Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 12/02/2019
09:30
Návrhy
C-568/17
Dane
Geelen
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 12/02/2019
09:30
Rozsudok
C-492/18 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
TC
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 12/02/2019
09:30
Prednes
C-619/18
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/02/2019
09:30
Rozsudok
T-292/15
Inštitucionálne právo
Vakakis kai Synergates / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/02/2019
09:30
Rozsudok
T-134/17
Hércules Club de Fútbol / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/02/2019
09:30
Rozsudok
T-201/17
Hospodárska súťaž
Printeos / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/02/2019
09:30
Rozsudok
T-453/17
Služobný poriadok úradníkov
TV / Rada
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/02/2019
09:30
Prednes
T-476/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Arysta LifeScience Netherlands / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/02/2019
09:30
Prednes
T-209/18
Duševné vlastníctvo
Porsche / EUIPO - Autec (Véhicules)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/02/2019
09:30
Rozsudok
T-231/18
Duševné vlastníctvo
Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam / EUIPO - Lupu (Djili)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/02/2019
09:30
Prednes
T-377/18
Intercept Pharma a Intercept Pharmaceuticals / EMA
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 12/02/2019
11:30
Prednes
T-210/18
Duševné vlastníctvo
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF