Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 16/01/2019
09:30
Rozsudok
C-162/17 P
Duševné vlastníctvo
Poľsko / Stock Polska sp. z o.o. a EUIPO
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 16/01/2019
09:30
Rozsudok
C-265/17 P
Hospodárska súťaž
Komisia / United Parcel Service
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 16/01/2019
09:30
Rozsudok
C-386/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Liberato
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 16/01/2019
09:30
Rozsudok
C-389/17
Slobodné poskytovanie služieb
Paysera LT
Súdny dvor - Prvá komora
LT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 16/01/2019
09:30
Rozsudok
C-496/17
Colná únia
Deutsche Post
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 16/01/2019
09:30
Prednes
C-716/17
Voľný pohyb osôb
A
Súdny dvor - Štvrtá komora
DA Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 16/01/2019
09:30
Prednes
C-722/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Reitbauer a i.
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 16/01/2019
09:30
Prednes
C-724/17
Hospodárska súťaž
Skanska Industrial Solutions a i.
Súdny dvor - Druhá komora
FI Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 16/01/2019
09:30
Prednes
C-163/18
Doprava
Aegean Airlines
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 16/01/2019
09:30
Prednes
T-586/14 RENV
Obchodná politika
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 16/01/2019
09:30
Rozsudok
T-412/16
Bena Properties / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 16/01/2019
09:30
Rozsudok
T-413/16
Cham / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 16/01/2019
09:30
Rozsudok
T-477/17
Haswani / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 16/01/2019
09:30
Rozsudok
T-489/17
Duševné vlastníctvo
Windspiel Manufaktur / EUIPO (Représentation de la position d'une fermeture de bouteille)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF