Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
C-136/17
Aproximácia právnych predpisov
GC e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
C-507/17
Aproximácia právnych predpisov
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 24/09/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-515/17 P
C-561/17 P
Zásady práva Spoločenstva
Uniwersytet Wrocławski / REA
Poľsko / Uniwersytet Wrocławski a REA
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 24/09/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-558/18
C-563/18
Zásady práva Spoločenstva
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
utorok 24/09/2019
09:30
Prednes
C-588/18
Sociálna politika
Fetico a i.
Súdny dvor - Veľká komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-586/14 RENV
Obchodná politika
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-755/15
Štátna pomoc
Luxembursko / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-759/15
Štátna pomoc
Fiat Chrysler Finance Europe / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-760/15
Štátna pomoc
Holandsko / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
NL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-636/16
Štátna pomoc
Starbucks a Starbucks Manufacturing Emea / Komisia
Všeobecný súd - Siedma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-105/17
Hospodárska súťaž
HSBC Holdings a i. / Komisia
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-391/17
Inštitucionálne právo
Rumunsko / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
RO Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-13/18
Duševné vlastníctvo
Crédit mutuel Arkéa / EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-261/18
Duševné vlastníctvo
Roxtec / EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-404/18
Duševné vlastníctvo
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Rozsudok
T-492/18
Duševné vlastníctvo
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:30
Prednes
T-658/18
Duševné vlastníctvo
Hästens Sängar / EUIPO (Représentation d'un motif à carreaux)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
09:45
Rozsudok
T-466/17
Hospodárska súťaž
Printeos a i. / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-121/15
Štátna pomoc
Fortischem / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-780/17
Služobný poriadok úradníkov
US / BCE
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-39/18
Služobný poriadok úradníkov
VF / BCE
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-68/18
Duševné vlastníctvo
Fränkischer Weinbauverband / EUIPO (Forme d'une bouteille ellipsoïdale)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-112/18
Duševné vlastníctvo
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-219/18
Duševné vlastníctvo
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-255/18
Služobný poriadok úradníkov
US / BCE
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-300/18
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-301/18
Yanukovych / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
10:00
Rozsudok
T-507/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Francúzsko / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
15:00
Rozsudok
T-500/17
Obchodná politika
Hubei Xinyegang Special Tube / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
15:00
Rozsudok
T-356/18
Duševné vlastníctvo
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-WHEELS)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
15:00
Rozsudok
T-497/18
Duševné vlastníctvo
IAK - Forum International / EUIPO - Schwalb (IAK)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
15:00
Prednes
T-683/18
Duševné vlastníctvo
Conte / EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
Všeobecný súd - Siedma komora
IT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 24/09/2019
15:00
Rozsudok
T-749/18
Duševné vlastníctvo
Daimler / EUIPO (ROAD EFFICIENCY)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF