Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 21/01/2019
14:30
Prednes
C-569/17
Komisia / Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Súdny dvor - Veľká komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF