Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 15/01/2019
09:30
Rozsudok
C-258/17
Sociálna politika
E.B.
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 15/01/2019
09:30
Návrhy
C-52/18
Fülla
Súdny dvor - Prvá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
utorok 15/01/2019
09:30
Prednes
C-94/18
Občianstvo Únie
Chenchooliah
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 15/01/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-179/16 RENV
T-180/16 RENV
T-181/16 RENV
T-182/16 RENV
T-183/16 RENV
Duševné vlastníctvo
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 15/01/2019
09:30
Prednes
T-741/16
Obchodná politika
Changmao Biochemical Engineering / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 15/01/2019
09:30
Rozsudok
T-881/16
Služobný poriadok úradníkov
HJ / EMA
Všeobecný súd - Štvrtá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 15/01/2019
09:30
Prednes
T-901/16
Štátna pomoc
Elche Club de Fútbol / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 15/01/2019
09:30
Rozsudok
T-111/17
Duševné vlastníctvo
Computer Market / EUIPO (COMPUTER MARKET)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF