Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
streda 30/01/2019
09:30
Rozsudok
C-220/17
Aproximácia právnych predpisov
Planta Tabak
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 30/01/2019
09:30
Rozsudok
C-587/17 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Belgicko / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 30/01/2019
09:30
Návrhy
C-628/17
Orange Polska
Súdny dvor - Piata komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 30/01/2019
09:30
Prednes
C-709/17 P
Obchodná politika
Komisia / Kolachi Raj Industrial
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 30/01/2019
09:30
Prednes
C-28/18
Aproximácia právnych predpisov
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Piata komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 30/01/2019
09:30
Prednes
C-32/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Moser
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 30/01/2019
09:30
Prednes
C-72/18
Sociálna politika
Ustariz Aróstegui
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 30/01/2019
09:30
Prednes
C-71/18
Dane
KPC Herning
Súdny dvor - Prvá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 30/01/2019
09:30
Prednes
T-110/17
Obchodná politika
Jiangsu Seraphim Solar System / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 30/01/2019
09:30
Rozsudok
T-290/17
Stavytskyi / Rada
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 30/01/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-673/17
T-674/17
Štátna pomoc
Port autonome du Centre a de l'Ouest a i. / Komisia
Le Port de Bruxelles a Région de Bruxelles-Capitale / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 30/01/2019
09:30
Prednes
T-674/17
Štátna pomoc
Le Port de Bruxelles a Région de Bruxelles-Capitale / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 30/01/2019
09:30
Rozsudok
T-79/18
Duševné vlastníctvo
Bekat / EUIPO - Borbet (ARBET)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 30/01/2019
09:30
Rozsudok
T-256/18
Duševné vlastníctvo
Arezzo Indústria e Comércio / EUIPO (SCHUTZ)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
PT Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF