Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 12/12/2018
09:30
Návrhy
C-476/17
Duševné vlastníctvo
Pelham a i.
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 12/12/2018
09:30
Prednes
C-526/17
Komisia / Taliansko
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Prednes
C-624/17
Tronex
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Prednes
C-683/17
Duševné vlastníctvo
Cofemel
Súdny dvor - Tretia komora
PT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Prednes
Spojené veci C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Súdny dvor - Štvrtá komora
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-498/14
Deutsche Umwelthilfe / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-677/14
Hospodárska súťaž
Biogaran / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-679/14
Hospodárska súťaž
Teva UK a i. / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-680/14
Hospodárska súťaž
Lupin / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-682/14
Hospodárska súťaž
Mylan Laboratories a Mylan / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-684/14
Hospodárska súťaž
Krka / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-691/14
Hospodárska súťaž
Servier a i. / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-701/14
Hospodárska súťaž
Niche Generics / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-705/14
Hospodárska súťaž
Unichem Laboratories / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Prednes
T-292/15
Inštitucionálne právo
Vakakis kai Synergates / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-683/15
Štátna pomoc
Freistaat Bayern / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-722/15
T-723/15
T-724/15
Štátna pomoc
Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns / Komisia
Genossenschaftsverband Bayern / Komisia
Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-409/16
Makhlouf / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-411/16
Syriatel Mobile Telecom / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-416/16
Othman / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-614/16
Služobný poriadok úradníkov
Colin / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-873/16
Hospodárska súťaž
Groupe Canal + / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Prednes
T-125/17
BASF Grenzach / ECHA
Všeobecný súd - Piata rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-253/17
Duševné vlastníctvo
Der Grüne Punkt / EUIPO - Halston Properties (Représentation d'un cercle avec deux flèches)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-283/17
Služobný poriadok úradníkov
SH / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-358/17
Mubarak / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-609/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Francúzsko / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-743/17
Duševné vlastníctvo
Bischoff / EUIPO - Miroglio Fashion (CARACTÈRE)
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Prednes
T-765/17
Duševné vlastníctvo
Kiku / OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/12/2018
09:30
Rozsudok
T-821/17
Duševné vlastníctvo
Vitromed / EUIPO - Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF