Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 27/02/2019
09:30
Rozsudok
C-563/17
Sloboda usadiť sa
Associação Peço a Palavra a i.
Súdny dvor - Druhá komora
PT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
C-584/17 P
Arbitrážna doložka
ADR Center / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Rozsudok
C-670/17 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 27/02/2019
09:30
Návrhy
C-26/18
Dane
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
C-222/18
VIPA
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
C-272/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
T-323/16
Hospodárska politika
Banco Cooperativo Español / CRU
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-746/17
T-748/17
T-749/17
T-770/17
Duševné vlastníctvo
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Beats Electronics / EUIPO - TrekStor (i.Beat)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Rozsudok
T-107/18
Duševné vlastníctvo
Aytekin / EUIPO - Dienne Salotti (Dienne)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
T-214/18
Inštitucionálne právo
Briois / Parlament
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/02/2019
09:30
Prednes
T-219/18
Duševné vlastníctvo
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF