťaž
NKT Verwaltung a NKT / Komisia
Súdny dvor - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 26/09/2019
09:30
Návrhy
C-785/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
GAEC Jeanningros
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 01/10/2019
09:30
Návrhy
C-274/14
Štátna pomoc
Banco de Santander
Súdny dvor - Veľká komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
utorok 01/10/2019
09:30
Rozsudok
C-616/17
Blaise a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
utorok 01/10/2019
09:30
Rozsudok
C-673/17
Priemyselná politika
Planet49
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 01/10/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-262/18 P
C-271/18 P
Štátna pomoc
Komisia / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Slovensko / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Súdny dvor - Veľká komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/10/2019
09:30
Rozsudok
C-93/18
Občianstvo Únie
Bajratari
Súdny dvor - Prvá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 02/10/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-152/18 P
C-153/18 P
Hospodárska politika
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 02/10/2019
09:30
Návrhy
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Súdny dvor - Prvá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
streda 02/10/2019
09:30
Návrhy
C-465/18
Slobodné poskytovanie služieb
Comune di Bernareggio
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 02/10/2019
09:30
Prednes
C-634/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Súdny dvor - Prvá komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/10/2019
09:30
Prednes
C-667/18
Sloboda usadiť sa
Orde van Vlaamse Balies a Ordre des barreaux francophones et germanophone
Súdny dvor - Tretia komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
C-285/18
Irgita
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
C-329/18
Dane
Altic
Súdny dvor - Tretia komora
LV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
C-378/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Westphal
Súdny dvor - Ôsma komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 03/10/2019
09:30
Návrhy
C-401/18
Dane
Herst
Súdny dvor - Štvrtá komora
CS null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
C-632/18
Hospodárska politika
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Súdny dvor - Ôsma komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 03/10/2019
09:30
Prednes
C-649/18
Voľný pohyb tovaru
A (Publicité a vente de médicaments en ligne)
Súdny dvor - Tretia komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 08/10/2019
09:30
Prednes
C-581/18
Zásady práva Spoločenstva
TÜV Rheinland LGA Products a Allianz IARD
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/10/2019
09:30
Prednes
C-719/18
Aproximácia právnych predpisov
Vivendi
Súdny dvor - Piata komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/10/2019
09:30
Návrhy
C-211/18
Dane
Idealmed III
Súdny dvor - Šiesta komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 10/10/2019
09:30
Návrhy
C-234/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
„AGRO IN 2001“
Súdny dvor - Tretia komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 10/10/2019
09:30
Návrhy
C-384/18
Sloboda usadiť sa
Komisia / Belgique (Comptables)
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 15/10/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-453/18
C-494/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bondora
Súdny dvor - Prvá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 16/10/2019
09:30
Návrhy
C-371/18
Duševné vlastníctvo
Sky a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 16/10/2019
09:30
Návrhy
C-427/18 P
Služobný poriadok úradníkov
SEAE / Alba Aguilera a i.
Súdny dvor - Desiata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 16/10/2019
09:30
Prednes
C-615/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Staatsanwaltschaft Offenburg
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/10/2019
09:30
Návrhy
C-276/18
Dane
KrakVet Marek Batko
Súdny dvor - Piata komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 17/10/2019
09:30
Návrhy
C-341/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Súdny dvor - Piata komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 17/10/2019
09:30
Návrhy
C-405/18
Voľný pohyb osôb
AURES Holdings
Súdny dvor - Štvrtá komora
CS null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 17/10/2019
09:30
Návrhy
C-766/18 P
Duševné vlastníctvo
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-119/07
T-207/07
Štátna pomoc
Taliansko / Komisia
Eurallumina / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-129/07
T-130/07
Štátna pomoc
Írsko / Komisia
Aughinish Alumina / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-778/16
T-892/16
Štátna pomoc
Írsko / Komisia
Apple Sales International a Apple Operations Europe / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Prednes
T-81/18
Služobný poriadok úradníkov
Barata / Parlament
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
T-399/18
Duševné vlastníctvo
TrekStor / EUIPO (Theatre)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
T-464/18
Duševné vlastníctvo
Grupo Bimbo / EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Všeobecný súd - Druhá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
T-532/18
Duševné vlastníctvo
Aroma Essence / EUIPO - Refan Bulgaria (Éponges de toilette)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
T-634/18
Duševné vlastníctvo
Geske / EUIPO (revolutionary air pulse technology)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
T-633/18
Duševné vlastníctvo
Rose Gesellschaft / EUIPO - Iviton (TON JONES)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
14:30
Prednes
T-669/18
Duševné vlastníctvo
Neoperl / EUIPO (Représentation de quatre trous remplis dans un motif à trous régulier)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
15:30
Rozsudok
T-502/18
Duševné vlastníctvo
Pharmadom / EUIPO - IRF (MediWell)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
15:30
Prednes
T-624/18
Duševné vlastníctvo
Gres de Aragón / EUIPO (GRES ARAGÓN)
Všeobecný súd - Tretia komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-778/16
T-892/16
Štátna pomoc
Írsko / Komisia
Apple Sales International a Apple Operations Europe / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
T-695/18
Duševné vlastníctvo
Werner / EUIPO - Merck (fLORAMED)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-386/14 RENV
Štátna pomoc
FIH Holding a FIH / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-153/17
Služobný poriadok úradníkov
FV / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-176/17
Duševné vlastníctvo
Sequel Naturals / EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-228/17
Obchodná politika
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-476/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Arysta LifeScience Netherlands / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-783/17
GE Healthcare / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-27/18 RENV
Služobný poriadok úradníkov
FV / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-378/18
Duševné vlastníctvo
NHS / EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-379/18
Služobný poriadok úradníkov
WI / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-678/18
Duševné vlastníctvo
Società agricola Giusti Dal Col / EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-786/17
BTC / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-359/18
Duševné vlastníctvo
Unifarco / EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Všeobecný súd - Prvá komora
IT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-679/18
Duševné vlastníctvo
Showroom / EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Všeobecný súd - Prvá komora
PL Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Prednes
T-711/18
Duševné vlastníctvo
Wyld / EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-761/18
Duševné vlastníctvo
La Caixa / EUIPO - Imagic Vision (imagin bank)
Všeobecný súd - Prvá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-615/15 RENV
Inštitucionálne právo
LL / Parlament
Všeobecný súd - Piata komora
LT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-125/17
BASF Grenzach / ECHA
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-217/17
Štátna pomoc
FVE Holýšov I a i. / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-433/17
Dehousse / Cour de justice de l'Union européenne
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-467/17
Služobný poriadok úradníkov
Barata / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-610/17
ICL-IP Terneuzen a ICL Europe Coöperatief / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-636/17
PlasticsEurope / ECHA
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-650/17
Obchodná politika
Jinan Meide Casting / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-673/17
Štátna pomoc
Port autonome du Centre a de l'Ouest a i. / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-674/17
Štátna pomoc
Le Port de Bruxelles a Région de Bruxelles-Capitale / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-696/17
Štátna pomoc
Havenbedrijf Antwerpen a Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
NL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-755/17
Nemecko / ECHA
Všeobecný súd - Piata komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-47/18
Služobný poriadok úradníkov
UZ / Parlament
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-65/18
Venezuela / Rada
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-287/18
Duševné vlastníctvo
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-288/18
Duševné vlastníctvo
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-367/18
Duševné vlastníctvo
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Marijn van Oosten Holding (UKIO)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-458/18
Duševné vlastníctvo
Multifit / EUIPO (real nature)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-650/18
Duševné vlastníctvo
Reaktor Group / EUIPO (REAKTOR)
Všeobecný súd - Siedma komora
FI Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-716/18
Duševné vlastníctvo
The Logistical Approach / EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-67/19
Duševné vlastníctvo
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Dokkio (DOKKIO)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 23/09/2019
15:00
Prednes
T-531/18
Hospodárska súťaž
LL-Carpenter / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
CS Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-586/14 RENV
Obchodná politika
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-755/15
Štátna pomoc
Luxembursko / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-759/15
Štátna pomoc
Fiat Chrysler Finance Europe / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-760/15
Štátna pomoc
Holandsko / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
NL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-636/16
Štátna pomoc
Starbucks a Starbucks Manufacturing Emea / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-105/17
Hospodárska súťaž
HSBC Holdings a i. / Komisia
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-391/17
Inštitucionálne právo
Rumunsko / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
RO Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-13/18
Duševné vlastníctvo
Crédit mutuel Arkéa / EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-261/18
Duševné vlastníctvo
Roxtec / EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-404/18
Duševné vlastníctvo
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-492/18
Duševné vlastníctvo
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Prednes
T-658/18
Duševné vlastníctvo
Hästens Sängar / EUIPO (Représentation d'un motif à carreaux)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:45
Rozsudok
T-466/17
Hospodárska súťaž
Printeos a i. / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-121/15
Štátna pomoc
Fortischem / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-780/17
Služobný poriadok úradníkov
US / BCE
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-39/18
Služobný poriadok úradníkov
VF / BCE
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-68/18
Duševné vlastníctvo
Fränkischer Weinbauverband / EUIPO (Forme d'une bouteille ellipsoïdale)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-112/18
Duševné vlastníctvo
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-219/18
Duševné vlastníctvo
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-255/18
Služobný poriadok úradníkov
US / BCE
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-300/18
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-301/18
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-507/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Francúzsko / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
15:00
Rozsudok
T-500/17
Obchodná politika
Hubei Xinyegang Special Tube / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
15:00
Rozsudok
T-356/18
Duševné vlastníctvo
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-WHEELS)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
15:00
Rozsudok
T-497/18
Duševné vlastníctvo
IAK - Forum International / EUIPO - Schwalb (IAK)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
15:00
Prednes
T-683/18
Duševné vlastníctvo
Conte / EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
15:00
Rozsudok
T-749/18
Duševné vlastníctvo
Daimler / EUIPO (ROAD EFFICIENCY)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 01/10/2019
09:30
Prednes
T-484/18
Služobný poriadok úradníkov
XB / BCE
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 01/10/2019
14:30
Prednes
T-487/18
Duševné vlastníctvo
Stada Arzneimittel / EUIPO (ViruProtect)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/10/2019
09:30
Prednes
T-607/17
Štátna pomoc
Volotea / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 02/10/2019
14:30
Prednes
T-8/18
Štátna pomoc
easyJet Airline / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
T-805/17
BASF / ECHA
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
T-806/17
BASF a REACH & colours / ECHA
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Prednes
T-8/18
Štátna pomoc
easyJet Airline / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
T-491/18
Duševné vlastníctvo
Vafo Praha / EUIPO - Rutzinger-Kurpas (Meatlove)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
T-500/18
Duševné vlastníctvo
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Prednes
T-509/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Česká republika / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
CS Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
T-533/18
Duševné vlastníctvo
Wanda Films a Wanda Visión / EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
T-542/18
Duševné vlastníctvo
Wanda Films a Wanda Visión / EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (wanda films)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
T-666/18
Duševné vlastníctvo
6Minutes Media / EUIPO - ad pepper media International (ad pepper)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
T-668/18
Duševné vlastníctvo
6Minutes Media / EUIPO - ad pepper media International (ADPepper)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:30
Rozsudok
T-686/18
Duševné vlastníctvo
LegalCareers / EUIPO (LEGALCAREERS)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 03/10/2019
09:31
Prednes
T-716/17
Štátna pomoc
Germanwings / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 08/10/2019
14:30
Prednes
T-504/18
Inštitucionálne právo
XG / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/10/2019
09:30
Prednes
T-195/18
Arbitrážna doložka
Talanton / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 09/10/2019
09:30
Prednes
T-402/18
Služobný poriadok úradníkov
Aquino a i. / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/10/2019
09:30
Rozsudok
T-335/17
Vonkajšie vzťahy
Help - Hilfe zur Selbsthilfe / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/10/2019
09:30
Rozsudok
T-428/18
Duševné vlastníctvo
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/10/2019
09:30
Rozsudok
T-453/18
Duševné vlastníctvo
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/10/2019
09:30
Rozsudok
T-454/18
Duševné vlastníctvo
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/10/2019
09:30
Rozsudok
T-536/18
Duševné vlastníctvo
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (FITNESS)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/10/2019
09:30
Prednes
T-690/18
Duševné vlastníctvo
Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO - Vieta Audio (Vita)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/10/2019
09:30
Prednes
T-726/18
Inštitucionálne právo
Mélin / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/10/2019
09:30
Rozsudok
T-700/18
Duševné vlastníctvo
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 11/10/2019
09:30
Prednes
T-320/18
Služobný poriadok úradníkov
WD / EFSA
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 15/10/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-653/18
T-654/18
Duševné vlastníctvo
Armani / EUIPO - Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)
Armani / EUIPO - Asunción (le Sac 11)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 16/10/2019
09:30
Prednes
T-251/18
Politika rybolovu
IFSUA / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/10/2019
09:30
Prednes
T-380/17
Hospodárska súťaž
HeidelbergCement a Schwenk Zement / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/10/2019
09:30
Rozsudok
T-279/18
Duševné vlastníctvo
Alliance Pharmaceuticals / EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF