Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 29/01/2019
09:30
Návrhy
Avis 1/17
Inštitucionálne právo
Accord ECG UE-Canada
Súdny dvor - Plenárne zasadnutie
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 29/01/2019
09:30
Prednes
C-37/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Vueling Airlines
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 29/01/2019
09:30
Návrhy
C-243/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Entreprise commune Fusion for Energy / Galocha
Súdny dvor - Prvá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 29/01/2019
09:30
Rozsudok
T-336/17
Duševné vlastníctvo
The GB Foods / EUIPO - Yatecomeré (YATEKOMO)
Všeobecný súd - Samosudca
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 29/01/2019
09:30
Prednes
T-783/17
GE Healthcare / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 29/01/2019
14:30
Prednes
T-728/17
Štátna pomoc
Marinvest a Porting / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
IT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF