Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 29/04/2019
15:00
Prednes
C-323/18
Dane
Tesco-Global Áruházak
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
09:30
Stanovisko
Avis 1/17
Inštitucionálne právo
Accord ECG UE-Canada
Súdny dvor - Plenárne zasadnutie
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-556/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Torubarov
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 30/04/2019
09:30
Rozsudok
C-611/17
Politika rybolovu
Taliansko / Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-620/17
Zásady práva Spoločenstva
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Súdny dvor - Štvrtá komora
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-128/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Dorobantu
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-198/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
CeDe Group
Súdny dvor - Štvrtá komora
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-390/18
Slobodné poskytovanie služieb
AIRBNB Ireland
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 30/04/2019
09:30
Prednes
C-414/18
Aproximácia právnych predpisov
Iccrea Banca
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-508/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-509/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-82/19 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-516/16
Služobný poriadok úradníkov
Alvarez y Bejarano a i. / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-523/16
Služobný poriadok úradníkov
Ardalic a i. / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-536/16
Služobný poriadok úradníkov
Alvarez y Bejarano a i. / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-542/16
Služobný poriadok úradníkov
Ardalic a i. / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-737/17
Služobný poriadok úradníkov
Wattiau / Parlament
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-136/18
Duševné vlastníctvo
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-214/18
Inštitucionálne právo
Briois / Parlament
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Prednes
T-385/18
Duševné vlastníctvo
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-558/18
Duševné vlastníctvo
Lupu / EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:00
Prednes
C-380/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:00
Prednes
Spojené veci C-381/18
C-382/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-598/17
Štátna pomoc
A-Fonds
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-614/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-683/17
Duševné vlastníctvo
Cofemel
Súdny dvor - Tretia komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-692/17
Dane
Paulo Nascimento Consulting
Súdny dvor - Druhá komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-694/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Pillar Securitisation
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-28/18
Aproximácia právnych predpisov
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-39/18 P
Hospodárska súťaž
Komisia / Icap a i.
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-42/18
Dane
Cardpoint
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-70/18
Vonkajšie vzťahy
A a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-98/18
T. Boer & Zonen
Súdny dvor - Deviata komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-133/18
Dane
Sea Chefs Cruise Services
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-224/18
Dane
Budimex
Súdny dvor - Siedma komora
PL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-225/18
Dane
Grupa Lotos
Súdny dvor - Ôsma komora
PL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-250/18
Komisia / Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Súdny dvor - Ôsma komora
HR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-259/18
Slobodné poskytovanie služieb
Asendia Spain
Súdny dvor - Ôsma komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-265/18
Dane
Jarmuškienė
Súdny dvor - Desiata komora
LT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-268/18
Colná únia
Onlineshop
Súdny dvor - Desiata komora
RO Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-294/18
Energia
Oulun Sähkönmyynti
Súdny dvor - Desiata komora
FI Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-309/18
Lavorgna
Súdny dvor - Deviata komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 02/05/2019
09:30
Prednes
C-360/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Cargill Deutschland
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Prednes
C-395/18
Tim
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Prednes
T-399/16
Hospodárska súťaž
CK Telecoms UK Investments / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
T-748/16
Služobný poriadok úradníkov
QH / Parlament
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
11:00
Prednes
Spojené veci C-398/18
C-428/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Bocero Torrico
Bode
Súdny dvor - Ôsma komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
14:30
Prednes
C-417/18
Priemyselná politika
AW e.a. (Appels au 112)
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 03/05/2019
09:30
Prednes
T-399/16
Hospodárska súťaž
CK Telecoms UK Investments / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
09:30
Prednes
T-217/17
Štátna pomoc
FVE Holýšov I a i. / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
09:30
Prednes
T-432/18
Služobný poriadok úradníkov
Palo / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
14:30
Prednes
Spojené veci C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Slobodné poskytovanie služieb
Maksimovic
Köfler a i.
Köfler
Köfler a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
C-431/17
Voľný pohyb osôb
Monachos Eirinaios
Súdny dvor - Veľká komora
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
utorok 07/05/2019
09:30
Návrhy
C-285/18
Irgita
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
utorok 07/05/2019
09:30
Návrhy
C-347/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Salvoni
Súdny dvor - Prvá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
C-447/18
Voľný pohyb osôb
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava a i.
Súdny dvor - Tretia komora
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-49/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Španielsko / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-239/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Nemecko / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
T-27/18 RENV
Služobný poriadok úradníkov
FV / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-152/18
Duševné vlastníctvo
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-153/18
Duševné vlastníctvo
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-154/18
Duševné vlastníctvo
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-155/18
Duševné vlastníctvo
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-287/18
T-288/18
Duševné vlastníctvo
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-407/18
Služobný poriadok úradníkov
WP / EUIPO
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-423/18
Duševné vlastníctvo
Fissler / EUIPO (vita)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
T-501/18
Duševné vlastníctvo
Currency One / EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Všeobecný súd - Prvá komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-629/18
Duševné vlastníctvo
mobile.de / EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-24/17
Sociálna politika
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-396/17
Sociálna politika
Leitner
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-450/17 P
Hospodárska politika
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-494/17
Sociálna politika
Rossato a Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-566/17
Dane
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Súdny dvor - Druhá komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-568/17
Dane
Geelen
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-580/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Järvelaev
Súdny dvor - Desiata komora
ET Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-631/17
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Inspecteur van de Belastingdienst
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Súdny dvor - Druhá komora
FI Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-712/17
Dane
EN.SA.
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-25/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Kerr
Súdny dvor - Prvá komora
BG Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-53/18
Sloboda usadiť sa
Mastromartino
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez a Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre a i.
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-127/18
Dane
A-PACK CZ
Súdny dvor - Prvá komora
CS Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-161/18
Sociálna politika
Villar Láiz
Súdny dvor - Tretia komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
C-168/18
Sociálna politika
Pensions-Sicherungs-Verein
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-194/18
Sociálna politika
Dodič
Súdny dvor - Deviata komora
SL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-230/18
Zásady práva Spoločenstva
PI
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-243/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Entreprise commune Fusion for Energy / Galocha
Súdny dvor - Prvá komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-253/18
Doprava
Rhenus Veniro
Súdny dvor - Desiata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
C-344/18
Sociálna politika
ISS Facility Services
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
C-385/18
Štátna pomoc
Arriva Italia a i.
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
C-460/18 P
Služobný poriadok úradníkov
HK / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-486/18
Sociálna politika
Praxair MRC
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-690/16
Enrico Colombo a Corinti Giacomo / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
T-48/17
Inštitucionálne právo
ADDE / Parlament
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-99/18
Služobný poriadok úradníkov
Stamatopoulos / ENISA
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-185/18
Hospodárska súťaž
Lucchini / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-269/18
Duševné vlastníctvo
Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-324/18
Duševné vlastníctvo
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-325/18
Duševné vlastníctvo
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-358/18
Duševné vlastníctvo
J. García Carrión / EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
T-380/18
Duševné vlastníctvo
Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-469/18
Duševné vlastníctvo
Battelle Memorial Institute / EUIPO (HEATCOAT)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-434/15
Inštitucionálne právo
Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i. / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-749/16
Obchodná politika
Stemcor London a Samac Steel Supplies / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Prednes
T-828/17
Služobný poriadok úradníkov
Quadri di Cardano / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-55/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-56/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-57/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 13/05/2019
15:00
Prednes
C-445/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Vaselife International a Chrysal International
Súdny dvor - Prvá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 13/05/2019
15:00
Prednes
C-632/18
Hospodárska politika
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Súdny dvor - Ôsma komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:00
Rozsudok
C-55/18
Sociálna politika
CCOO
Súdny dvor - Veľká komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-12/18
Duševné vlastníctvo
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-89/18
Duševné vlastníctvo
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-90/18
Duševné vlastníctvo
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Prednes
T-112/18
Duševné vlastníctvo
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-341/17 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Súdny dvor - Ôsma komora
EL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 15/05/2019
09:30
Návrhy
C-621/17
Kiss a CIB Bank
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-653/17 P
Duševné vlastníctvo
VM Vermögens-Management / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-677/17
Vonkajšie vzťahy
Çoban
Súdny dvor - Prvá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-706/17
Štátna pomoc
Achema a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-715/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-718/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-719/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
CS null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-103/18
C-429/18
Sociálna politika
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez a i.
Súdny dvor - Druhá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-132/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Komisia / Tuerck
Súdny dvor - Ôsma komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-170/18 P
Služobný poriadok úradníkov
CJ / ECDC
Súdny dvor - Prvá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 15/05/2019
09:30
Návrhy
C-222/18
VIPA
Súdny dvor - Piata komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 15/05/2019
09:30
Návrhy
C-378/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Westphal
Súdny dvor - Ôsma komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-402/18
Tedeschi a Consorzio Stabile Istant Service
Súdny dvor - Piata komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-433/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Aktiva Finants
Súdny dvor - Prvá komora
FI null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-479/17 P
Inštitucionálne právo
Guardian Europe / Union européenne
Súdny dvor - Prvá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-509/17
Sociálna politika
Plessers
Súdny dvor - Tretia komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-31/18
Energia
Elektrorazpredelenie Yug
Súdny dvor - Piata komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-37/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Vueling Airlines
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-68/18
Dane
Petrotel-Lukoil
Súdny dvor - Piata komora
RO null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-138/18
Colná únia
Estron
Súdny dvor - Šiesta komora
DA null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation a Intervet International / EMA
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-176/18
Duševné vlastníctvo
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Súdny dvor - Siedma komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-204/18 P
Pebagua / Komisia
Súdny dvor - Deviata komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-281/18 P
Duševné vlastníctvo
Repower / EUIPO
Súdny dvor - Druhá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-314/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-435/18
Hospodárska súťaž
Otis Gesellschaft a i.
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-484/18
Aproximácia právnych predpisov
Spedidam
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-624/17
Štátna pomoc
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-733/17
GMPO / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-354/18
Duševné vlastníctvo
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
T-356/18
Duševné vlastníctvo
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
T-536/18
Duševné vlastníctvo
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (fitness)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF