Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 30/01/2020
09:00
Prednes
Spojené veci C-133/19
C-136/19
C-137/19
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
État belge (Regroupement familial – Enfant mineur)
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
C-156/17
Voľný pohyb kapitálu
Köln-Aktienfonds Deka
Súdny dvor - Siedma komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
C-307/18
Hospodárska súťaž
Generics (UK) a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
C-394/18
Sloboda usadiť sa
I.G.I.
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
C-395/18
Tim
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 30/01/2020
09:30
Návrhy
C-452/18
Ibercaja Banco
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
C-513/18
Dane
Autoservizi Giordano
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-538/18 P
C-539/18 P
Hospodárska súťaž
České dráhy / Komisia
Súdny dvor - Ôsma komora
CS Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 30/01/2020
09:30
Návrhy
C-654/18
Interseroh
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
C-725/18
Slobodné poskytovanie služieb
Anton van Zantbeek
Súdny dvor - Siedma komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 30/01/2020
09:30
Návrhy
C-786/18
Voľný pohyb tovaru
ratiopharm
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 30/01/2020
09:30
Prednes
C-826/18
Stichting Varkens in Nood a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Prednes
C-147/19
Duševné vlastníctvo
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
T-168/17
CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Prednes
T-255/17
Hospodárska súťaž
Les Mousquetaires a ITM Entreprises / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Prednes
T-420/17
Hospodárska politika
Portigon / CRU
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
T-224/18
Služobný poriadok úradníkov
PV / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
T-292/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Portugalsko / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
PT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Prednes
T-307/18
Obchodná politika
Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
T-598/18
Duševné vlastníctvo
Grupo Textil Brownie / EUIPO - The Guide Association (BROWNIE)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Dalsgaard
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Prednes
Spojené veci T-717/18
T-718/18
Duševné vlastníctvo
B.D. / EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON)
Boyer / EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Všeobecný súd - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Prednes
T-718/18
Duševné vlastníctvo
Boyer / EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Všeobecný súd - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
T-336/19
Služobný poriadok úradníkov
BZ / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
09:30
Rozsudok
T-559/19
Duševné vlastníctvo
Julius Sämann / EUIPO - Maharishi Vedic University (Représentation d'un arbre)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 30/01/2020
14:30
Prednes
C-43/19
Dane
Vodafone Portugal
Súdny dvor - Deviata komora
PT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF