Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-115/16
Dane
N Luxembourg 1
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-116/16
Dane
T Danmark
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-117/16
Dane
Y Denmark
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-118/16
Dane
X Denmark
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-119/16
Dane
C Danmark I
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-299/16
Dane
Z Denmark
Súdny dvor - Veľká komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-135/17
Voľný pohyb kapitálu
X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers)
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-497/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-581/17
Dane
Wächtler
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 26/02/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-609/17
C-610/17
Sociálna politika
TSN
AKT
Súdny dvor - Veľká komora
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
09:30
Návrhy
C-33/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
V
Súdny dvor - Šiesta komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 26/02/2019
09:30
Návrhy
C-129/18
Občianstvo Únie
SM
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-202/18
Inštitucionálne právo
Rimšēvičs / Lotyšsko
Súdny dvor - Veľká komora
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
C-238/18
Inštitucionálne právo
BCE / Lotyšsko
Súdny dvor - Veľká komora
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
T-679/16
Štátna pomoc
Athletic Club / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
09:30
Rozsudok
T-865/16
Štátna pomoc
Fútbol Club Barcelona / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
09:30
Prednes
T-13/18
Duševné vlastníctvo
Crédit mutuel Arkéa / EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
09:30
Prednes
T-28/18
Duševné vlastníctvo
Marriott Worldwide / EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/02/2019
14:30
Prednes
T-291/18
Duševné vlastníctvo
Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF