Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 10/12/2018
09:00
Rozsudok
C-621/18
Inštitucionálne právo
Wightman a i.
Súdny dvor - Plenárne zasadnutie
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
pondelok 10/12/2018
09:30
Prednes
T-55/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 10/12/2018
10:30
Prednes
T-56/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 10/12/2018
11:30
Prednes
T-57/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 10/12/2018
15:00
Prednes
T-433/15
Inštitucionálne právo
Bank Saderat / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 10/12/2018
15:00
Rozsudok
T-552/15
Inštitucionálne právo
Bank Refah Kargaran / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF