Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 29/04/2019
15:00
Prednes
C-323/18
Dane
Tesco-Global Áruházak
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
09:30
Stanovisko
Avis 1/17
Inštitucionálne právo
Accord ECG UE-Canada
Súdny dvor - Plenárne zasadnutie
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-556/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Torubarov
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 30/04/2019
09:30
Rozsudok
C-611/17
Politika rybolovu
Taliansko / Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-620/17
Zásady práva Spoločenstva
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Súdny dvor - Štvrtá komora
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-128/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Dorobantu
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-198/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
CeDe Group
Súdny dvor - Štvrtá komora
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-390/18
Slobodné poskytovanie služieb
AIRBNB Ireland
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 30/04/2019
09:30
Prednes
C-414/18
Aproximácia právnych predpisov
Iccrea Banca
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-508/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
OG (Parquet de Lübeck)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-509/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
PF (Procureur général de Lituanie)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-82/19 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
PI (Parquet de Zwickau)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
Spojené veci T-516/16
T-536/16
Služobný poriadok úradníkov
Alvarez y Bejarano a i. / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
Spojené veci T-523/16
T-542/16
Služobný poriadok úradníkov
Ardalic a i. / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-737/17
Služobný poriadok úradníkov
Wattiau / Parlament
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-747/17
Štátna pomoc
UPF / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-754/17
Štátna pomoc
Chambre de commerce a d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-136/18
Duševné vlastníctvo
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-214/18
Inštitucionálne právo
Briois / Parlament
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Prednes
T-385/18
Duševné vlastníctvo
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-558/18
Duševné vlastníctvo
Lupu / EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:00
Prednes
C-380/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:00
Prednes
Spojené veci C-381/18
C-382/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-598/17
Štátna pomoc
A-Fonds
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-614/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-683/17
Duševné vlastníctvo
Cofemel
Súdny dvor - Tretia komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-692/17
Dane
Paulo Nascimento Consulting
Súdny dvor - Druhá komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-694/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Pillar Securitisation
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-28/18
Aproximácia právnych predpisov
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-39/18 P
Hospodárska súťaž
Komisia / Icap a i.
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-42/18
Dane
Cardpoint
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-70/18
Vonkajšie vzťahy
A a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-98/18
T. Boer & Zonen
Súdny dvor - Deviata komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-133/18
Dane
Sea Chefs Cruise Services
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-224/18
Dane
Budimex
Súdny dvor - Siedma komora
PL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-225/18
Dane
Grupa Lotos
Súdny dvor - Ôsma komora
PL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-250/18
Komisia / Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Súdny dvor - Ôsma komora
HR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-259/18
Slobodné poskytovanie služieb
Asendia Spain
Súdny dvor - Ôsma komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-265/18
Dane
Jarmuškienė
Súdny dvor - Desiata komora
LT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-268/18
Colná únia
Onlineshop
Súdny dvor - Desiata komora
RO Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-294/18
Energia
Oulun Sähkönmyynti
Súdny dvor - Desiata komora
FI Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-309/18
Lavorgna
Súdny dvor - Deviata komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 02/05/2019
09:30
Prednes
C-360/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Cargill Deutschland
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Prednes
C-395/18
Tim
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Prednes
T-399/16
Hospodárska súťaž
CK Telecoms UK Investments / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
T-748/16
Služobný poriadok úradníkov
QH / Parlament
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
11:00
Prednes
Spojené veci C-398/18
C-428/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Bocero Torrico
Bode
Súdny dvor - Ôsma komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
14:30
Prednes
C-417/18
Priemyselná politika
AW e.a. (Appels au 112)
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 03/05/2019
09:30
Prednes
T-399/16
Hospodárska súťaž
CK Telecoms UK Investments / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
09:30
Rozsudok
T-135/17
Štátna pomoc
Scor / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
09:30
Prednes
T-217/17
Štátna pomoc
FVE Holýšov I a i. / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
09:30
Rozsudok
T-271/18
Služobný poriadok úradníkov
Mauritsch / INEA
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
09:30
Prednes
T-432/18
Služobný poriadok úradníkov
Palo / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
14:30
Prednes
Spojené veci C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Slobodné poskytovanie služieb
Maksimovic
Köfler a i.
Köfler
Köfler a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
C-431/17
Voľný pohyb osôb
Monachos Eirinaios
Súdny dvor - Veľká komora
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
utorok 07/05/2019
09:30
Návrhy
C-285/18
Irgita
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
utorok 07/05/2019
09:30
Návrhy
C-347/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Salvoni
Súdny dvor - Prvá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
C-447/18
Voľný pohyb osôb
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava a i.
Súdny dvor - Tretia komora
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-49/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Španielsko / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-239/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Nemecko / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
T-27/18 RENV
Služobný poriadok úradníkov
FV / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-152/18
T-153/18
T-154/18
T-155/18
Duševné vlastníctvo
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-287/18
T-288/18
Duševné vlastníctvo
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-407/18
Služobný poriadok úradníkov
WP / EUIPO
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-423/18
Duševné vlastníctvo
Fissler / EUIPO (vita)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
T-501/18
Duševné vlastníctvo
Currency One / EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Všeobecný súd - Prvá komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-629/18
Duševné vlastníctvo
mobile.de / EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-24/17
Sociálna politika
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-396/17
Sociálna politika
Leitner
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-450/17 P
Hospodárska politika
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-494/17
Sociálna politika
Rossato a Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-566/17
Dane
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Súdny dvor - Druhá komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-568/17
Dane
Geelen
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-580/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Järvelaev
Súdny dvor - Desiata komora
ET Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-631/17
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Inspecteur van de Belastingdienst
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Súdny dvor - Druhá komora
FI Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-712/17
Dane
EN.SA.
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-25/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Kerr
Súdny dvor - Prvá komora
BG Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-53/18
Sloboda usadiť sa
Mastromartino
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez a Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre a i.
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-127/18
Dane
A-PACK CZ
Súdny dvor - Prvá komora
CS Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-161/18
Sociálna politika
Villar Láiz
Súdny dvor - Tretia komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
C-168/18
Sociálna politika
Pensions-Sicherungs-Verein
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-194/18
Sociálna politika
Dodič
Súdny dvor - Deviata komora
SL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-230/18
Zásady práva Spoločenstva
PI
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-243/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Entreprise commune Fusion for Energy / Galocha
Súdny dvor - Prvá komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-253/18
Doprava
Rhenus Veniro
Súdny dvor - Desiata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
C-344/18
Sociálna politika
ISS Facility Services
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
C-385/18
Štátna pomoc
Arriva Italia a i.
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
C-460/18 P
Služobný poriadok úradníkov
HK / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-486/18
Sociálna politika
Praxair MRC
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-571/16
Služobný poriadok úradníkov
PT / Európska investičná banka
Všeobecný súd - Štvrtá komora
SV Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-690/16
Enrico Colombo a Corinti Giacomo / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
T-48/17
Inštitucionálne právo
ADDE / Parlament
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-37/18
Duševné vlastníctvo
Stirlinx Arkadiusz Kamusiński / EUIPO - Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-99/18
Služobný poriadok úradníkov
Stamatopoulos / ENISA
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-185/18
Hospodárska súťaž
Lucchini / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-269/18
Duševné vlastníctvo
Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-324/18
Duševné vlastníctvo
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-325/18
Duševné vlastníctvo
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-358/18
Duševné vlastníctvo
J. García Carrión / EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
T-380/18
Duševné vlastníctvo
Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-469/18
Duševné vlastníctvo
Battelle Memorial Institute / EUIPO (HEATCOAT)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-434/15
Inštitucionálne právo
Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i. / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-553/15
Inštitucionálne právo
Export Development Bank of Iran / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-749/16
Obchodná politika
Stemcor London a Samac Steel Supplies / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-170/17
Služobný poriadok úradníkov
RW / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Prednes
T-828/17
Služobný poriadok úradníkov
Quadri di Cardano / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-55/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-56/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-57/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 13/05/2019
15:00
Prednes
C-445/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Vaselife International a Chrysal International
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 13/05/2019
15:00
Prednes
C-632/18
Hospodárska politika
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Súdny dvor - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:00
Rozsudok
C-77/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
X (Révocation du statut de réfugié)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 14/05/2019
09:00
Rozsudok
C-55/18
Sociálna politika
CCOO
Súdny dvor - Veľká komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 14/05/2019
09:00
Návrhy
C-260/18
Dziubak
Súdny dvor - Tretia komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 14/05/2019
09:00
Prednes
Spojené veci C-585/18
C-624/18
C-625/18
Zásady práva Spoločenstva
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-728/17
Štátna pomoc
Marinvest a Porting / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-751/17
Commune de Fessenheim a i. / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-795/17
Duševné vlastníctvo
Moreira / EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-12/18
Duševné vlastníctvo
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-89/18
T-90/18
Duševné vlastníctvo
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Prednes
T-112/18
Duševné vlastníctvo
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Prednes
T-399/18
Duševné vlastníctvo
TrekStor / EUIPO (Theatre)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-465/18
Duševné vlastníctvo
Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Všeobecný súd - Tretia komora
EL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-466/18
Duševné vlastníctvo
Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Všeobecný súd - Tretia komora
EL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
14:30
Prednes
T-100/18
Služobný poriadok úradníkov
Wehrheim / BCE
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-341/17 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Súdny dvor - Ôsma komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 15/05/2019
09:30
Návrhy
C-621/17
Kiss a CIB Bank
Súdny dvor - Tretia komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-653/17 P
Duševné vlastníctvo
VM Vermögens-Management / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-677/17
Vonkajšie vzťahy
Çoban
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-706/17
Štátna pomoc
Achema a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-715/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-718/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-719/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-103/18
C-429/18
Sociálna politika
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez a i.
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-132/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Komisia / Tuerck
Súdny dvor - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-170/18 P
Služobný poriadok úradníkov
CJ / ECDC
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-235/18
Dane
Vega International Car Transport and Logistic
Súdny dvor - Ôsma komora
PL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-306/18
Colná únia
KORADO
Súdny dvor - Ôsma komora
CS Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 15/05/2019
09:30
Návrhy
C-378/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Westphal
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-402/18
Tedeschi a Consorzio Stabile Istant Service
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-433/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Aktiva Finants
Súdny dvor - Prvá komora
FI Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
T-528/18
Služobný poriadok úradníkov
XI / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
T-716/18
Duševné vlastníctvo
The Logistical Approach / EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-479/17 P
Inštitucionálne právo
Guardian Europe / Union européenne
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-509/17
Sociálna politika
Plessers
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-31/18
Energia
Elektrorazpredelenie Yug
Súdny dvor - Piata komora
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-68/18
Dane
Petrotel-Lukoil
Súdny dvor - Piata komora
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-138/18
Colná únia
Estron
Súdny dvor - Šiesta komora
DA Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-176/18
Duševné vlastníctvo
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Súdny dvor - Siedma komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation a Intervet International / EMA
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-204/18 P
Pebagua / Komisia
Súdny dvor - Deviata komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-281/18 P
Duševné vlastníctvo
Repower / EUIPO
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-314/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-423/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Südzucker
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-435/18
Hospodárska súťaž
Otis Gesellschaft a i.
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-484/18
Aproximácia právnych predpisov
Spedidam
Súdny dvor - Piata komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-37/17
Inštitucionálne právo
Bank Tejarat / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-624/17
Štátna pomoc
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-733/17
GMPO / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-813/17
Služobný poriadok úradníkov
Nerantzaki / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-228/18
Transtec / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-354/18
Duševné vlastníctvo
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
T-356/18
Duševné vlastníctvo
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
T-536/18
Duševné vlastníctvo
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (fitness)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 20/05/2019
14:30
Prednes
C-371/18
Duševné vlastníctvo
Sky a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 20/05/2019
14:30
Rozsudok
T-104/18
Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA
Všeobecný súd - Šiesta komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 20/05/2019
14:30
Prednes
T-286/18
Azarov / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 21/05/2019
09:30
Rozsudok
C-235/17
Voľný pohyb kapitálu
Komisia / Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
utorok 21/05/2019
09:30
Návrhy
C-94/18
Občianstvo Únie
Chenchooliah
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 21/05/2019
09:30
Prednes
C-542/18 RX-II
Inštitucionálne právo
Réexamen Simpson / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 21/05/2019
09:30
Prednes
C-543/18 RX-II
Inštitucionálne právo
Réexamen HG / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/05/2019
09:30
Prednes
C-156/17
Voľný pohyb kapitálu
Köln-Aktienfonds Deka
Súdny dvor - Siedma komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/05/2019
09:30
Prednes
C-10/18 P
Hospodárska súťaž
Marine Harvest / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/05/2019
09:30
Rozsudok
C-226/18
Colná únia
Krohn & Schröder
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 22/05/2019
09:30
Návrhy
C-236/18
Aproximácia právnych predpisov
GRDF
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 22/05/2019
09:30
Návrhy
C-329/18
Dane
Altic
Súdny dvor - Tretia komora
LV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 22/05/2019
09:30
Rozsudok
T-604/15
Podnikové právo
Ertico - ITS Europe / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/05/2019
09:30
Rozsudok
T-197/16
Duševné vlastníctvo
Andrea Incontri / EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/05/2019
09:30
Rozsudok
T-791/16
Štátna pomoc
Real Madrid Club de Fútbol / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 22/05/2019
09:30
Prednes
T-417/18
Inštitucionálne právo
CdT / EUIPO
Všeobecný súd - Štvrtá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
C-634/17
ReFood
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
C-658/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
WB
Súdny dvor - Prvá komora
PL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 23/05/2019
09:30
Návrhy
C-703/17
Voľný pohyb osôb
Krah
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
C-720/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bilali
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
C-52/18
Fülla
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 23/05/2019
09:30
Návrhy
C-239/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Saatgut-Treuhandverwaltung
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 23/05/2019
09:30
Návrhy
C-270/18
Dane
UPM France
Súdny dvor - Piata komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 23/05/2019
09:30
Návrhy
C-280/18
Flausch a i.
Súdny dvor - Prvá komora
EL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 23/05/2019
09:30
Návrhy
C-383/18
Lexitor
Súdny dvor - Prvá komora
PL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 23/05/2019
09:30
Prednes
C-384/18
Sloboda usadiť sa
Komisia / Belgique (Comptables)
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Prednes
C-432/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
T-631/16
Inštitucionálne právo
Remag Metallhandel a Jaschinsky / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
T-107/17
Inštitucionálne právo
Steinhoff a i. / BCE
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
T-222/17
Hospodárska súťaž
Recylex a i. / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
T-370/17
Hospodárska súťaž
KPN / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
T-837/17
Duševné vlastníctvo
Negru / EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-3/18
T-4/18
Duševné vlastníctvo
Holzer y Cia / EUIPO - Annco (ANN TAYLOR)
Holzer y Cia / EUIPO - Annco (AT ANN TAYLOR)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Prednes
T-310/18
Sociálna politika
EPSU a Willem Goudriaan / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
T-312/18
Duševné vlastníctvo
Dentsply De Trey / EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
T-364/18
Duševné vlastníctvo
Arçelik / EUIPO (MicroGarden)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 23/05/2019
09:30
Rozsudok
T-439/18
Duševné vlastníctvo
Sintokogio / EUIPO (ProAssist)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 27/05/2019
09:30
Rozsudok
C-508/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
OG (Parquet de Lübeck)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
pondelok 27/05/2019
09:30
Rozsudok
C-509/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
PF (Procureur général de Lituanie)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
pondelok 27/05/2019
09:30
Rozsudok
C-82/19 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
PI (Parquet de Zwickau)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 04/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-609/17
C-610/17
Sociálna politika
TSN
AKT
Súdny dvor - Veľká komora
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 04/06/2019
09:30
Návrhy
C-18/18
Slobodné poskytovanie služieb
Glawischnig-Piesczek
Súdny dvor - Tretia komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 04/06/2019
09:30
Prednes
C-482/18
Dane
Google Ireland
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Rozsudok
C-38/17
GT
Súdny dvor - Siedma komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 05/06/2019
09:30
Návrhy
C-641/17
Voľný pohyb kapitálu
College Pension Plan of British Columbia
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
streda 05/06/2019
09:30
Rozsudok
C-142/18
Aproximácia právnych predpisov
Skype Communications
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 05/06/2019
09:30
Návrhy
C-189/18
Dane
Glencore Agriculture Hungary
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 05/06/2019
09:30
Prednes
C-234/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
„AGRO IN 2001“
Súdny dvor - Tretia komora
BG Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Prednes
C-394/18
Sloboda usadiť sa
I.G.I.
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Prednes
C-544/18
Voľný pohyb osôb
HM Revenue & Customs
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Prednes
T-14/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 05/06/2019
09:30
Rozsudok
T-229/18
Duševné vlastníctvo
Biolatte / EUIPO (Biolatte)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Návrhy
C-659/17
Štátna pomoc
Azienda Napoletana Mobilità
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 06/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-13/18
C-126/18
Dane
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Súdny dvor - Druhá komora
HU Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-33/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
V
Súdny dvor - Šiesta komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-58/18
Schyns
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-223/18 P
Duševné vlastníctvo
Deichmann / EUIPO
Súdny dvor - Šiesta komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 06/06/2019
09:30
Návrhy
C-233/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Haqbin
Súdny dvor - Veľká komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-264/18
P.M. a i.
Súdny dvor - Piata komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 06/06/2019
09:30
Návrhy
C-302/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières a suffisantes)
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 06/06/2019
09:30
Prednes
C-341/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Súdny dvor - Piata komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-361/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Weil
Súdny dvor - Šiesta komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 06/06/2019
09:30
Návrhy
C-468/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
R (Compétence responsabilité parentale a obligation alimentaire)
Súdny dvor - Tretia komora
RO Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
C-503/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Barnett / CESE
Súdny dvor - Šiesta komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 06/06/2019
09:30
Prednes
T-778/17
Štátna pomoc
Autostrada Wielkopolska / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-43/18
Duševné vlastníctvo
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-191/18
Duševné vlastníctvo
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-192/18
Duševné vlastníctvo
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-209/18
Duševné vlastníctvo
Porsche / EUIPO - Autec ( Voitures)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-210/18
Duševné vlastníctvo
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-220/18
Duševné vlastníctvo
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Rozsudok
T-221/18
Duševné vlastníctvo
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 06/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-300/18
T-301/18
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-515/17 P
C-561/17 P
Zásady práva Spoločenstva
Uniwersytet Wrocławski / REA
Poľsko / Uniwersytet Wrocławski a REA
Súdny dvor - Veľká komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Súdny dvor - Piata komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 11/06/2019
09:30
Rozsudok
T-478/16
Frank / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/06/2019
09:30
Prednes
T-492/18
Duševné vlastníctvo
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 11/06/2019
14:30
Prednes
T-404/18
Duševné vlastníctvo
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
C-628/17
Orange Polska
Súdny dvor - Piata komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
C-705/17
Duševné vlastníctvo
Hansson
Súdny dvor - Piata komora
SV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
C-43/18
CFE
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
C-185/18
Dane
Oro Efectivo
Súdny dvor - Šiesta komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 12/06/2019
09:30
Návrhy
C-222/18
VIPA
Súdny dvor - Piata komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
C-321/18
Terre wallonne
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 12/06/2019
09:30
Prednes
C-405/18
Voľný pohyb osôb
AURES Holdings
Súdny dvor - Štvrtá komora
CS null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Prednes
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Súdny dvor - Prvá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Prednes
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Súdny dvor - Druhá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Prednes
C-622/18
Duševné vlastníctvo
Cooper International Spirits a i.
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Prednes
T-337/17
Hospodárska súťaž
Air France-KLM / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 12/06/2019
09:30
Rozsudok
T-346/18
Duševné vlastníctvo
Advance Magazine Publishers / EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-646/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Moro
Súdny dvor - Prvá komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-664/17
Sociálna politika
Ellinika Nafpigeia
Súdny dvor - Tretia komora
EL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-22/18
Občianstvo Únie
TopFit a Biffi
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-75/18
Dane
Vodafone Magyarország
Súdny dvor - Veľká komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-193/18
Aproximácia právnych predpisov
Google
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-203/18
C-374/18
Voľný pohyb osôb
Deutsche Post a Leymann
UPS Deutschland a i.
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-261/18
Komisia / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Súdny dvor - Veľká komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-317/18
Sociálna politika
Correia Moreira
Súdny dvor - Ôsma komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Slobodné poskytovanie služieb
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen a i.
Súdny dvor - Tretia komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-363/18
Aproximácia právnych predpisov
Organisation juive européenne a Vignoble Psagot
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-364/18
C-365/18
Energia
Eni
Shell Italia
Súdny dvor - Deviata komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-377/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Súdny dvor - Druhá komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 13/06/2019
09:30
Návrhy
C-418/18 P
Inštitucionálne právo
Puppinck a i. / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-420/18
Dane
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Súdny dvor - Druhá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
C-450/18
Sociálna politika
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Súdny dvor - Prvá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
C-505/18
Štátna pomoc
COPEBI
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
C-523/18
Priemyselná politika
Engie Cartagena
Súdny dvor - Piata komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
T-338/17
Hospodárska súťaž
Air France / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-74/18
Duševné vlastníctvo
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-75/18
Duševné vlastníctvo
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Všeobecný súd - Siedma komora
CS Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
T-225/18
Služobný poriadok úradníkov
Manéa / CdT
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-244/18
Synergy Hellas / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
EL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-357/18
Duševné vlastníctvo
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Všeobecný súd - Ôsma komora
PT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-366/18
Duševné vlastníctvo
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-392/18
Duševné vlastníctvo
Innocenti / EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-398/18
Duševné vlastníctvo
Pielczyk / EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-453/18
T-454/18
Duševné vlastníctvo
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Prednes
T-500/18
Duševné vlastníctvo
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 13/06/2019
09:30
Rozsudok
T-652/18
Duševné vlastníctvo
Porus / EUIPO (oral Dialysis)
Všeobecný súd - Deviata komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 17/06/2019
14:30
Prednes
C-211/18
Dane
Idealmed III
Súdny dvor - Šiesta komora
PT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Rozsudok
C-591/17
Občianstvo Únie
Rakúsko / Nemecko
Súdny dvor - Veľká komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
utorok 18/06/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-152/18 P
C-153/18 P
Hospodárska politika
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Súdny dvor - Prvá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 18/06/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-558/18
C-563/18
Zásady práva Spoločenstva
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Súdny dvor - Veľká komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 18/06/2019
09:30
Prednes
T-607/15
Obchodná politika
Yieh United Steel / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-612/16
Obchodná politika
C & J Clark International
Súdny dvor - Ôsma komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-607/17
Sloboda usadiť sa
Memira Holding
Súdny dvor - Prvá komora
SV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
C-608/17
Sloboda usadiť sa
Holmen
Súdny dvor - Prvá komora
SV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 19/06/2019
09:30
Návrhy
C-93/18
Občianstvo Únie
Bajratari
Súdny dvor - Prvá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 19/06/2019
09:30
Prednes
C-532/18
Doprava
Niki Luftfahrt
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Prednes
C-578/18
Energia
Energiavirasto
Súdny dvor - Piata komora
FI null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-353/15
Štátna pomoc
NeXovation / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-373/15
Štátna pomoc
Ja zum Nürburgring / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 19/06/2019
09:30
Rozsudok
T-307/17
Duševné vlastníctvo
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-458/15
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
K.P.
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-56/18 P
Štátna pomoc
Komisia / Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Súdny dvor - Piata komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 20/06/2019
09:30
Rozsudok
C-72/18
Sociálna politika
Ustariz Aróstegui
Súdny dvor - Druhá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-192/18
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Súdny dvor - Veľká komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Súdny dvor - Druhá komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-213/18
Doprava
Guaitoli a i.
Súdny dvor - Prvá komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/06/2019
09:30
Návrhy
C-272/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Prvá komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 20/06/2019
09:30
Prednes
C-276/18
Dane
KrakVet Marek Batko
Súdny dvor - Piata komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Prednes
C-454/18
Energia
Baltic Cable
Súdny dvor - Tretia komora
SV null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
09:30
Prednes
T-428/18
Duševné vlastníctvo
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 20/06/2019
15:00
Prednes
T-424/18
Duševné vlastníctvo
Puma / EUIPO - Carrefour (Représentation de lignes croisées)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF