Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 23/01/2019
09:30
Rozsudok
C-272/17
Voľný pohyb osôb
Zyla
Súdny dvor - Desiata komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 23/01/2019
09:30
Rozsudok
C-387/17
Štátna pomoc
Fallimento Traghetti del Mediterraneo
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 23/01/2019
09:30
Rozsudok
C-419/17 P
Deza / ECHA
Súdny dvor - Prvá komora
CS Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 23/01/2019
09:30
Rozsudok
C-430/17
Walbusch Walter Busch
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 23/01/2019
09:30
Návrhy
C-509/17
Sociálna politika
Plessers
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 23/01/2019
09:30
Prednes
C-654/17 P
Štátna pomoc
Bayerische Motoren Werke / Komisia a Freistaat Sachsen
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 23/01/2019
09:30
Rozsudok
C-661/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
M.A. a i.
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 23/01/2019
09:30
Prednes
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 23/01/2019
09:30
Návrhy
C-697/17
Telecom Italia
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 23/01/2019
09:30
Rozsudok
C-698/17 P
Duševné vlastníctvo
Klement / EUIPO
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 23/01/2019
09:30
Prednes
C-703/17
Voľný pohyb osôb
Krah
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 23/01/2019
09:30
Prednes
C-34/18
Lovasné Tóth
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 23/01/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-95/18
C-96/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
van den Berg a Giesen
Franzen
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 23/01/2019
09:30
Prednes
T-601/17
Duševné vlastníctvo
Rubik's Brand / EUIPO - Simba Toys (Forme d'un cube)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 23/01/2019
14:00
Prednes
T-434/15
Inštitucionálne právo
Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i. / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF