Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 22/01/2019
09:00
Rozsudok
C-193/17
Sociálna politika
Cresco Investigation
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 22/01/2019
09:00
Prednes
C-543/17
Aproximácia právnych predpisov
Komisia / Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 22/01/2019
09:00
Návrhy
C-694/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Pillar Securitisation
Súdny dvor - Tretia komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 22/01/2019
09:30
Rozsudok
T-166/17
Arbitrážna doložka
EKETA / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 22/01/2019
09:30
Rozsudok
T-198/17
Arbitrážna doložka
EKETA / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 22/01/2019
09:30
Prednes
T-228/17
Obchodná politika
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF