Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
C-310/16
Dzivev a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
BG Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
C-168/17
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
SH
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 17/01/2019
09:30
Návrhy
C-637/17
Aproximácia právnych predpisov
Cogeco Communications
Súdny dvor - Druhá komora
PT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
C-639/17
Voľný pohyb osôb
KPMG Baltics
Súdny dvor - Štvrtá komora
LV Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 17/01/2019
09:30
Návrhy
C-690/17
Duševné vlastníctvo
ÖKO-Test Verlag
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 17/01/2019
09:30
Návrhy
C-706/17
Štátna pomoc
Achema a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 17/01/2019
09:30
Návrhy
C-712/17
Dane
EN.SA.
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 17/01/2019
09:30
Prednes
C-46/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Caseificio Sociale San Rocco a i.
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Prednes
C-70/18
Vonkajšie vzťahy
A a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
C-74/18
Slobodné poskytovanie služieb
A
Súdny dvor - Šiesta komora
FI Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
C-102/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Brisch
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 17/01/2019
09:30
Návrhy
C-133/18
Dane
Sea Chefs Cruise Services
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 17/01/2019
09:30
Prednes
C-210/18
Doprava
WESTbahn Management
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
T-348/16 OP
Arbitrážna doložka
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / ERCEA
Všeobecný súd - Ôsma komora
EL Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
T-117/17
Proximus / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Prednes
T-578/17
Štátna pomoc
a&o hostel and hotel Berlin / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
T-576/17
Duševné vlastníctvo
Mas Que Vinos Global / EUIPO - JESA (EL SEÑORITO)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Prednes
T-602/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Španielsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
T-671/17
Duševné vlastníctvo
Turbo-K International / EUIPO - Turbo-K (TURBO-K)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
T-40/18
Duševné vlastníctvo
Ecolab USA / EUIPO (SOLIDPOWER)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Prednes
T-61/18
Služobný poriadok úradníkov
Rodriguez Prieto / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
T-91/18
Duševné vlastníctvo
Equity Cheque Capital Corporation / EUIPO (DIAMOND CARD)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Prednes
T-136/18
Duševné vlastníctvo
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-152/18
T-153/18
T-154/18
T-155/18
Duševné vlastníctvo
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
09:30
Rozsudok
T-368/18
Duševné vlastníctvo
ETI Gıda Sanayi ve Ticaret / EUIPO - Grupo Bimbo (ETI Bumbo)
Všeobecný súd - Šiesta komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 17/01/2019
14:30
Prednes
C-172/18
Duševné vlastníctvo
AMS Neve a i.
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF