Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 13/12/2018
09:00
Prednes
C-43/18
CFE
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:00
Prednes
C-321/18
Terre wallonne
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-138/17 P
C-146/17 P
Inštitucionálne právo
Union européenne / Gascogne Sack Deutschland a Gascogne
Gascogne Sack Deutschland a Gascogne / Union européenne
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
C-150/17 P
Inštitucionálne právo
Union européenne / Kendrion
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-174/17 P
C-222/17 P
Inštitucionálne právo
Union européenne / ASPLA a Armando Álvarez
ASPLA a Armando Álvarez / Union européenne
Súdny dvor - Prvá komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
C-298/17
Slobodné poskytovanie služieb
France Télévisions
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 13/12/2018
09:30
Návrhy
C-299/17
Priemyselná politika
VG Media
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
C-385/17
Sociálna politika
Hein
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-412/17
C-474/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Touring Tours und Travel
Sociedad de Transportes
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 13/12/2018
09:30
Návrhy
C-443/17
Aproximácia právnych predpisov
Abraxis Bioscience
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
C-492/17
Štátna pomoc
Rittinger a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
C-514/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Sut
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 13/12/2018
09:30
Prednes
C-705/17
Duševné vlastníctvo
Hansson
Súdny dvor - Piata komora
SV Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Prednes
C-22/18
Občianstvo Únie
TopFit a Biffi
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Prednes
C-41/18
Meca
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-167/13
Štátna pomoc
Comune di Milano / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-827/14
Hospodárska súťaž
Deutsche Telekom / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-851/14
Hospodárska súťaž
Slovak Telekom / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-111/15
Štátna pomoc
Ryanair a Airport Marketing Services / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-165/15
Štátna pomoc
Ryanair a Airport Marketing Services / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-284/15
Štátna pomoc
AlzChem / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-558/15
Inštitucionálne právo
Iran Insurance / Rada
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-559/15
Inštitucionálne právo
Post Bank Iran / Rada
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-591/15
Štátna pomoc
Transavia Airlines / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
NL Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-630/15
Štátna pomoc
Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-631/15
Štátna pomoc
Stena Line Scandinavia / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-53/16
Štátna pomoc
Ryanair a Airport Marketing Services / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-77/16
Štátna pomoc
Ryanair a Airport Marketing Services / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-165/16
Štátna pomoc
Ryanair a Airport Marketing Services / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-290/16
Poľnohospodárstvo a rybolov
Fruits de Ponent / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-339/16
T-352/16
T-391/16
Ville de Paris / Komisia
Ville de Bruxelles / Komisia
Ayuntamiento de Madrid / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-530/16
Služobný poriadok úradníkov
Schubert a i. / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-543/16
T-544/16
Služobný poriadok úradníkov
Carpenito / Rada
Kannellopoulou a i. / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-591/16
Služobný poriadok úradníkov
Wahlström / Frontex
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-632/16
Služobný poriadok úradníkov
Haeberlen / ENISA
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-672/16
Duševné vlastníctvo
C=Holdings / EUIPO - Trademarkers (C=commodore)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-689/16
Služobný poriadok úradníkov
Pipiliagkas / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-743/16 RENV
Služobný poriadok úradníkov
CX / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-830/16
Duševné vlastníctvo
Monolith Frost / EUIPO - Dovgan (PLOMBIR)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-137/17
Služobný poriadok úradníkov
Kakol / Komisia
Všeobecný súd - Samosudca
FR Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-247/17
Azarov / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-274/17
Duševné vlastníctvo
Monster Energy / EUIPO - Bösel (MONSTER DIP)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Prednes
T-399/17
Inštitucionálne právo
Dalli / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-537/17
Služobný poriadok úradníkov
De Loecker / SEAE
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Prednes
T-582/17
Boshab a i. / Rada
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-706/17
Služobný poriadok úradníkov
UP / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Prednes
T-733/17
GMPO / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-30/18
Duševné vlastníctvo
Yado / EUIPO - Dvectis CZ (Coussin de soutien)
Všeobecný súd - Samosudca
SK Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-76/18
Služobný poriadok úradníkov
CN / Parlament
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-83/18
Služobný poriadok úradníkov
CH / Parlament
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-94/18
Duševné vlastníctvo
Multifit / EUIPO (fit+fun)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-98/18
Duševné vlastníctvo
Multifit / EUIPO (MULTIFIT)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Rozsudok
T-102/18
Duševné vlastníctvo
Knauf / EUIPO (upgrade your personality)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
09:30
Prednes
T-303/18 RENV
Služobný poriadok úradníkov
AV / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/12/2018
14:30
Prednes
C-89/18
Vonkajšie vzťahy
A
Súdny dvor - Prvá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF