Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 19/12/2018
11:00
Návrhy
C-40/17
Aproximácia právnych predpisov
Fashion ID
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-216/17
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust a Coopservice
Súdny dvor - Ôsma komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-219/17
Voľný pohyb osôb
Berlusconi a Fininvest
Súdny dvor - Veľká komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-367/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
S
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-374/17
Štátna pomoc
A-Brauerei
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-375/17
Sloboda usadiť sa
Stanley International Betting a Stanleybet Malta
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-414/17
Dane
AREX CZ
Súdny dvor - Štvrtá komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-422/17
Dane
Skarpa Travel
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 19/12/2018
11:00
Návrhy
C-431/17
Voľný pohyb osôb
Monachos Eirinaios
Súdny dvor - Veľká komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-530/17 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Azarov / Rada
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-552/17
Dane
Alpenchalets Resorts
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-572/17
Duševné vlastníctvo
Syed
Súdny dvor - Štvrtá komora
SV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 19/12/2018
11:00
Návrhy
C-598/17
Štátna pomoc
A-Fonds
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-667/17
Sociálna politika
Cadeddu
Súdny dvor - Desiata komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 19/12/2018
11:00
Návrhy
C-681/17
slewo
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-17/18
Dane
Mailat
Súdny dvor - Desiata komora
RO Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 19/12/2018
11:00
Rozsudok
C-51/18
Dane
Komisia / Rakúsko
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 19/12/2018
11:00
Návrhy
C-159/18
Doprava
Moens
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 19/12/2018
11:00
Návrhy
C-202/18
Inštitucionálne právo
Rimšēvičs / Lotyšsko
Súdny dvor - Veľká komora
LV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 19/12/2018
11:00
Návrhy
C-238/18
Inštitucionálne právo
BCE / Lotyšsko
Súdny dvor - Veľká komora
LV Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott