Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 03/09/2019
09:30
Prednes
C-489/19 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Súdny dvor - Druhá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 03/09/2019
14:30
Prednes
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
09:30
Rozsudok
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 04/09/2019
09:30
Rozsudok
C-71/18
Dane
KPC Herning
Súdny dvor - Prvá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 04/09/2019
09:30
Rozsudok
C-347/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Salvoni
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 04/09/2019
09:30
Rozsudok
C-473/18
Voľný pohyb osôb
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Baden-Württemberg West
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 04/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-496/18
C-497/18
HUNGEOD a i.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
09:30
Prednes
C-616/18
Cofidis
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
09:30
Prednes
C-639/18
Sparkasse Südholstein
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
10:30
Prednes
C-679/18
OPR-Finance
Súdny dvor - Druhá komora
CS Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-156/17
Voľný pohyb kapitálu
Köln-Aktienfonds Deka
Súdny dvor - Siedma komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-447/17 P
C-479/17 P
Inštitucionálne právo
Union européenne / Guardian Europe
Guardian Europe / Union européenne
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-28/18
Aproximácia právnych predpisov
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-145/18
Dane
Regards Photographiques
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-172/18
Duševné vlastníctvo
AMS Neve a i.
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-228/18
Hospodárska súťaž
Budapest Bank a i.
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-272/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-290/18
Komisia / Portugalsko
Súdny dvor - Deviata komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 05/09/2019
09:30
Prednes
C-332/18 P
Štátna pomoc
Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon
Súdny dvor - Ôsma komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-331/18
Pohotovosť
Súdny dvor - Šiesta komora
SK Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-333/18
Lombardi
Súdny dvor - Desiata komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-371/18
Duševné vlastníctvo
Sky a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-377/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Súdny dvor - Druhá komora
BG Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-384/18
Sloboda usadiť sa
Komisia / Belgique (Comptables)
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-389/18
Dane
Brussels Securities
Súdny dvor - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-417/18
Priemyselná politika
AW e.a. (Appels au 112)
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-443/18
Komisia / Italie (Bactérie Xylella fastidiosa)
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 05/09/2019
09:30
Návrhy
C-519/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – sœur de réfugié)
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
C-559/18
Colná únia
TDK-Lambda Germany
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 05/09/2019
09:30
Prednes
C-547/18
Dane
Dong Yang Electronics
Súdny dvor - Piata komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Prednes
C-831/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Komisia / RQ
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 09/09/2019
09:30
Prednes
C-623/17
Aproximácia právnych predpisov
Privacy International
Súdny dvor - Veľká komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 09/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-511/18
C-512/18
Aproximácia právnych predpisov
La Quadrature du Net a i.
French Data Network a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 09/09/2019
09:30
Prednes
C-520/18
Aproximácia právnych predpisov
Ordre des barreaux francophones a germanophone a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
C-623/17
Aproximácia právnych predpisov
Privacy International
Súdny dvor - Veľká komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
C-94/18
Občianstvo Únie
Chenchooliah
Súdny dvor - Veľká komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
C-123/18 P
Inštitucionálne právo
HTTS / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 10/09/2019
09:30
Návrhy
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Súdny dvor - Veľká komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 10/09/2019
09:30
Návrhy
C-263/18
Duševné vlastníctvo
Nederlands Uitgeversverbond a Groep Algemene Uitgevers
Súdny dvor - Veľká komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 10/09/2019
09:30
Návrhy
C-450/18
Sociálna politika
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Súdny dvor - Prvá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-511/18
C-512/18
Aproximácia právnych predpisov
La Quadrature du Net a i.
French Data Network a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
C-520/18
Aproximácia právnych predpisov
Ordre des barreaux francophones a germanophone a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Návrhy
C-542/18 RX-II
Inštitucionálne právo
Réexamen Simpson / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
utorok 10/09/2019
09:30
Návrhy
C-543/18 RX-II
Inštitucionálne právo
Réexamen HG / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 11/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-612/17
C-613/17
Aproximácia právnych predpisov
FIG
FISE
Súdny dvor - Druhá komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 11/09/2019
09:30
Rozsudok
C-676/17
Zásady práva Spoločenstva
Călin
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 11/09/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-13/18
C-126/18
Dane
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Súdny dvor - Druhá komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 11/09/2019
09:30
Rozsudok
C-46/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Caseificio Sociale San Rocco a i.
Súdny dvor - Druhá komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 11/09/2019
09:30
Návrhy
C-114/18
Aproximácia právnych predpisov
Sandoz a Hexal
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 11/09/2019
09:30
Rozsudok
C-143/18
Romano
Súdny dvor - Prvá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 11/09/2019
09:30
Návrhy
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 11/09/2019
09:30
Návrhy
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation a Intervet International / EMA
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 11/09/2019
09:30
Rozsudok
C-383/18
Lexitor
Súdny dvor - Prvá komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 11/09/2019
09:30
Rozsudok
C-397/18
Sociálna politika
Nobel Plastiques Ibérica
Súdny dvor - Prvá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 11/09/2019
09:30
Prednes
C-406/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
PG
Súdny dvor - Prvá komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 11/09/2019
09:30
Prednes
C-446/18
Dane
AGROBET CZ
Súdny dvor - Druhá komora
CS null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 11/09/2019
09:30
Prednes
C-452/18
Ibercaja Banco
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 11/09/2019
09:30
Prednes
C-458/18
Dane
GVC Services (Bulgaria)
Súdny dvor - Piata komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 11/09/2019
09:30
Rozsudok
C-540/18 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
HX / Rada
Súdny dvor - Siedma komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 11/09/2019
09:30
Prednes
C-564/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa)
Súdny dvor - Prvá komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-82/17 P
TestBioTech a i. / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-299/17
Priemyselná politika
VG Media
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-347/17
A a i.
Súdny dvor - Tretia komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-683/17
Duševné vlastníctvo
Cofemel
Súdny dvor - Tretia komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-688/17
Duševné vlastníctvo
Bayer Pharma
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-709/17 P
Obchodná politika
Komisia / Kolachi Raj Industrial
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Slobodné poskytovanie služieb
Maksimovic
Köfler a i.
Köfler
Köfler a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-104/18 P
Duševné vlastníctvo
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-199/18
C-200/18
C-343/18
Aproximácia právnych predpisov
Pollo del Campo a Avi Coop
C.A.F.A.R. a Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola a MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Súdny dvor - Deviata komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 12/09/2019
09:30
Návrhy
C-482/18
Dane
Google Ireland
Súdny dvor - Veľká komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 12/09/2019
09:30
Návrhy
C-513/18
Dane
Autoservizi Giordano
Súdny dvor - Druhá komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 12/09/2019
09:30
Návrhy
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Súdny dvor - Druhá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-541/18
Duševné vlastníctvo
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 12/09/2019
09:30
Prednes
C-584/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Blue Air - Airline Management Solutions a i.
Súdny dvor - Tretia komora
EL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Prednes
C-627/18
Štátna pomoc
Nelson Antunes da Cunha
Súdny dvor - Druhá komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Návrhy
C-666/18
Aproximácia právnych predpisov
IT Development
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 12/09/2019
09:30
Prednes
C-766/18 P
Duševné vlastníctvo
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 16/09/2019
14:30
Prednes
C-717/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Súdny dvor - Veľká komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:00
Prednes
C-610/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
AFMB a i.
Súdny dvor - Veľká komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-526/17
Komisia / Taliansko
Súdny dvor - Piata komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-700/17
Dane
Peters
Súdny dvor - Šiesta komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-32/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Moser
Súdny dvor - Ôsma komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-47/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Riel
Súdny dvor - Prvá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
C-176/18
Duševné vlastníctvo
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Súdny dvor - Siedma komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-222/18
VIPA
Súdny dvor - Piata komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-366/18
Sociálna politika
Ortiz Mesonero
Súdny dvor - Šiesta komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-477/18
C-478/18
Aproximácia právnych predpisov
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
C-622/18
Duševné vlastníctvo
Cooper International Spirits a i.
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
C-641/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Rina
Súdny dvor - Prvá komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
C-654/18
Interseroh
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-662/18
C-672/18
Aproximácia právnych predpisov
Ministre de l'Action a des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Súdny dvor - Ôsma komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
C-678/18
Duševné vlastníctvo
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 18/09/2019
10:30
Prednes
C-640/18
Podnikové právo
Wagram Invest
Súdny dvor - Druhá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
C-511/17
Lintner
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-34/18
Lovasné Tóth
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-95/18
C-96/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
van den Berg a Giesen
Franzen
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 19/09/2019
09:30
Návrhy
C-244/18 P
Štátna pomoc
Larko / Komisia
Súdny dvor - Druhá komora
EL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-251/18
Obchodná politika
Trace Sport
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
C-307/18
Hospodárska súťaž
Generics (UK) a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-467/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Rayonna prokuratura Lom
Súdny dvor - Tretia komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 19/09/2019
09:30
Návrhy
C-523/18
Priemyselná politika
Engie Cartagena
Súdny dvor - Piata komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-527/18
Aproximácia právnych predpisov
Gesamtverband Autoteile-Handel
Súdny dvor - Druhá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Súdny dvor - Prvá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-544/18
Voľný pohyb osôb
Dakneviciute
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
C-567/18
Duševné vlastníctvo
Coty Germany
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
09:30
Prednes
T-443/18
Duševné vlastníctvo
Peek & Cloppenburg / EUIPO - Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
14:30
Rozsudok
T-603/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Litva / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
LT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 04/09/2019
14:30
Rozsudok
T-308/18
Hamas / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Prednes
T-383/17
Obchodná politika
Hansol Paper / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Prednes
T-505/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Maďarsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
HU Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 05/09/2019
09:30
Rozsudok
T-753/18
Duševné vlastníctvo
C&A / EUIPO (#BESTDEAL)
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 06/09/2019
09:30
Prednes
T-568/18
Duševné vlastníctvo
Local-e-motion / EUIPO - Volkswagen (WE)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-883/16
Energia
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
PL Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-50/18
Tassi / Cour de justice de l'Union européenne
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-51/18
Kleani / Cour de justice de l'Union européenne
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-66/18
Tsapakidou / Cour de justice de l'Union européenne
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
T-527/18
Duševné vlastníctvo
K.A. Schmersal Holding / EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
T-697/18
Duševné vlastníctvo
Aldi / EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-744/18
Duševné vlastníctvo
Oakley / EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Všeobecný súd - Prvá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 11/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-721/17
T-722/17
Topor-Gilka / Rada
WO Technopromexport / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 11/09/2019
09:30
Rozsudok
T-286/18
Azarov / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 11/09/2019
09:30
Prednes
T-524/18
Duševné vlastníctvo
Billa / EUIPO - Boardriders IP Holdings (Billa)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 11/09/2019
09:30
Prednes
T-573/18
Duševné vlastníctvo
Hickies / EUIPO (forme d’un lacet de chaussure)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 11/09/2019
09:30
Rozsudok
T-34/19
Duševné vlastníctvo
Orkla Foods Danmark / EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)
Všeobecný súd - Deviata komora
DA Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
T-417/16
Štátna pomoc
Achemos Grupė a Achema / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
T-629/17
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
Česká republika / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
CS Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
T-528/18
Služobný poriadok úradníkov
XI / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 13/09/2019
09:30
Prednes
T-341/17
Hospodárska súťaž
British Airways / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-119/07
T-207/07
Štátna pomoc
Taliansko / Komisia
Eurallumina / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-129/07
T-130/07
Štátna pomoc
Írsko / Komisia
Aughinish Alumina / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-778/16
T-892/16
Štátna pomoc
Írsko / Komisia
Apple Sales International a Apple Operations Europe / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Prednes
T-81/18
Služobný poriadok úradníkov
Barata / Parlament
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
T-399/18
Duševné vlastníctvo
TrekStor / EUIPO (Theatre)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
T-464/18
Duševné vlastníctvo
Grupo Bimbo / EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Všeobecný súd - Druhá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
T-532/18
Duševné vlastníctvo
Aroma Essence / EUIPO - Refan Bulgaria (Éponges de toilette)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
09:30
Rozsudok
T-634/18
Duševné vlastníctvo
Geske / EUIPO (revolutionary air pulse technology)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
14:30
Prednes
T-669/18
Duševné vlastníctvo
Neoperl / EUIPO (Représentation de quatre trous remplis dans un motif à trous régulier)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 17/09/2019
15:30
Rozsudok
T-502/18
Duševné vlastníctvo
Pharmadom / EUIPO - IRF (MediWell)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-778/16
T-892/16
Štátna pomoc
Írsko / Komisia
Apple Sales International a Apple Operations Europe / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
T-695/18
Duševné vlastníctvo
Werner / EUIPO - Merck (fLORAMED)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-386/14 RENV
Štátna pomoc
FIH Holding a FIH / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-153/17
Služobný poriadok úradníkov
FV / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-176/17
Duševné vlastníctvo
Sequel Naturals / EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-228/17
Obchodná politika
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-476/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Arysta LifeScience Netherlands / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-27/18 RENV
Služobný poriadok úradníkov
FV / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-378/18
Duševné vlastníctvo
NHS / EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-678/18
Duševné vlastníctvo
Società agricola Giusti Dal Col / EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
T-708/18
Duševné vlastníctvo
ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-786/17
BTC / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-359/18
Duševné vlastníctvo
Unifarco / EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Všeobecný súd - Prvá komora
IT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-679/18
Duševné vlastníctvo
Showroom / EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Všeobecný súd - Prvá komora
PL Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Prednes
T-711/18
Duševné vlastníctvo
Wyld / EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-615/15 RENV
Inštitucionálne právo
LL / Parlament
Všeobecný súd - Piata komora
LT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-125/17
BASF Grenzach / ECHA
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-217/17
Štátna pomoc
FVE Holýšov I a i. / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-433/17
Dehousse / Cour de justice de l'Union européenne
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-467/17
Služobný poriadok úradníkov
Barata / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-610/17
ICL-IP Terneuzen a ICL Europe Coöperatief / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-636/17
PlasticsEurope / ECHA
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-650/17
Obchodná politika
Jinan Meide Casting / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-673/17
Štátna pomoc
Port autonome du Centre a de l'Ouest a i. / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-674/17
Štátna pomoc
Le Port de Bruxelles a Région de Bruxelles-Capitale / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-696/17
Štátna pomoc
Havenbedrijf Antwerpen a Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
NL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-755/17
Nemecko / ECHA
Všeobecný súd - Piata komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-47/18
Služobný poriadok úradníkov
UZ / Parlament
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-65/18
Venezuela / Rada
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-287/18
Duševné vlastníctvo
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-288/18
Duševné vlastníctvo
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-367/18
Duševné vlastníctvo
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Marijn van Oosten Holding (UKIO)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-458/18
Duševné vlastníctvo
Multifit / EUIPO (real nature)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-650/18
Duševné vlastníctvo
Reaktor Group / EUIPO (REAKTOR)
Všeobecný súd - Siedma komora
FI Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-716/18
Duševné vlastníctvo
The Logistical Approach / EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 20/09/2019
09:30
Rozsudok
T-67/19
Duševné vlastníctvo
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Dokkio (DOKKIO)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF