Súdny kalendár
Kalendár je informatívny a je uverejnený s výhradou zmien.
Delenie na základe : dátum | súd | miestnost
Dátum Vec Jazyk konania Miestnost
pondelok 04/02/2019
14:30
Prednes
C-171/18
Sociálna politika
Safeway
Súdny dvor - Veľká komora
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF
pondelok 04/02/2019
15:00
Prednes
T-696/17
Štátna pomoc
Havenbedrijf Antwerpen a Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Komisia
Všeobecný súd - Šiesta rozšírená komora
NL Modrá miestnosť
Žaloba (Ú. v.) HTML / PDF