Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-254/18
Obchodná politika
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products a i. / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
Spojené veci T-110/19
T-111/19
T-113/19
T-116/19
T-117/19
T-118/19
T-119/19
T-120/19
T-121/19
T-122/19
T-123/19
T-124/19
Kazembe Musonda / Rada
Boshab / Rada
Kampete / Rada
Kande Mupompa / Rada
Kahimbi Kasagwe / Rada
Amisi Kumba / Rada
Mutondo / Rada
Numbi / Rada
Ruhorimbere / Rada
Ramazani Shadary / Rada
Kanyama / Rada
Ilunga Luyoyo / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-111/19
Boshab / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-113/19
Kampete / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-116/19
Kande Mupompa / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-117/19
Kahimbi Kasagwe / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-118/19
Amisi Kumba / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-119/19
Mutondo / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-120/19
Numbi / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-121/19
Ruhorimbere / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-122/19
Ramazani Shadary / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-123/19
Kanyama / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
09:30
Prednes
T-124/19
Ilunga Luyoyo / Rada
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/06/2020
14:30
Prednes
C-650/18
Inštitucionálne právo
Maďarsko / Parlament
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF