Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 10/01/2019
09:30
Návrhy
C-136/17
Aproximácia právnych predpisov
G. C. e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 10/01/2019
09:30
Rozsudok
C-410/17
Dane
A
Súdny dvor - Deviata komora
FI Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 10/01/2019
09:30
Návrhy
C-507/17
Aproximácia právnych predpisov
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 10/01/2019
09:30
Návrhy
C-516/17
Duševné vlastníctvo
Spiegel Online
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 10/01/2019
09:30
Návrhy
C-607/17
Sloboda usadiť sa
Memira Holding
Súdny dvor - Prvá komora
SV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 10/01/2019
09:30
Návrhy
C-608/17
Sloboda usadiť sa
Holmen
Súdny dvor - Prvá komora
SV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 10/01/2019
09:30
Návrhy
C-614/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 10/01/2019
09:30
Návrhy
C-631/17
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Inspecteur van de Belastingdienst
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 10/01/2019
09:30
Návrhy
C-647/17
Dane
Srf konsulterna
Súdny dvor - Piata komora
SV Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 10/01/2019
09:30
Prednes
C-723/17
Craeynest a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/01/2019
09:30
Prednes
C-68/18
Dane
Petrotel-Lukoil
Súdny dvor - Piata komora
RO Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/01/2019
09:30
Rozsudok
C-97/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
ET
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 10/01/2019
09:30
Prednes
C-161/18
Sociálna politika
Villar Láiz
Súdny dvor - Tretia komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/01/2019
09:30
Prednes
T-894/16
Štátna pomoc
Air France / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/01/2019
09:30
Prednes
T-20/17
Štátna pomoc
Maďarsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
HU Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/01/2019
09:30
Rozsudok
T-160/17
Služobný poriadok úradníkov
RY / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/01/2019
09:30
Prednes
T-436/17
ClientEarth a i. / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/01/2019
09:30
Prednes
T-829/17
Duševné vlastníctvo
Coesia / EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques)
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/01/2019
09:30
Rozsudok
T-832/17
Duševné vlastníctvo
achtung ! / EUIPO (achtung !)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 10/01/2019
15:00
Prednes
T-135/17
Štátna pomoc
Scor / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF