Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-82/17 P
TestBioTech a i. / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-299/17
Priemyselná politika
VG Media
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-347/17
A a i.
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-683/17
Duševné vlastníctvo
Cofemel
Súdny dvor - Tretia komora
PT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-688/17
Duševné vlastníctvo
Bayer Pharma
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-709/17 P
Obchodná politika
Komisia / Kolachi Raj Industrial
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Slobodné poskytovanie služieb
Maksimovic
Köfler a i.
Köfler
Köfler a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-104/18 P
Duševné vlastníctvo
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-199/18
C-200/18
C-343/18
Aproximácia právnych predpisov
Pollo del Campo a Avi Coop
C.A.F.A.R. a Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola a MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Súdny dvor - Deviata komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 12/09/2019
09:30
Návrhy
C-482/18
Dane
Google Ireland
Súdny dvor - Veľká komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 12/09/2019
09:30
Návrhy
C-513/18
Dane
Autoservizi Giordano
Súdny dvor - Druhá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 12/09/2019
09:30
Návrhy
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Súdny dvor - Druhá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 12/09/2019
09:30
Návrhy
C-542/18 RX-II
Inštitucionálne právo
Réexamen Simpson / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 12/09/2019
09:30
Návrhy
C-543/18 RX-II
Inštitucionálne právo
Réexamen HG / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
C-541/18
Duševné vlastníctvo
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 12/09/2019
09:30
Prednes
C-584/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Blue Air - Airline Management Solutions a i.
Súdny dvor - Tretia komora
EL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Prednes
C-627/18
Štátna pomoc
Nelson Antunes da Cunha
Súdny dvor - Druhá komora
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Návrhy
C-666/18
Aproximácia právnych predpisov
IT Development
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 12/09/2019
09:30
Prednes
C-766/18 P
Duševné vlastníctvo
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
T-417/16
Štátna pomoc
Achemos Grupė a Achema / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
T-629/17
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
Česká republika / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
CS Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
T-225/18
Služobný poriadok úradníkov
Manéa / CdT
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 12/09/2019
09:30
Rozsudok
T-528/18
Služobný poriadok úradníkov
XI / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF