Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 15/07/2019
09:30
Prednes
C-507/18
Zásady práva Spoločenstva
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-40/17
Aproximácia právnych predpisov
Fashion ID
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie a Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-469/17
Duševné vlastníctvo
Funke Medien NRW
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-476/17
Duševné vlastníctvo
Pelham a i.
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-516/17
Duševné vlastníctvo
Spiegel Online
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-556/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Torubarov
Súdny dvor - Veľká komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-589/17
Colná únia
Prenatal
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-620/17
Zásady práva Spoločenstva
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-654/17 P
Štátna pomoc
Bayerische Motoren Werke / Komisia a Freistaat Sachsen
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-659/17
Štátna pomoc
Azienda Napoletana Mobilità
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-680/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Vethanayagam a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-715/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-718/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-719/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-16/18
Slobodné poskytovanie služieb
Dobersberger
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-38/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Gambino a Hyka
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-124/18 P
Duševné vlastníctvo
Red Bull / EUIPO
Súdny dvor - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-209/18
Slobodné poskytovanie služieb
Komisia / Autriche (Ingénieurs civils, agents en brevets a vétérinaires)
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-354/18
Doprava
Rusu
Súdny dvor - Ôsma komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-359/18 P
EMA / Shire Pharmaceuticals Ireland
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-360/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Cargill Deutschland
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-385/18
Štátna pomoc
Arriva Italia a i.
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-388/18
Dane
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Súdny dvor - Desiata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-418/18 P
Inštitucionálne právo
Puppinck a i. / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-421/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-436/18 P
Obchodná politika
Shanxi Taigang Stainless Steel / Komisia
Súdny dvor - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-432/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-433/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Aktiva Finants
Súdny dvor - Prvá komora
FI Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-435/18
Hospodárska súťaž
Otis Gesellschaft a i.
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-460/18 P
Služobný poriadok úradníkov
HK / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-451/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Tibor-Trans
Súdny dvor - Šiesta komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-468/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
R (Compétence responsabilité parentale a obligation alimentaire)
Súdny dvor - Tretia komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
pondelok 29/07/2019
10:00
Rozsudok
C-481/18
Komisia / Italie (Tissus a cellules d’origine humaine)
Súdny dvor - Šiesta komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
pondelok 29/07/2019
10:00
Návrhy
C-555/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Súdny dvor - Šiesta komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar