Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-183/17 P
C-184/17 P
Vonkajšie vzťahy
International Management Group / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
C-194/17 P
Duševné vlastníctvo
Pandalis / EUIPO
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
C-225/17 P
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i. / Rada
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 31/01/2019
09:30
Návrhy
C-704/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
D. H.
Súdny dvor - Veľká komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
C-6/18 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Súdny dvor - Ôsma komora
EL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 31/01/2019
09:30
Návrhy
C-25/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Kerr
Súdny dvor - Prvá komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 31/01/2019
09:30
Návrhy
C-55/18
Sociálna politika
CCOO
Súdny dvor - Veľká komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
C-149/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Da Silva Martins
Súdny dvor - Šiesta komora
PT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 31/01/2019
09:30
Prednes
C-208/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Petruchová
Súdny dvor - Prvá komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 31/01/2019
09:30
Prednes
C-226/18
Colná únia
Krohn & Schröder
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 31/01/2019
09:30
Prednes
C-239/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Saatgut-Treuhandverwaltung
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 31/01/2019
09:30
Prednes
T-478/16
Frank / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
T-215/17
Duševné vlastníctvo
Pear Technologies / EUIPO - Apple (PEAR)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
T-559/17
Abdulkarim / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
T-604/17
Duševné vlastníctvo
Thun / EUIPO (Poisson)
Všeobecný súd - Deviata komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
T-667/17
Alkarim for Trade and Industry / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
T-97/18
Duševné vlastníctvo
DeepMind Technologies / EUIPO (STREAMS)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 31/01/2019
09:30
Rozsudok
T-427/18
Duševné vlastníctvo
Geske / EUIPO (SATISFYERMEN)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 31/01/2019
14:30
Prednes
C-291/18
Dane
Grup Servicii Petroliere
Súdny dvor - Tretia komora
RO Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF