Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 16/09/2019
14:30
Prednes
C-717/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF