Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 11/12/2018
09:30
Rozsudok
C-493/17
Hospodárska politika
Weiss a i.
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 11/12/2018
09:30
Prednes
C-591/17
Občianstvo Únie
Rakúsko / Nemecko
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/12/2018
09:30
Prednes
T-405/15
Inštitucionálne právo
Fulmen / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/12/2018
09:30
Rozsudok
T-100/17
Štátna pomoc
BTB Holding Investments a Duferco Participations Holding / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/12/2018
09:30
Prednes
T-170/17
Služobný poriadok úradníkov
RW / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/12/2018
09:30
Prednes
T-185/17
PlasticsEurope / ECHA
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/12/2018
09:30
Rozsudok
T-440/17
Arca Capital Bohemia / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/12/2018
09:30
Rozsudok
T-441/17
Arca Capital Bohemia / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/12/2018
11:30
Prednes
T-406/15
Inštitucionálne právo
Mahmoudian / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF