CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
vytlačiť vytlačiť
Kalendár

Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 15/11/2017
09:30
Návrhy
Spojené veci C-327/16
C-421/16
Aproximácia právnych predpisov
Jacob
Lassus
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 15/11/2017
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-374/16
C-375/16
Dane
Geissel
Butin
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 15/11/2017
09:30
Rozsudok
C-507/16
Dane
Entertainment Bulgaria System
Súdny dvor - Šiesta komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 15/11/2017
09:30
Návrhy
Spojené veci C-523/16
C-536/16
MA.T.I. SUD
DUEMMESGR
Súdny dvor - Ôsma komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 15/11/2017
09:30
Prednes
C-633/16
Hospodárska súťaž
Ernst & Young
Súdny dvor - Piata komora
DA Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/11/2017
09:30
Prednes
C-681/16
Duševné vlastníctvo
Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/11/2017
09:30
Prednes
C-39/17
Voľný pohyb tovaru
Lubrizol France
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/11/2017
09:30
Prednes
Spojené veci T-737/14
T-739/14
Vnesheconombank / Rada
PSC Prominvestbank / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/11/2017
09:30
Prednes
T-438/16
Duševné vlastníctvo
Altunis / EUIPO - Hotel Cipriani (CIPRIANI)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/11/2017
09:30
Prednes
T-231/17
Služobný poriadok úradníkov
SE / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF

.