Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
utorok 03/09/2019
09:30
Prednes
C-489/19 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
NJ (Parquet de Vienne)
Súdny dvor - Druhá komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 03/09/2019
14:30
Prednes
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF