Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 23/09/2019
14:30
Prednes
C-488/18
Dane
Golfclub Schloss Igling
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 23/09/2019
15:00
Prednes
T-531/18
Hospodárska súťaž
LL-Carpenter / Komisia
Všeobecný súd - Deviata komora
CS Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF