Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 14/01/2019
14:30
Prednes
C-390/18
Slobodné poskytovanie služieb
AIRBNB Ireland
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 14/01/2019
14:30
Prednes
T-272/18
Duševné vlastníctvo
EBM Technologies / EUIPO (MobiPACS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF