Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-465/16 P
Obchodná politika
Rada / Growth Energy a Renewable Fuels Association
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-466/16 P
Obchodná politika
Rada / Marquis Energy
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-377/17
Slobodné poskytovanie služieb
Komisia / Nemecko
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-388/17
SJ
Súdny dvor - Deviata komora
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-505/17 P
Duševné vlastníctvo
Groupe Léa Nature / EUIPO
Súdny dvor - Deviata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-567/17
Dane
Bene Factum
Súdny dvor - Tretia komora
LT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-579/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
GRADBENIŠTVO KORANA
Súdny dvor - Druhá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-612/17
C-613/17
Aproximácia právnych predpisov
FIG
FISE
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-622/17
Slobodné poskytovanie služieb
Baltic Media Alliance
Súdny dvor - Druhá komora
LT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-624/17
Tronex
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-644/17
Obchodná politika
Eurobolt
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-649/17
Amazon EU
Súdny dvor - Prvá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-658/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
WB
Súdny dvor - Prvá komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-673/17
Priemyselná politika
Planet49
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-677/17
Vonkajšie vzťahy
Çoban
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-723/17
Craeynest a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-729/17
Voľný pohyb osôb
Komisia / Grécko
Súdny dvor - Štvrtá komora
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-9/18
Doprava
Meyn
Súdny dvor - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-14/18 P
Arbitrážna doložka
Alfamicro / Komisia
Súdny dvor - Šiesta komora
PT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-100/18
Aproximácia právnych predpisov
Línea Directa Aseguradora
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez a Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre a i.
Súdny dvor - Piata komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
C-177/18
Sociálna politika
Baldonedo Martín
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Návrhy
C-254/18
Sociálna politika
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
C-278/18
Dane
Sequeira Mesquita
Súdny dvor - Ôsma komora
PT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
C-306/18
Colná únia
KORADO
Súdny dvor - Ôsma komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
T-414/16
Drex Technologies / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
T-415/16
Almashreq Investment Fund / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
T-440/16
Souruh / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
T-466/16
Hospodárska politika
NRW. Bank / CRU
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
T-54/18
Duševné vlastníctvo
Fashion Energy / EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
T-216/18
Služobný poriadok úradníkov
Pozza / Parlament
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Prednes
T-268/18
Duševné vlastníctvo
Sandrone / EUIPO - J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
09:30
Rozsudok
T-459/18
Duševné vlastníctvo
Lotte / EUIPO - Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original)
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
14:30
Prednes
Spojené veci C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Súdny dvor - Piata komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
15:30
Rozsudok
T-69/16
Arbitrážna doložka
Ateknea Solutions Catalonia / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/02/2019
15:30
Prednes
T-376/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF