Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
C-623/17
Aproximácia právnych predpisov
Privacy International
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
C-94/18
Občianstvo Únie
Chenchooliah
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
C-123/18 P
Inštitucionálne právo
HTTS / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 10/09/2019
09:30
Návrhy
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Súdny dvor - Veľká komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 10/09/2019
09:30
Návrhy
C-263/18
Duševné vlastníctvo
Nederlands Uitgeversverbond a Groep Algemene Uitgevers
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 10/09/2019
09:30
Návrhy
C-450/18
Sociálna politika
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
Súdny dvor - Prvá komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-511/18
C-512/18
Aproximácia právnych predpisov
La Quadrature du Net a i.
French Data Network a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
C-520/18
Aproximácia právnych predpisov
Ordre des barreaux francophones a germanophone a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-883/16
Energia
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
PL Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-741/17
Trasys International a Axianseu - Digital Solutions / AESA
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-50/18
BO / Cour de justice de l'Union européenne
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-51/18
BP / Cour de justice de l'Union européenne
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-66/18
BQ / Cour de justice de l'Union européenne
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
T-145/18
Hospodárska politika
Confédération nationale du Crédit mutuel a i. / BCE
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-217/18
Služobný poriadok úradníkov
DK / SEAE
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
T-527/18
Duševné vlastníctvo
K.A. Schmersal Holding / EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Prednes
T-697/18
Duševné vlastníctvo
Aldi / EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
09:30
Rozsudok
T-744/18
Duševné vlastníctvo
Oakley / EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Všeobecný súd - Prvá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 10/09/2019
14:30
Prednes
T-146/18
Hospodárska politika
BPCE a i. / BCE
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF