Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-526/17
Komisia / Taliansko
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-700/17
Dane
Peters
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-32/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Moser
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-47/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Riel
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
C-176/18
Duševné vlastníctvo
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Súdny dvor - Siedma komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-222/18
VIPA
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
C-366/18
Sociálna politika
Ortiz Mesonero
Súdny dvor - Šiesta komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-477/18
C-478/18
Aproximácia právnych predpisov
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
C-622/18
Duševné vlastníctvo
Cooper International Spirits a i.
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
C-641/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Rina
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
C-654/18
Interseroh
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-662/18
C-672/18
Aproximácia právnych predpisov
Ministre de l'Action a des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Súdny dvor - Ôsma komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 18/09/2019
09:30
Návrhy
C-678/18
Duševné vlastníctvo
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-778/16
T-892/16
Štátna pomoc
Írsko / Komisia
Apple Sales International a Apple Operations Europe / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
09:30
Prednes
T-695/18
Duševné vlastníctvo
Werner / EUIPO - Merck (fLORAMED)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 18/09/2019
10:30
Prednes
C-640/18
Podnikové právo
Wagram Invest
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF