Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-400/10 RENV
Hamas / Rada
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-298/16
Inštitucionálne právo
East West Consulting / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-525/16
Služobný poriadok úradníkov
GQ a i. / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-526/16
Služobný poriadok úradníkov
FZ a i. / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-540/16
Služobný poriadok úradníkov
FZ a i. / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-750/16
Služobný poriadok úradníkov
FV / Rada
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-128/17
Služobný poriadok úradníkov
Torné / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-464/17
Služobný poriadok úradníkov
TP / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-572/17
Služobný poriadok úradníkov
UC / Parlament
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-761/17
Služobný poriadok úradníkov
UR / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-801/17
Duševné vlastníctvo
Dermatest / EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-802/17
Duševné vlastníctvo
Dermatest / EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-803/17
Duševné vlastníctvo
Dermatest / EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
09:30
Rozsudok
T-7/18
Duševné vlastníctvo
Inforsacom Logicalis / EUIPO (Business and technology working as one)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
10:00
Rozsudok
T-725/15
Poľnohospodárstvo a rybolov
Arysta LifeScience Netherlands / EFSA
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 14/12/2018
10:00
Rozsudok
T-46/17
Duševné vlastníctvo
TDH Group / EUIPO - Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF