Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 11/02/2019
14:30
Prednes
Spojené veci C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Hospodárska politika
BCE / Trasta Komercbanka a i.
Komisia / Trasta Komercbanka e.a. a BCE
Trasta Komercbanka a i. / BCE
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF