Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 18/03/2019
15:00
Prednes
C-75/18
Dane
Vodafone Magyarország
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 19/03/2019
09:00
Rozsudok
C-163/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Jawo
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 19/03/2019
09:00
Rozsudok
Spojené veci C-297/17
C-318/17
C-319/17
C-438/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ibrahim
Sharqawi a i.
Magamadov
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
utorok 19/03/2019
09:00
Rozsudok
C-444/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Arib a i.
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 19/03/2019
09:00
Návrhy
C-71/18
Dane
KPC Herning
Súdny dvor - Prvá komora
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 19/03/2019
09:00
Prednes
Spojené veci C-585/18
C-624/18
C-625/18
Zásady práva Spoločenstva
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 19/03/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-98/16
T-196/16
T-198/16
Štátna pomoc
Taliansko / Komisia
Banca Popolare di Bari / Komisia
Fondo interbancario di tutela dei depositi / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 19/03/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-282/16
T-283/16
Štátna pomoc
Inpost Paczkomaty / Komisia
Inpost / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 19/03/2019
09:30
Prednes
T-105/17
Hospodárska súťaž
HSBC Holdings a i. / Komisia
Všeobecný súd - Druhá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 19/03/2019
09:30
Rozsudok
T-133/18
Duševné vlastníctvo
IQ Group Holdings / EUIPO - Krinner Innovation (Lumiqs)
Všeobecný súd - Samosudca
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 19/03/2019
09:30
Prednes
T-439/18
Duševné vlastníctvo
Sintokogio / EUIPO (ProAssist)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
C-641/17
Voľný pohyb kapitálu
College Pension Plan of British Columbia
Súdny dvor - Druhá komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
C-189/18
Dane
Glencore Agriculture Hungary
Súdny dvor - Piata komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
C-247/18 P
Sociálna politika
Taliansko / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Rozsudok
T-310/16
Obchodná politika
Foshan Lihua Ceramic / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
T-417/16
Štátna pomoc
Achemos Grupė a Achema / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Rozsudok
T-766/16
Štátna pomoc
Hércules Club de Fútbol / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Rozsudok
T-138/17
Duševné vlastníctvo
Prim / EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Rozsudok
T-237/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Španielsko / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Rozsudok
T-760/17
Duševné vlastníctvo
Meesenburg Großhandel / EUIPO (Triotherm+)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Rozsudok
T-762/17
Duševné vlastníctvo
Grammer / EUIPO (Représentation d'une forme)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
T-837/17
Duševné vlastníctvo
Negru / EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 20/03/2019
09:30
Prednes
T-68/18
Duševné vlastníctvo
Fränkischer Weinbauverband / EUIPO (Forme d'une bouteille)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
C-127/17
Doprava
Komisia / Poľsko
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-266/17
C-267/17
Doprava
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker a BVR Busverkehr Rheinland
Rhenus Veniro
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-350/17
C-351/17
Doprava
Mobit
Autolinee Toscane
Súdny dvor - Štvrtá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
C-443/17
Aproximácia právnych predpisov
Abraxis Bioscience
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
C-465/17
Falck Rettungsdienste a Falck
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
C-498/17
Komisia / Taliansko
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 21/03/2019
09:30
Návrhy
C-526/17
Komisia / Taliansko
Súdny dvor - Piata komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
C-590/17
Pouvin a Dijoux
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 21/03/2019
09:30
Návrhy
C-673/17
Priemyselná politika
Planet49
Súdny dvor - Veľká komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
C-702/17
Aproximácia právnych predpisov
Unareti
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 21/03/2019
09:30
Návrhy
C-34/18
Lovasné Tóth
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
C-245/18
Aproximácia právnych predpisov
Tecnoservice Int.
Súdny dvor - Desiata komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 21/03/2019
09:30
Prednes
C-298/18
Sociálna politika
Grafe a Pohle
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
C-312/18 P
Hospodárska súťaž
Eco-Bat Technologies a i. / Komisia
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 21/03/2019
09:30
Prednes
C-484/18
Aproximácia právnych predpisov
Spedidam
Súdny dvor - Piata komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 21/03/2019
09:30
Prednes
T-386/14 RENV
Štátna pomoc
FIH Holding a FIH / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 21/03/2019
09:30
Rozsudok
T-777/17
Duševné vlastníctvo
Pan / EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 21/03/2019
09:30
Prednes
T-449/18
Duševné vlastníctvo
Ortlieb Sportartikel / EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 25/03/2019
14:30
Prednes
C-418/18 P
Inštitucionálne právo
Puppinck a i. / Komisia
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/03/2019
09:00
Rozsudok
C-377/16
Služobný poriadok úradníkov
Španielsko / Parlament
Súdny dvor - Veľká komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
utorok 26/03/2019
09:00
Rozsudok
C-621/16 P
Inštitucionálne právo
Komisia / Taliansko
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 26/03/2019
09:00
Rozsudok
Spojené veci C-70/17
C-179/17
Abanca Corporación Bancaria
Bankia
Súdny dvor - Veľká komora
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 26/03/2019
09:00
Návrhy
Spojené veci C-95/18
C-96/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
van den Berg a Giesen
Franzen
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
utorok 26/03/2019
09:00
Rozsudok
C-129/18
Občianstvo Únie
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 26/03/2019
09:00
Návrhy
C-249/18
Colná únia
CEVA Freight Holland
Súdny dvor - Ôsma komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
utorok 26/03/2019
09:00
Prednes
C-508/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/03/2019
09:00
Prednes
C-509/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/03/2019
09:00
Prednes
C-82/19 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/03/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-119/07
T-207/07
Štátna pomoc
Taliansko / Komisia
Eurallumina / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/03/2019
09:30
Rozsudok
T-480/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EL Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/03/2019
09:30
Rozsudok
T-582/17
Boshab a i. / Rada
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/03/2019
09:30
Rozsudok
T-725/17
Clestra Hauserman / Parlament
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/03/2019
09:30
Rozsudok
T-787/17
Duševné vlastníctvo
Parfümerie Akzente / EUIPO (GlamHair)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/03/2019
09:30
Rozsudok
T-105/18
Duševné vlastníctvo
Deray / EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 26/03/2019
09:30
Prednes
T-464/18
Duševné vlastníctvo
Grupo Bimbo / EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Všeobecný súd - Druhá komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/03/2019
09:30
Rozsudok
C-620/16
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Nemecko
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 27/03/2019
09:30
Rozsudok
C-680/16 P
August Wolff a Remedia / Komisia
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Mengozzi
streda 27/03/2019
09:30
Rozsudok
C-236/17 P
Obchodná politika
Canadian Solar Emea a i. / Rada
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 27/03/2019
09:30
Rozsudok
C-237/17 P
Obchodná politika
Canadian Solar Emea a i. / Rada
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 27/03/2019
09:30
Rozsudok
C-545/17
Slobodné poskytovanie služieb
Pawlak
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 27/03/2019
09:30
Rozsudok
C-578/17
Duševné vlastníctvo
Hartwall
Súdny dvor - Štvrtá komora
FI Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 27/03/2019
09:30
Rozsudok
C-681/17
slewo
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 27/03/2019
09:30
Návrhy
C-716/17
Voľný pohyb osôb
A
Súdny dvor - Štvrtá komora
DA Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 27/03/2019
09:30
Rozsudok
C-201/18
Dane
Mydibel
Súdny dvor - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 27/03/2019
09:30
Prednes
C-280/18
Flausch a i.
Súdny dvor - Prvá komora
EL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/03/2019
09:30
Prednes
T-500/17
Obchodná politika
Hubei Xinyegang Special Tube / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 27/03/2019
09:30
Rozsudok
T-265/18
Duševné vlastníctvo
Biernacka-Hoba / EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata)
Všeobecný súd - Šiesta komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
C-405/16 P
Štátna pomoc
Nemecko / Komisia
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
C-427/17
Komisia / Irlande (Système de collecte a de traitement des eaux usées)
Súdny dvor - Desiata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-487/17
C-488/17
C-489/17
Verlezza a i.
Scaglione
MAD
Súdny dvor - Desiata komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 28/03/2019
09:30
Návrhy
C-569/17
Komisia / Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Súdny dvor - Veľká komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
C-637/17
Aproximácia právnych predpisov
Cogeco Communications
Súdny dvor - Druhá komora
PT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 28/03/2019
09:30
Návrhy
C-680/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Vethanayagam a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
C-60/18
Tallinna Vesi
Súdny dvor - Druhá komora
ET Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
C-101/18
Idi
Súdny dvor - Desiata komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
C-144/18 P
Obchodná politika
River Kwai International Food Industry / AETMD
Súdny dvor - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 28/03/2019
09:30
Návrhy
C-143/18
Romano
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 28/03/2019
09:30
Návrhy
C-163/18
Doprava
Aegean Airlines
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 28/03/2019
09:30
Návrhy
C-171/18
Sociálna politika
Safeway
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 28/03/2019
09:30
Návrhy
C-172/18
Duševné vlastníctvo
AMS Neve a i.
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 28/03/2019
09:30
Návrhy
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland a i.
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 28/03/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-203/18
C-374/18
Voľný pohyb osôb
Deutsche Post a Leymann
UPS Deutschland a i.
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/03/2019
09:30
Návrhy
C-210/18
Doprava
WESTbahn Management
Súdny dvor - Ôsma komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
C-275/18
Dane
Vinš
Súdny dvor - Tretia komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
T-433/16
Hospodárska súťaž
Pometon / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
IT Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/03/2019
09:30
Prednes
T-527/16
Služobný poriadok úradníkov
Tàpias / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-251/17
T-252/17
Duševné vlastníctvo
Robert Bosch / EUIPO (Simply. Connected.)
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
T-562/17
Duševné vlastníctvo
dm-drogerie markt / EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
T-829/17
Duševné vlastníctvo
Coesia / EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques)
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/03/2019
09:30
Prednes
T-53/18
Aproximácia právnych predpisov
Nemecko / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
T-259/18
Duševné vlastníctvo
Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg / EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/03/2019
09:30
Rozsudok
T-276/18
Duševné vlastníctvo
Julius-K9 / EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 28/03/2019
09:30
Prednes
T-279/18
Duševné vlastníctvo
Alliance Pharmaceuticals / EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 29/03/2019
09:30
Rozsudok
T-611/17
Duševné vlastníctvo
All Star / EUIPO - Carrefour Hypermarchés (Forme d'une semelle de chaussure)
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 29/03/2019
09:30
Prednes
T-261/18
Duševné vlastníctvo
Roxtec / EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 01/04/2019
15:00
Prednes
C-261/18
Komisia / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 02/04/2019
09:00
Rozsudok
Spojené veci C-582/17
C-583/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
H.
R.
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
utorok 02/04/2019
09:00
Prednes
C-263/18
Duševné vlastníctvo
Nederlands Uitgeversverbond a Groep Algemene Uitgevers
Súdny dvor - Veľká komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 02/04/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-129/07
T-130/07
Štátna pomoc
Írsko / Komisia
Aughinish Alumina / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 02/04/2019
09:30
Rozsudok
T-492/17
Služobný poriadok úradníkov
Fleig / SEAE
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/04/2019
09:30
Rozsudok
C-617/17
Hospodárska súťaž
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
Súdny dvor - Štvrtá komora
PL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 03/04/2019
09:30
Návrhy
C-654/17 P
Štátna pomoc
Bayerische Motoren Werke / Komisia a Freistaat Sachsen
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 03/04/2019
09:30
Prednes
C-659/17
Štátna pomoc
Azienda Napoletana Mobilità
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/04/2019
09:30
Návrhy
C-722/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Reitbauer a i.
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 03/04/2019
09:30
Rozsudok
C-139/18 P
Služobný poriadok úradníkov
CJ / ECDC
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 03/04/2019
09:30
Rozsudok
C-266/18
Aqua Med
Súdny dvor - Prvá komora
PL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 03/04/2019
09:30
Prednes
T-466/17
Hospodárska súťaž
Printeos a i. / Komisia
Všeobecný súd - Tretia rozšírená komora
ES Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/04/2019
09:30
Prednes
T-95/18
Inštitucionálne právo
Gollnisch / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/04/2019
09:30
Prednes
T-412/18
Duševné vlastníctvo
mobile.de / EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/04/2019
09:30
Rozsudok
T-468/18
Duševné vlastníctvo
NSC Holding / EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 03/04/2019
09:30
Rozsudok
T-555/18
Duševné vlastníctvo
Medrobotics / EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Rozsudok
C-501/17
Doprava
Germanwings
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 04/04/2019
09:30
Rozsudok
C-558/17 P
Služobný poriadok úradníkov
OZ / Európska investičná banka
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 04/04/2019
09:30
Návrhy
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 04/04/2019
09:30
Rozsudok
C-699/17
Allianz Vorsorgekasse
Súdny dvor - Deviata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 04/04/2019
09:30
Návrhy
C-47/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Riel
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 04/04/2019
09:30
Prednes
C-56/18 P
Štátna pomoc
Komisia / Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Súdny dvor - Piata komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Návrhy
C-104/18 P
Duševné vlastníctvo
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 04/04/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-364/18
C-365/18
Energia
Eni
Shell Italia
Súdny dvor - Deviata komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Prednes
C-389/18
Dane
Brussels Securities
Súdny dvor - Siedma komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci T-910/16
T-911/16
Duševné vlastníctvo
Hesse / EUIPO - Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)
Wedl & Hofmann / EUIPO - Hesse (TESTA ROSSA)
Všeobecný súd - Piata komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Rozsudok
T-5/17
Sharif / Rada
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Rozsudok
T-108/17
ClientEarth / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Rozsudok
T-779/17
Duševné vlastníctvo
United Wineries / EUIPO - Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)
Všeobecný súd - Siedma komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Rozsudok
T-804/17
Duševné vlastníctvo
Stada Arzneimittel / EUIPO (Représentation de deux arches opposées)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Rozsudok
T-61/18
Služobný poriadok úradníkov
Rodriguez Prieto / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Prednes
T-357/18
Duševné vlastníctvo
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Všeobecný súd - Ôsma komora
PT Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Rozsudok
T-373/18
Duševné vlastníctvo
ABB / EUIPO (FLEXLOADER)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 04/04/2019
09:30
Prednes
T-479/18
Duševné vlastníctvo
Multifit / EUIPO (Premiere)
Všeobecný súd - Samosudca
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 08/04/2019
14:30
Prednes
C-192/18
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
09:30
Návrhy
C-251/18
Obchodná politika
Trace Sport
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 09/04/2019
09:30
Prednes
C-363/18
Aproximácia právnych predpisov
Organisation juive européenne a Vignoble Psagot
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
09:30
Rozsudok
T-182/15
Sopra Steria Group / Parlament
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
09:30
Rozsudok
T-259/15
Close a Cegelec / Parlament
Všeobecný súd - Štvrtá komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
09:30
Prednes
T-571/17
Služobný poriadok úradníkov
UG / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
09:30
Prednes
T-47/18
Služobný poriadok úradníkov
UZ / Parlament
Všeobecný súd - Piata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-113/18
T-114/18
Duševné vlastníctvo
Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
09:30
Rozsudok
T-277/18
Duševné vlastníctvo
Zitro IP / EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)
Všeobecný súd - Štvrtá komora
ES Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
14:00
Rozsudok
T-319/17
Služobný poriadok úradníkov
Aldridge a i. / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
14:00
Rozsudok
T-371/17
Hospodárska súťaž
Qualcomm a Qualcomm Europe / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
14:00
Prednes
T-391/17
Inštitucionálne právo
Rumunsko / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
RO Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 09/04/2019
15:30
Prednes
T-253/18
Služobný poriadok úradníkov
VY / Komisia
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Návrhy
C-709/17 P
Obchodná politika
Komisia / Kolachi Raj Industrial
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 10/04/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Duševné vlastníctvo
Tulliallan Burlington / EUIPO
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Rozsudok
C-214/18
Dane
PSM „K”
Súdny dvor - Ôsma komora
PL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 10/04/2019
09:30
Prednes
C-255/18
Aproximácia právnych predpisov
State Street Bank International
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Rozsudok
C-282/18 P
Duševné vlastníctvo
The Green Effort / EUIPO
Súdny dvor - Šiesta komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 10/04/2019
09:30
Návrhy
C-291/18
Dane
Grup Servicii Petroliere
Súdny dvor - Tretia komora
RO Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 10/04/2019
09:30
Prednes
C-386/18
Politika rybolovu
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Súdny dvor - Druhá komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Rozsudok
T-388/11
Štátna pomoc
Deutsche Post / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Prednes
T-121/15
Štátna pomoc
Fortischem / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Rozsudok
T-300/16
Obchodná politika
Jindal Saw a Jindal Saw Italia / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Rozsudok
T-301/16
Obchodná politika
Jindal Saw a Jindal Saw Italia / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Rozsudok
T-643/16
Gamaa Islamya Égypte / Rada
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Rozsudok
T-51/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
PL Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Rozsudok
T-229/17
Aproximácia právnych predpisov
Nemecko / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Prednes
T-331/17
Služobný poriadok úradníkov
Steifer / CESE
Všeobecný súd - Piata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Rozsudok
T-303/18 RENV
Služobný poriadok úradníkov
AV / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Prednes
T-378/18
Duševné vlastníctvo
NHS / EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 10/04/2019
09:30
Prednes
T-482/18
Služobný poriadok úradníkov
XF / Komisia
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:00
Prednes
C-379/18
Doprava
Deutsche Lufthansa
Súdny dvor - Štvrtá komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Návrhy
C-324/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Gavanozov
Súdny dvor - Prvá komora
BG Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-473/17
C-546/17
Energia
Repsol Butano
DISA Gas
Súdny dvor - Prvá komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 11/04/2019
09:30
Návrhy
C-482/17
Priemyselná politika
Česká republika / Parlament a Rada
Súdny dvor - Veľká komora
CS Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
C-483/17
Občianstvo Únie
Tarola
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 11/04/2019
09:30
Návrhy
C-543/17
Aproximácia právnych predpisov
Komisia / Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Súdny dvor - Veľká komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
C-603/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Bosworth a Hurley
Súdny dvor - Prvá komora
EN Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
C-638/17
Dane
Skonis ir kvapas
Súdny dvor - Piata komora
LT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 11/04/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Hospodárska politika
BCE / Trasta Komercbanka a i.
Komisia / Trasta Komercbanka e.a. a BCE
Trasta Komercbanka a i. / BCE
Súdny dvor - Veľká komora
EN Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 11/04/2019
09:30
Návrhy
C-688/17
Duševné vlastníctvo
Bayer Pharma
Súdny dvor - Tretia komora
HU Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
C-690/17
Duševné vlastníctvo
ÖKO-Test Verlag
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
C-691/17
Dane
PORR Építési Kft.
Súdny dvor - Desiata komora
HU Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 11/04/2019
09:30
Návrhy
C-19/18 P
Inštitucionálne právo
VG / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
Spojené veci C-29/18
C-30/18
C-44/18
Sociálna politika
Cobra Servicios Auxiliares
Súdny dvor - Druhá komora
ES Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 11/04/2019
09:30
Návrhy
C-208/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Petruchová
Súdny dvor - Prvá komora
CS Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
C-254/18
Sociálna politika
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Súdny dvor - Druhá komora
FR Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
C-288/18
Colná únia
X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format)
Súdny dvor - Desiata komora
NL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
C-295/18
Voľný pohyb kapitálu
Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação
Súdny dvor - Desiata komora
PT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 11/04/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Slobodné poskytovanie služieb
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen a i.
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Prednes
C-396/18
Doprava
Cafaro
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
C-464/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ryanair
Súdny dvor - Šiesta komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 11/04/2019
09:30
Návrhy
C-619/18
Zásady práva Spoločenstva
Komisia / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Súdny dvor - Veľká komora
PL Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 11/04/2019
09:30
Prednes
T-502/16
Služobný poriadok úradníkov
Missir Mamachi di Lusignano a i. / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
T-223/17
Duševné vlastníctvo
Adapta Color / EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
T-224/17
Duševné vlastníctvo
Adapta Color / EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
T-225/17
Duševné vlastníctvo
Adapta Color / EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
T-226/17
Duševné vlastníctvo
Adapta Color / EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Prednes
T-467/17
Služobný poriadok úradníkov
Barata / Parlament
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Prednes
T-636/17
PlasticsEurope / ECHA
Všeobecný súd - Piata komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
T-655/17
Duševné vlastníctvo
Inditex / EUIPO - Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
T-765/17
Duševné vlastníctvo
Kiku / OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)
Všeobecný súd - Šiesta komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
T-323/18
Duševné vlastníctvo
Fomanu / EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Prednes
T-458/18
Duševné vlastníctvo
Multifit / EUIPO (real nature)
Všeobecný súd - Siedma komora
DE Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
09:30
Rozsudok
T-477/18
Duševné vlastníctvo
Užstato sistemos administratorius / EUIPO - DPG Deutsche Pfandsystem (Représentation d'une bouteille avec une flèche)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
14:30
Prednes
T-340/18
Duševné vlastníctvo
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
15:30
Prednes
T-741/17
Trasys International a Axianseu - Digital Solutions / AESA
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 11/04/2019
15:30
Rozsudok
T-403/18
Duševné vlastníctvo
Pharmadom / EUIPO - Objectif Pharma (WS wellpharma shop)
Všeobecný súd - Tretia komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 12/04/2019
15:00
Rozsudok
T-492/15
Štátna pomoc
Deutsche Lufthansa / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá rozšírená komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 29/04/2019
15:00
Prednes
C-323/18
Dane
Tesco-Global Áruházak
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
09:30
Stanovisko
Avis 1/17
Inštitucionálne právo
Accord ECG UE-Canada
Súdny dvor - Plenárne zasadnutie
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-556/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Torubarov
Súdny dvor - Veľká komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 30/04/2019
09:30
Rozsudok
C-611/17
Politika rybolovu
Taliansko / Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-620/17
Zásady práva Spoločenstva
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Súdny dvor - Štvrtá komora
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Súdny dvor - Štvrtá komora
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-128/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Dorobantu
Súdny dvor - Veľká komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-198/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
CeDe Group
Súdny dvor - Štvrtá komora
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-390/18
Slobodné poskytovanie služieb
AIRBNB Ireland
Súdny dvor - Veľká komora
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
utorok 30/04/2019
09:30
Prednes
C-414/18
Aproximácia právnych predpisov
Iccrea Banca
Súdny dvor - Veľká komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-508/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-509/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
09:30
Návrhy
C-82/19 PPU
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-516/16
Služobný poriadok úradníkov
Alvarez y Bejarano a i. / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-523/16
Služobný poriadok úradníkov
Ardalic a i. / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-536/16
Služobný poriadok úradníkov
Alvarez y Bejarano a i. / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-542/16
Služobný poriadok úradníkov
Ardalic a i. / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-737/17
Služobný poriadok úradníkov
Wattiau / Parlament
Všeobecný súd - Deviata komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-136/18
Duševné vlastníctvo
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Všeobecný súd - Prvá komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-214/18
Inštitucionálne právo
Briois / Parlament
Všeobecný súd - Siedma komora
FR Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Prednes
T-385/18
Duševné vlastníctvo
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Všeobecný súd - Tretia komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 30/04/2019
15:30
Rozsudok
T-558/18
Duševné vlastníctvo
Lupu / EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:00
Prednes
C-380/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:00
Prednes
Spojené veci C-381/18
C-382/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Súdny dvor - Prvá komora
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-598/17
Štátna pomoc
A-Fonds
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-614/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Súdny dvor - Štvrtá komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-683/17
Duševné vlastníctvo
Cofemel
Súdny dvor - Tretia komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-692/17
Dane
Paulo Nascimento Consulting
Súdny dvor - Druhá komora
PT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-694/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Pillar Securitisation
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-28/18
Aproximácia právnych predpisov
Verein für Konsumenteninformation
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-39/18 P
Hospodárska súťaž
Komisia / Icap a i.
Súdny dvor - Tretia komora
EN Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-42/18
Dane
Cardpoint
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 02/05/2019
09:30
Návrhy
C-70/18
Vonkajšie vzťahy
A a i.
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-98/18
T. Boer & Zonen
Súdny dvor - Deviata komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-133/18
Dane
Sea Chefs Cruise Services
Súdny dvor - Tretia komora
FR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-224/18
Dane
Budimex
Súdny dvor - Siedma komora
PL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-225/18
Dane
Grupa Lotos
Súdny dvor - Ôsma komora
PL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-250/18
Komisia / Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Súdny dvor - Ôsma komora
HR Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-259/18
Slobodné poskytovanie služieb
Asendia Spain
Súdny dvor - Ôsma komora
ES Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-265/18
Dane
Jarmuškienė
Súdny dvor - Desiata komora
LT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-268/18
Colná únia
Onlineshop
Súdny dvor - Desiata komora
RO Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-294/18
Energia
Oulun Sähkönmyynti
Súdny dvor - Desiata komora
FI Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
C-309/18
Lavorgna
Súdny dvor - Deviata komora
IT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 02/05/2019
09:30
Prednes
C-360/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Cargill Deutschland
Súdny dvor - Tretia komora
DE Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Prednes
C-395/18
Tim
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Prednes
T-399/16
Hospodárska súťaž
CK Telecoms UK Investments / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
09:30
Rozsudok
T-748/16
Služobný poriadok úradníkov
QH / Parlament
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
11:00
Prednes
Spojené veci C-398/18
C-428/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Bocero Torrico
Bode
Súdny dvor - Ôsma komora
ES Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 02/05/2019
14:30
Prednes
C-417/18
Priemyselná politika
AW e.a. (Appels au 112)
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
piatok 03/05/2019
09:30
Prednes
T-399/16
Hospodárska súťaž
CK Telecoms UK Investments / Komisia
Všeobecný súd - Prvá rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
09:30
Prednes
T-217/17
Štátna pomoc
FVE Holýšov I a i. / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
09:30
Prednes
T-432/18
Služobný poriadok úradníkov
Palo / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 06/05/2019
14:30
Prednes
Spojené veci C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Slobodné poskytovanie služieb
Maksimovic
Köfler a i.
Köfler
Köfler a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
C-431/17
Voľný pohyb osôb
Monachos Eirinaios
Súdny dvor - Veľká komora
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
utorok 07/05/2019
09:30
Návrhy
C-285/18
Irgita
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
utorok 07/05/2019
09:30
Návrhy
C-347/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Salvoni
Súdny dvor - Prvá komora
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
C-447/18
Voľný pohyb osôb
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava a i.
Súdny dvor - Tretia komora
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-49/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Španielsko / Komisia
Všeobecný súd - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-239/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Nemecko / Komisia
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
T-27/18 RENV
Služobný poriadok úradníkov
FV / Rada
Všeobecný súd - Ôsma komora
FR Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-152/18
Duševné vlastníctvo
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-153/18
Duševné vlastníctvo
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-154/18
Duševné vlastníctvo
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-155/18
Duševné vlastníctvo
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
Spojené veci T-287/18
T-288/18
Duševné vlastníctvo
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Všeobecný súd - Piata komora
EN Pojednávacia miestnosť Fernando Pessoa
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-407/18
Služobný poriadok úradníkov
WP / EUIPO
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-423/18
Duševné vlastníctvo
Fissler / EUIPO (vita)
Všeobecný súd - Ôsma komora
DE Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Prednes
T-501/18
Duševné vlastníctvo
Currency One / EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Všeobecný súd - Prvá komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 07/05/2019
09:30
Rozsudok
T-629/18
Duševné vlastníctvo
mobile.de / EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Všeobecný súd - Prvá komora
DE Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-24/17
Sociálna politika
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-396/17
Sociálna politika
Leitner
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-450/17 P
Hospodárska politika
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Súdny dvor - Prvá komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-494/17
Sociálna politika
Rossato a Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-566/17
Dane
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Súdny dvor - Druhá komora
PL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-568/17
Dane
Geelen
Súdny dvor - Prvá komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-580/17
Poľnohospodárstvo a rybolov
Järvelaev
Súdny dvor - Desiata komora
ET Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wathelet
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-631/17
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Inspecteur van de Belastingdienst
Súdny dvor - Tretia komora
NL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Súdny dvor - Druhá komora
FI Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-712/17
Dane
EN.SA.
Súdny dvor - Prvá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-25/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Kerr
Súdny dvor - Prvá komora
BG Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-53/18
Sloboda usadiť sa
Mastromartino
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
Spojené veci C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez a Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre a i.
Súdny dvor - Piata komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-127/18
Dane
A-PACK CZ
Súdny dvor - Prvá komora
CS Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-161/18
Sociálna politika
Villar Láiz
Súdny dvor - Tretia komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
C-168/18
Sociálna politika
Pensions-Sicherungs-Verein
Súdny dvor - Piata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-194/18
Sociálna politika
Dodič
Súdny dvor - Deviata komora
SL Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-230/18
Zásady práva Spoločenstva
PI
Súdny dvor - Šiesta komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-243/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Entreprise commune Fusion for Energy / Galocha
Súdny dvor - Prvá komora
ES Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bobek
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-253/18
Doprava
Rhenus Veniro
Súdny dvor - Desiata komora
DE Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/05/2019
09:30
Návrhy
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Súdny dvor - Štvrtá komora
RO Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" a i.
Súdny dvor - Šiesta komora
IT Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
C-344/18
Sociálna politika
ISS Facility Services
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL Pojednávacia miestnosť II – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
C-385/18
Štátna pomoc
Arriva Italia a i.
Súdny dvor - Druhá komora
IT Pojednávacia miestnosť I – Úroveň 8
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
C-460/18 P
Služobný poriadok úradníkov
HK / Komisia
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť III – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
C-486/18
Sociálna politika
Praxair MRC
Súdny dvor - Prvá komora
FR Pojednávacia miestnosť IV – Úroveň 6
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-690/16
Enrico Colombo a Corinti Giacomo / Komisia
Všeobecný súd - Štvrtá komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
T-48/17
Inštitucionálne právo
ADDE / Parlament
Všeobecný súd - Ôsma rozšírená komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-99/18
Služobný poriadok úradníkov
Stamatopoulos / ENISA
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-185/18
Hospodárska súťaž
Lucchini / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-269/18
Duševné vlastníctvo
Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-324/18
Duševné vlastníctvo
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-325/18
Duševné vlastníctvo
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Všeobecný súd - Šiesta komora
IT Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-358/18
Duševné vlastníctvo
J. García Carrión / EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Všeobecný súd - Deviata komora
ES Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Prednes
T-380/18
Duševné vlastníctvo
Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Všeobecný súd - Deviata komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
09:30
Rozsudok
T-469/18
Duševné vlastníctvo
Battelle Memorial Institute / EUIPO (HEATCOAT)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-434/15
Inštitucionálne právo
Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i. / Rada
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-749/16
Obchodná politika
Stemcor London a Samac Steel Supplies / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
EN Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Prednes
T-828/17
Služobný poriadok úradníkov
Quadri di Cardano / Komisia
Všeobecný súd - Druhá komora
FR Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-55/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-56/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 08/05/2019
14:00
Rozsudok
T-57/18
Duševné vlastníctvo
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Všeobecný súd - Druhá komora
DE Grande salle - Annexe "C"
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 13/05/2019
15:00
Prednes
C-445/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Vaselife International a Chrysal International
Súdny dvor - Prvá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 13/05/2019
15:00
Prednes
C-632/18
Hospodárska politika
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Súdny dvor - Ôsma komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:00
Rozsudok
C-55/18
Sociálna politika
CCOO
Súdny dvor - Veľká komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-12/18
Duševné vlastníctvo
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Všeobecný súd - Prvá komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-89/18
Duševné vlastníctvo
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Rozsudok
T-90/18
Duševné vlastníctvo
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
utorok 14/05/2019
09:30
Prednes
T-112/18
Duševné vlastníctvo
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Všeobecný súd - Tretia komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-341/17 P
Poľnohospodárstvo a rybolov
Grécko / Komisia
Súdny dvor - Ôsma komora
EL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 15/05/2019
09:30
Návrhy
C-621/17
Kiss a CIB Bank
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-653/17 P
Duševné vlastníctvo
VM Vermögens-Management / EUIPO
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Kokott
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-677/17
Vonkajšie vzťahy
Çoban
Súdny dvor - Prvá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-706/17
Štátna pomoc
Achema a i.
Súdny dvor - Štvrtá komora
LT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Wahl
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-715/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
PL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-718/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-719/17
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Komisia / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Súdny dvor - Tretia komora
CS null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
Spojené veci C-103/18
C-429/18
Sociálna politika
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez a i.
Súdny dvor - Druhá komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-132/18 P
Služobný poriadok úradníkov
Komisia / Tuerck
Súdny dvor - Ôsma komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
streda 15/05/2019
09:30
Rozsudok
C-170/18 P
Služobný poriadok úradníkov
CJ / ECDC
Súdny dvor - Prvá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Tanchev
streda 15/05/2019
09:30
Návrhy
C-222/18
VIPA
Súdny dvor - Piata komora
HU null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
streda 15/05/2019
09:30
Návrhy
C-378/18
Poľnohospodárstvo a rybolov
Westphal
Súdny dvor - Ôsma komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-402/18
Tedeschi a Consorzio Stabile Istant Service
Súdny dvor - Piata komora
IT null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
streda 15/05/2019
09:30
Prednes
C-433/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Aktiva Finants
Súdny dvor - Prvá komora
FI null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-479/17 P
Inštitucionálne právo
Guardian Europe / Union européenne
Súdny dvor - Prvá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-509/17
Sociálna politika
Plessers
Súdny dvor - Tretia komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-31/18
Energia
Elektrorazpredelenie Yug
Súdny dvor - Piata komora
BG null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pitruzzella
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-37/18
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Vueling Airlines
Súdny dvor - Veľká komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Saugmandsgaard Øe
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-68/18
Dane
Petrotel-Lukoil
Súdny dvor - Piata komora
RO null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Szpunar
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-138/18
Colná únia
Estron
Súdny dvor - Šiesta komora
DA null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Bot
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation a Intervet International / EMA
Súdny dvor - Štvrtá komora
EN null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-176/18
Duševné vlastníctvo
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Súdny dvor - Siedma komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
C-204/18 P
Pebagua / Komisia
Súdny dvor - Deviata komora
ES null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Sharpston
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-281/18 P
Duševné vlastníctvo
Repower / EUIPO
Súdny dvor - Druhá komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Campos Sánchez-Bordona
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-314/18
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Súdny dvor - Štvrtá komora
NL null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Pikamäe
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
C-435/18
Hospodárska súťaž
Otis Gesellschaft a i.
Súdny dvor - Piata komora
DE null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Návrhy
C-484/18
Aproximácia právnych predpisov
Spedidam
Súdny dvor - Piata komora
FR null
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
Generálny advokát: Hogan
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-624/17
Štátna pomoc
Poľsko / Komisia
Všeobecný súd - Deviata rozšírená komora
PL Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-733/17
GMPO / Komisia
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Rozsudok
T-354/18
Duševné vlastníctvo
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Všeobecný súd - Šiesta komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
T-356/18
Duševné vlastníctvo
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Všeobecný súd - Siedma komora
EN Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
štvrtok 16/05/2019
09:30
Prednes
T-536/18
Duševné vlastníctvo
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (fitness)
Všeobecný súd - Ôsma komora
EN Zelená miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF