Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
piatok 11/01/2019
09:30
Prednes
T-433/17
Dehousse / Cour de justice de l'Union européenne
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF