Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
C-345/17
Aproximácia právnych predpisov
Buivids
Súdny dvor - Druhá komora
LV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
C-423/17
Aproximácia právnych predpisov
Warner-Lambert Company
Súdny dvor - Šiesta komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
C-531/17
Dane
Vetsch Int. Transporte
Súdny dvor - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
C-554/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Jonsson
Súdny dvor - Tretia komora
SV Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
C-562/17
Dane
Nestrade
Súdny dvor - Deviata komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 14/02/2019
09:30
Návrhy
C-585/17
Štátna pomoc
Dilly's Wellnesshotel
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
C-630/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Milivojević
Súdny dvor - Druhá komora
HR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
C-710/17
CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni
Súdny dvor - Deviata komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 14/02/2019
09:30
Prednes
C-39/18 P
Hospodárska súťaž
Komisia / Icap a i.
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Návrhy
C-58/18
Schyns
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
C-154/18
Sociálna politika
Horgan a Keegan
Súdny dvor - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 14/02/2019
09:30
Prednes
C-168/18
Sociálna politika
Pensions-Sicherungs-Verein
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-131/16
T-263/16
Štátna pomoc
Belgicko / Komisia
Magnetrol International / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Prednes
T-365/16
Hospodárska politika
Portigon / CRU
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
T-903/16
Inštitucionálne právo
RE / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
T-91/17
Služobný poriadok úradníkov
L / Parlament
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
T-366/17
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Prednes
T-610/17
ICL-IP Terneuzen a ICL Europe Coöperatief / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Prednes
T-629/17
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
Česká republika / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
CS Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
T-796/17
Duševné vlastníctvo
Mouldpro / EUIPO - Wenz Kunststoff (MOULDPRO)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
T-34/18
Duševné vlastníctvo
Giove Gas / EUIPO - Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
T-63/18
Duševné vlastníctvo
Torro Entertainment / EUIPO - Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
T-123/18
Duševné vlastníctvo
Bayer Intellectual Property / EUIPO (Représentation d'un coeur)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Rozsudok
T-162/18
Duševné vlastníctvo
Beko / EUIPO - Acer (ALTUS)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
09:30
Prednes
T-269/18
Duševné vlastníctvo
Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 14/02/2019
11:00
Prednes
C-249/18
Colná únia
CEVA Freight Holland
Súdny dvor - Ôsma komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF