Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 26/09/2019
09:30
Rozsudok
C-11/18 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Klymenko / Rada
Súdny dvor - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 26/09/2019
09:30
Návrhy
C-10/18 P
Hospodárska súťaž
Marine Harvest / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 26/09/2019
09:30
Prednes
C-456/18 P
Štátna pomoc
Maďarsko / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
HU Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 26/09/2019
09:30
Návrhy
C-532/18
Doprava
Niki Luftfahrt
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 26/09/2019
09:30
Rozsudok
C-556/18
Komisia / Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
Súdny dvor - Siedma komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 26/09/2019
09:30
Prednes
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Komisia
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 26/09/2019
09:30
Prednes
C-607/18 P
Hospodárska súťaž
NKT Verwaltung a NKT / Komisia
Súdny dvor - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 26/09/2019
09:30
Návrhy
C-785/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
GAEC Jeanningros
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona