Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 19/09/2019
08:30
Prednes
C-307/18
Hospodárska súťaž
Generics (UK) a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
C-511/17
Lintner
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-34/18
Lovasné Tóth
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-95/18
C-96/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
van den Berg a Giesen
Franzen
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-251/18
Obchodná politika
Trace Sport
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-358/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Poľsko / Komisia
Súdny dvor - Deviata komora
PL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-467/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Rayonna prokuratura Lom
Súdny dvor - Tretia komora
BG Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 19/09/2019
09:30
Návrhy
C-523/18
Priemyselná politika
Engie Cartagena
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-527/18
Aproximácia právnych predpisov
Gesamtverband Autoteile-Handel
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
C-544/18
Voľný pohyb osôb
Dakneviciute
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 19/09/2019
09:30
Prednes
C-567/18
Duševné vlastníctvo
Coty Germany
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-386/14 RENV
Štátna pomoc
FIH Holding a FIH / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-153/17
Služobný poriadok úradníkov
FV / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-176/17
Duševné vlastníctvo
Sequel Naturals / EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-228/17
Obchodná politika
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-476/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Arysta LifeScience Netherlands / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-783/17
GE Healthcare / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-27/18 RENV
Služobný poriadok úradníkov
FV / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-378/18
Duševné vlastníctvo
NHS / EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-379/18
Služobný poriadok úradníkov
WI / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
09:30
Rozsudok
T-678/18
Duševné vlastníctvo
Società agricola Giusti Dal Col / EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-786/17
BTC / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-359/18
Duševné vlastníctvo
Unifarco / EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Všeobecný súd - Prvá komora
IT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-679/18
Duševné vlastníctvo
Showroom / EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Všeobecný súd - Prvá komora
PL Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Prednes
T-711/18
Duševné vlastníctvo
Wyld / EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 19/09/2019
14:30
Rozsudok
T-761/18
Duševné vlastníctvo
La Caixa / EUIPO - Imagic Vision (imagin bank)
Všeobecný súd - Prvá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF