CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
vytlačiť vytlačiť
Kalendár

Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-434/15
Slobodné poskytovanie služieb
Asociación Profesional Elite Taxi
Súdny dvor - Veľká komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-521/15
Hospodárska politika
Španielsko / Rada
Súdny dvor - Veľká komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-677/15 P
EUIPO / European Dynamics Luxembourg a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-66/16 P
C-67/16 P
C-68/16 P
C-69/16 P
Štátna pomoc
Comunidad Autónoma del País Vasco a Itelazpi / Komisia
Comunidad Autónoma de Cataluña a CTTI / Komisia
Navarra de Servicios y Tecnologías / Komisia
Cellnex Telecom a Retevisión I / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-70/16 P
Štátna pomoc
Comunidad Autónoma de Galicia a Retegal / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-81/16 P
Štátna pomoc
Španielsko / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-102/16
Doprava
Vaditrans
Súdny dvor -
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-158/16
Sociálna politika
Vega González
Súdny dvor -
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-178/16
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani a Guerrato
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 20/12/2017
09:30
Návrhy
C-203/16 P
Štátna pomoc
Andres (faillite Heitkamp BauHolding) / Komisia
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-226/16
Energia
Eni a i.
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-255/16
Aproximácia právnych predpisov
Falbert a i.
Súdny dvor - Prvá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 20/12/2017
09:30
Návrhy
C-258/16
Doprava
Finnair
Súdny dvor - Tretia komora
FI Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-268/16 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Binca Seafoods / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-276/16
Colná únia
Prequ' Italia
Súdny dvor - Siedma komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-277/16
Priemyselná politika
Polkomtel
Súdny dvor - Druhá komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-291/16
Duševné vlastníctvo
Schweppes
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-322/16
Inštitucionálne právo
Global Starnet
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-334/16
Aproximácia právnych predpisov
Núñez Torreiro
Súdny dvor - Šiesta komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-364/16 P
Hospodárska súťaž
Trioplast Industrier / Komisia
Súdny dvor - Šiesta komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-372/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Sahyouni
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-393/16
Poľnohospodárstvo a rybolov
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-397/16
C-435/16
Duševné vlastníctvo
Acacia
Acacia a D'Amato
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-419/16
Voľný pohyb osôb
Simma Federspiel
Súdny dvor - Tretia komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-434/16
Aproximácia právnych predpisov
Nowak
Súdny dvor - Druhá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-442/16
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Gusa
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-462/16
Dane
Boehringer Ingelheim Pharma
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-467/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Schlömp
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 20/12/2017
09:30
Návrhy
C-480/16
Slobodné poskytovanie služieb
Fidelity Funds
Súdny dvor - Piata komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-492/16
Duševné vlastníctvo
Incyte
Súdny dvor - Druhá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-500/16
Dane
Caterpillar Financial Services
Súdny dvor - Druhá komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-504/16
C-613/16
Sloboda usadiť sa
Deister Holding
Juhler Holding
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-516/16
Poľnohospodárstvo a rybolov
Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse
Súdny dvor - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 20/12/2017
09:30
Návrhy
C-525/16
Hospodárska súťaž
Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia
Súdny dvor - Druhá komora
PT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-529/16
Colná únia
Hamamatsu Photonics Deutschland
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 20/12/2017
09:30
Návrhy
C-532/16
Dane
SEB bankas
Súdny dvor - Prvá komora
LT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 20/12/2017
09:30
Návrhy
C-574/16
Sociálna politika
Grupo Norte Facility
Súdny dvor - Veľká komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 20/12/2017
09:30
Návrhy
C-647/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Hassan
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 20/12/2017
09:30
Rozsudok
C-649/16
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Valach a i.
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 20/12/2017
09:30
Návrhy
C-677/16
Sociálna politika
Montero Mateos
Súdny dvor - Veľká komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 20/12/2017
09:30
Návrhy
C-571/17 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ardic
Súdny dvor - Piata komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
piatok 22/12/2017
09:00
Rozsudok
C-571/17 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ardic
Súdny dvor - Piata komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek

.